HemsidaVatikanradion
Vatikanradion   
more languages  

     Hemsida > Familj >  2014-03-24 14:06:59
A+ A- Skriv utVad är det första äktenskapet? Man diskuterar kommunion till skilda omgifta(24.03.2014) Om ett halvår börjar den omtalade Familjesynoden i Vatikanen, mellan den 5-19 oktober. Tanken är att förena världens biskopar och experter för att gemensamt samtal om familjens värde och hur man på bästa vis ska försvara den och stödja den i dagens utmaningar. Men vilka är utmaningarna? Kyrkan gjorde familjerna delaktiga genom att skicka ut frågeformulår till världens katolska stift. Utav 39 frågor berör 5 frånskilda katoliker och omgifte liksom möjligheten att ta emot kommunion.

På den här punkten är diskussionen mycket livlig både i media och i hierarkin. Å ena sidan de som vill lämna över till det enskilda samvetet att avgöra äktenskapets eventuella ogiltighet, å andra sidan de som pekar på kyrkans lära om äktenskapets oupplöslighet, och där du inte får gå till kommunion om du är skild, eller om du är skild och borgligt omgift, eller om du bara är separerad men lever i ett nytt förhållande. Separerade får nämligen annars gå till kommunion.

När konsistoriet ägde rum i Vatikanen i slutet av februari bad påven Franciskus kardinal Walter Kasper att hålla det inledande anförandet. Till en början var talet inte tänkt att det skulle publiceras direkt, utan att det skulle komma ut senare i bokform, men den italienska dagstidningen ’Il Foglio’ lyckades få en kopia och publicerade det över två timmar långa föredraget, i tidningen den 1 mars, vilket gjorde kardinal Kasper mycket upprörd. Den 11 mars publicerade Vatikanens dagstidning ytterligare tvåtexter som återger två svar under diskussionen som följde det inledande föredraget.

Kasper avslutar med att säga att ”visst, vi kan inte tillgodose alla förväntningar, men om vi svarar som vi alltid har svarat skulle det leda till en djup besvikelse. I sådana fall borde vi inte hålla någon familjesynod alls, eftersom situationen skulle vara värre än innan.”

Det kardinal Kaspers föreslår är att förflytta upplösningen av ett eventuellt ogiltigt äktenskap från en kyrklig domstol till pastoral nivå, med en pastoralvård för skilda, där en präst i stiftet ska ha som uppgift att följa de skilda på en omvändelseväg, för de som verkligen är intresserade av att ta emot kommunion ”vilket säkert inte är den stora mängden”, som kardinalen påpekar. Men som han sa:

”En frånskild och omgift: 1. om han ångrar sitt misslyckande i det första äktenskapet, 2. om han utför sina skyldigheter till första äktenskapet, om att återvända definitivt är uteslutet, 3. om han inte kan lämna det nya civila äktenskapet utan ytterligare skulder, 4. Om han strävar efter att leva efter bästa förmåga det andra äktenskapet i tro, och uppfostra sina barn i tron​​, 5. om han önskar ta del av sakramenten, kan vi då neka, efter en tid av omvändelsevägledning, botens sakrament och kommunion?”

Påven Franciskus uttryckte i konsistoriets avslutningstal sin uppskattining över kardinal Kaspers tankar: ”I går, innan jag gick till sängs, men inte för att somna, läste jag om och om igen kardinal Kaspers föredrag och jag vill tacka honom, eftersom jag fann en djupgående teologi, en tydlig teologisk tanke, och en fridfull teologi. Jag fann det Ignatius kallar ”sensus Ecclesiae”, kärleken till moderkyrkan. Jag fick en idé, för mig är det här att "göra teologi på knä”. Tack.”

Trots att påven Franciskus uttryckte sin uppskattning, lät inte kardinalernas reaktioner sig väntas på, men som påven Franciskus säger i intervjun på sin ettårsdag som påve, han är ”inte rädd för åsiktsskillnader”.

Kardinal Carlo Caffara, som är ärkebiskop av Bologna och grundare och första ordförande i Johannes Paulus II:s institut för studier om äktenskap och familj, uttrycker i en intervju i dagstidningen ”Il Foglio”, sina funderingar kring ämnet.

Han säger att efter kardinal Kaspers föredrag riktade flera kardinaler under konsistoriet sin misstro till hans tankar. Kardinal Caffarra försvarar Johannes Paulus II:s encyklika "Familiaris Consortio" och ”Humanae Vitae" av påven Paulus VI, som båda anses av många som övergångna.

Kardinal Cafarra säger att Kaspers tanke att de skilda och omgifta ska ta emot kommunion efter en tid av ånger och omvändelse, är en hypotes som inte svarar på den enkla frågan: ”vad händer med det första giltiga och fullbordade äktenskapet?”

”Om kyrkan tillåter att återvända till kommunion, legitimerar den det andra äktenskapet. Det är logiskt. Men hur är det då med det första äktenskapet? Det andra kan inte vara ett sant äktenskap, eftersom bigami är emot Herrens ord. Och den första? Är det upplöst?”

”Men påvarna har alltid lärt att de inte har någon makt över det giltiga och fullbordade äktenskapet. Den föreslagna lösningen leder till att tro att det första äktenskapet är giltigt, men att det finns en annan samlevnadsform som kyrkan legitimerar. Alltså finns det en utomäktenskaplig sexualitet som kyrkan anser legitim. Detta är att förneka ryggraden i kyrkans lära om sexualitet”, svarar kardinal Caffarra, och visar på följderna som fri samlevnad och homosexuella partnerskap.

Johannes Paulus II kallade, i ett tal till den romerska äktenskapsdomstolen år 2000, påvens uteblivna makt angående ett giltigt äktenskap ”en definitiv doktrin, även om den inte har definierats och deklarerats under högtidliga former. Detta skulle innebära att vare sig en diskussion bland teologer eller tvivel bland de troende, inte längre är tillåtna.”

Kardinal Caffarra säger att det alltså inte handlar om praxis utan oundvikligen om läran. Om vi introducerar denna sed kommer det innebära att övertygelsen att det inte finns ett absolut oupplösligt äktenskap. Och detta är verkligen emot Herrens vilja. Det råder det ingen tvekan om det.”

Påven Franciskus har påpekat att de ogiltiga äktenskapen skulle kunna vara så många som hälften, för att brudparet har ingått i äktenskap med omognad, utan insikten om att det gäller för hela livet och av rent konventionella skäl, utan trosövertygelser. Även påven Benedictus XVI nämnde i et tal till den romenska äktenskapsdomstolen sin övertygelse om att många äktenskap är ogiltiga.

I oktober publicerade Vatikanens dagstidning L’Osservatore Romano en text i vilken troskongregationens ordförande, kardinal Gerhard Müller understryker det katolska äktenskapets oupplöslighet, och förkastar ”tidsandans justering”, som att tillåta kommunion till omgifta vore.

På detta svarade biskop Reinhard Marx och kardinal Oscar Rodriguez Maradiaga offentligt mot Müller och till förmån för en överträdelse av förbudet mot kommunion, förespråkandes en ställning där man förlitar sig på individens samvete.

”Den gamla familjen finns inte längre med mamma, pappa och barn”, sa kardinal Maradiaga till Kölner Stadt – Anzeiger den 20:e januari. ”Allting är nytt och därför bör även kyrkan ge nya svar i takt med tiden.”

Sex månader kvar till familjesynoden, som förhoppningsvis kommer tala om mycket annat i förhållande till familjen och dess utmaningar idag. I den här frågan är kardinalerna och biskoparna oense. Vad som är säkert är att det sista är inte hört vad gäller skiljsmässa, omgifte och kommunion.
Dela

Vilka är vi? Tider och program Skriv till redaktionen Vatikanradions produktion Länkar Andra språk Heliga Stolen Vatikanstaten Påveceremonier
Innehållet på sidan är under copyright ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Reklam