Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Audiencijos ir vidudienio malda >  2014-04-10 17:11:50
A+ A- print this pagePopiežius susitiko su Grigaliaus universiteto, Biblinio ir Rytų institutų bendruomenėmis (+video)Ketvirtadienio vidudienį popiežius Pranciškus susitiko su Popiežiškojo Grigaliaus universiteto, Popiežiškojo biblinio instituto ir Popiežiškojo Rytų instituto studentais, dėstytojais ir personalu. Iš viso, Pauliaus VI salėje Vatikane vykusioje audiencijoje dalyvavo 5 tūkst. žmonių. Kadangi visoms šioms trims bažnytinėms mokykloms vadovauja tėvai jėzuitai, audiencijoje dalyvavo ir Jėzaus Draugijos vadovas t. Adolfo Nicolas SJ.

Šias tris mokslo institucijas 1928 m. popiežius Pijus XI sujungė į konsorciumą, kurio tikslus iškilmingai apibrėžia statuto pirmasis straipsnis: „Kovoti dėl Dievo su Kryžiaus vėliava, tarnauti Viešpačiui ir jo sužadėtinei Bažnyčiai, esant klusniems Popiežiui, Kristaus vietininkui žemėje“.

Kalbėdamas apie Universiteto ir Institutų tikslus ir jų profesūros bei studentų pareigas, popiežius Pranciškus visų pirma iškėlė vietos svarbą: šios mokyklos veikia Romoje, priklauso Romos Bažnyčiai, bet tarnauja visai Bažnyčiai pasaulyje. Romoje matome Bažnyčios praeitį ir dabartį, - kalbėjo Popiežius. Čia yra tikėjimo šaknys, apaštalų ir kankinių atminimas, bet kartu yra ir Bažnyčios dabartis, šiandieninė kelionė Bažnyčios, pašauktos vadovauti meilėje visoms Bažnyčioms, tarnauti vienybei ir visuotinumui. Bažnyčios visuotinumą puikiai atspindi Romos universitetus lankančių studentų įvairovė. Šiame visuotinumo horizonte vyksta Bažnyčios „centro“ ir „pakraščių“ dialektika.

Kitas Popiežiaus paliestas bažnytinių studijų Romoje aspektas tai studijų ir dvasinio gyvenimo santykis. Intelektinių pastangų, studijų, mokslinio darbo vaisingumą ir veiksmingumą turi visada gaivinti meilė Kristui ir jo Bažnyčiai, harmoningas studijų ir maldos santykis. Tai kartu ir vienas rimčiausių iššūkių, su kuriuo susiduriame dabartiniais laikais. Reikia perduoti žinias ne tik kaip tarpusavy susijusių sąvokų visumą. Gyvenimo, pasaulio, žmonių supratimui reikalinga evangelinė hermeneutika, reikalinga dvasinės atmosferos ir protu bei tikėjimu grįsto tikrumo sintezė. Studijos turi būti integruotos į krikščionišką asmeninį ir bendruomeninį gyvenimą, suderintos su misionieriška veikla, artimo meilės liudijimu, rūpinimusi savo asmeniniu santykiu su Viešpačiu. (Vatikano radijas)
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising