Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Bažnyčia  >  2014-04-01 17:44:52
A+ A- print this pageJono XXIII ir Jono Pauliaus II kanonizacija – taip pat Afrikos ir afrikiečių šventėKiekvienai bendruomenei – kaimelio, miesto ar visos valstybės – yra natūralu didžiuotis, kad joje gimė ir išaugo asmenybės, paliekančius regimą istorinį pėdsaką. Panašiai, ir bažnytinės bendruomenės – parapijos, vyskupijos ar visos šalies katalikai – džiaugiasi, kai jų tarpe subręsta savo tikėjimo gilumu ir gyvenimo šventumu išsiskiriantys žmonės. Artėjant palaimintųjų Jono XXIII ir Jono Pauliaus II kanonizacijos apeigoms, tai galima ypač pajusti Bergamo vyskupijoje, šiaurės Italijoje, kur gimė pirmasis, ir Krokuvos vyskupijoje, kur ilgus metus darbavosi antrasis popiežius. Tačiau popiežius yra tas, kuris yra pašauktas prisiimti atsakomybę ir mylėti Bažnyčią visame pasaulyje. Palaimintųjų Jono XXIII ir Jono Pauliaus II šventumas yra neatskiriamas nuo jų buvimo visuotinės Bažnyčios ganytojais, nuo didelės meilės ir dėmesio ne vien savo gimtajai bažnytinei ar krašto bendruomenei, bet ir visam pasauliui.

Apie tai liudijama Šventojo Sosto dienraštyje „l’Osservatore Romano“ paskelbtame Patrick Tor Alumuku, Abudžos arkivyskupijos, Nigerijoje, socialinių komunikacijų centro direktoriaus straipsnyje. Pasak jo, abu šie popiežiai buvo ir Afrikos popiežiai. Joną Paulių II kai kas net vadino „baltuoju ir afrikiečiu“.

Jonas XXIII, kurio pontifikatas tęsėsi nuo 1958 iki 1963, vadintas „geruoju popiežiumi“, yra dažnai prisimenamas dėl svarbios enciklikos „Pacem in terris“. Tačiau Afrikoje jis ypač prisimenamas dėlto, kad paskyrė pirmąjį kardinolą afrikietį, tanzanietį Laurean Rugambwa. Pasak straipsnio autoriaus, tai buvo didesnis dalykas, nei gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Jis buvo paskirtas tuo metu, kai Afrikos šalys kovojo už savo nepriklausomybę. Šiame kontekste jis tapo vienybės simboliu tiek savo šalyje, tiek visame kontinente. Bet dar labiau tai buvo Bažnyčios Afrikoje pripažinimas, patikėjimas atsakomybės jai visuotinės Bažnyčios reikaluose. Kardinolas Rugambwa buvo vienas iš nedaugelio juodaodžių ganytojų Vatikano II Susirinkime, kai daugelis kitų „afrikiečių“ vyskupų buvo misionieriai.

Per 27 Jono Pauliaus II pontifikato metus, toliau rašo Patrick Tor Alumuku, katalikų Bažnyčios demografija pasaulyje ir ypač Afrikoje pasikeitė kaip niekad anksčiau. Nuo 1979 iki 2003 metų pasaulio katalikų skaičius išaugo daugiau nei 40 procentų, o Afrikoje net 160 procentų, nuo 55 milijonų iki 144 milijonų. Panašiai, per 26 šio popiežiaus pontifikato metus patrigubėjo ir kunigų skaičius.

Jonas Paulius II didelį dėmesį skyrė Bažnyčiai Afrikoje. Jis keturiolika kartų keliavo į šį kontinentą, aplankydamas 42 Afrikos valstybes iš 57. Šios jo kelionės labai sustiprino katalikų bendruomenes, padarė jas labiau regimas. Popiežius stiprino afrikiečių tikėjimą, kreipė juos link teisingumo ir taikos, tuo pat metu neaplenkdamas skaudžiausių temų - diktatūros, karo, apartheido ir korupcijos. Jonas Paulius II nuoširdžiai džiaugėsi dėl krikščionybės Afrikoje augimo ir visaip jai padėjo. Jis sušaukė pirmąjį Vyskupų sinodą Afrikai – jo metu šv. Petro bazilikoje pirmą kartą dunkseno afrikietiškas tambūras. Jo pontifikato metu afrikiečiai ganytojai užėmė svarbias pareigas Šventojo Sosto institucijose. Pačioje Afrikoje jau užaugo visa karta jaunuolių, kurių vardas yra „Jonas Paulius“, o visą kontinentą nuklojo medicinos centrų, socialinių paslaugų, sielovados centrų tinklas, kurie taip pat yra dedikuoti „Jonui Pauliui II“. Tokiu būdu Afrika atsako į meilę to, kuris ir ją mylėjo. Afrikiečiai iš viso kontinento bus tarp tų, kurie šv. Petro aikštėje sekmadienį po Velykų švęs Jono Pauliaus II ir Jono XXIII kanonizaciją. (Vatikano radijas)
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising