Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Artimo meilė ir Solidarumas  >  2014-03-14 17:19:06
A+ A- print this pageSirų katalikų hierarchai visiems dėkojo už pagalbą ir meldė taikosŠiomis dienomis buvo surengtas Sirijos katalikų hierarchų susitikimas. Jis buvo sušauktas, saugumo sumetimais, Libane. Jam pasibaigus, paskelbtas bendras pareiškimas, kuriame dar kartą pabrėžiama, kad katalikų Bažnyčia Sirijoje dalyvauja visuose šios tautos džiaugsmuose ir skausmuose, kurių šiuo metu, deja, daugiau.

Meldžiamės, - rašo hierarchai, - už visų aukų sielas, už ligonių pagijimą, už sužeistuosius, už sužalotus, už pamirštuosius ir nusiminusius; už pagrobtuosius, tarp kurių yra du vyskupai ir du kunigai. Smerkiame visas ekstremizmo formas, žudynes ir reketą; atakas prieš kulto pastatus, mečetes ar bažnyčias – pastarųjų sugriauta jau per šimtą.

Sirų katalikų hierarchai taip pat dar kartą išreiškė savo paramą greitam ir taikiam konflikto, kuris jau tęsiasi ketvirtus metus, sprendimui, užtikrinančiam demokratiją, pliuralizmą, pilietines teises visiems.

Jie kreipėsi į visus tikinčiuosius, prašydami, Gavėnios metu, jų maldų, solidarumo, bendradarbiavimo padedant namus praradusiems, esantiems šalies viduje ar už jos sienų. Jie drąsino išlaikyti tikėjimą ir viltį, nekristi į neviltį, nepaisant visos tragiškos ir baisios kančios.

Ganytojai taipogi padėkojo visoms institucijoms ir visiems asmenims, ypač katalikams, kurie pasiūlė savo pagalbą kenčiantiems sirams. (Vatikano radijas)
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising