Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Jaunimas >  2014-03-31 17:20:52
A+ A- print this pagePopiežius Pranciškus saleziečiams: į misijas siųsti tik geriausius! (+video)Popiežių Pranciškų aplankė naujoji saleziečių vadovybė ir kongregacijos kapitulos, įvykusios Romoje, dalyviai. Šventasis Tėvas nuoširdžiai pasveikino naująjį kongregacijos vyriausiąjį rektorių kun. Angelo Fernandez Artime ir saleziečių Generalinę Tarybą, drauge pasidžiaugė priartėjusiu kongregacijos steigėjo Don Bosko gimimo du šimtųjų metų jubiliejumi.

Ši sukaktis suteiks progą skleisti jūsų steigėjo Don Bosko charizmą, - sakė popiežius. - Kun. Bosko ir jo mamos Margherita neturto pavyzdys teįkvėpia kiekvieną salezietį ir kiekvieną kongregacijos bendruomenę gyventi kukliai, blaiviai, arti vargšų, skaidriai ir atsakingai valdant kongregacijos išteklius, o Marija krikščionių pagalba, visuomet globojusi kongregaciją tegloboja ją ir ateityje, - linkėjo Šventasis Tėvas.

Saleziečiams pasakytoje kalboje popiežius prisiminė, kad jų kongregacija vykdo jaunimo evangelizavimą, misiją, kurią Šventoji Dvasia pavedė Bažnyčiai. Svarbu gerai parengti jaunimą, kad jis dirbtų visuomenei pagal Evangelijos dvasią, taptų teisingumo ir taikos darbuotojais ir bažnytinio gyvenimo kūrėjais. Šiuo atžvilgiu pašaukimo dinamika yra pagrindinė. Kartais pašaukimas į pašvęstąjį gyvenimą klaidingai suprantamas kaip savanorystės pasirinkimas. Todėl reikia vengti dalinės vizijos, kad nebūtų sužadinti trapūs ir silpnai motyvuoti pašaukimai. Pašaukimų geografija pasikeitė ir nuolat kinta, tad reikalauja naujų kriterijų formacijai, palydėjimui ir įvertinimui, kalbėjo popiežius užsimindamas, kad sekančiais 2015 metais švęsimi Pašvęstojo gyvenimo metai padės geriau pristatyti jaunimui Pašvęsto gyvenimo grožį.

Popiežius kalbėjo ir apie tai, kad darbas su jaunimu leidžia saleziečiams iš arti pažinti darbo rinkos marginalizuoto jaunimo pasaulį. Tiesiog pasibaisėjimą kelia žinia, jog 75 milijonai jaunuolių Vakaruose yra bedarbiai, stebėjosi popiežius kviesdamas prisiminti skaitlingas ir neigiamas jaunimo nedarbo pasekmes, įskaitant priklausomybes. Priklausomybių daug, sakė Pranciškus, tačiau visos jos kyla iš bendros šaknies: tikrosios meilės nebuvimo.

Padėti marginalizuotam jaunimui reikia drąsos, brandos ir daug melstis, tęsė Šventasis Tėvas. Šiam darbui reikia skirti pačius geriausius kandidatus. Yra pavojus į šias fronto linijas pasiųsti geros valios, tačiau netinkančius darbininkus. Todėl būtinas atidus įvertinimas ir nuolatinis palydėjimas. Kriterijus toks: siųsti pačius geriausius! Popiežius užsiminė apie bendrai Bažnyčioje nusistovėjusią praktiką, kai patys geriausi numatomi tai paskyrimams į vadovaujančius postus, tai tęsti teologijos mokslų. Tačiau anot Šventojo Tėvo, „į misiją, jei tokią turi, privalai siųsti pačius geriausius!“ (Vatikano radijas)
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising