Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Bažnyčia  >  2014-04-10 10:38:27
A+ A- print this pageVilniuje birželio 1 d. rengiamos ekumeninės šeimų eitynėsVilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje balandžio 2 d. vyko Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas, kuriame dalyvavo Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, augziliaras vyskupas Arūnas Poniškaitis ir kunigai, dirbantys įvairiose arkivyskupijos parapijose. Susirinkimas pradėtas Valandų liturgijos Dienine malda.

Arkivyskupas Gintaras Grušas kalbėjo apie 2013 metais atliktą apklausą, skirtą tikinčiųjų padėčiai Lietuvoje ištirti, kad būtų galima geriau įgyvendinti Bažnyčios misiją. Tyrimą „Tikėjimas ir religingumas“ atliko dr. Eglė Laumenskaitė, kuri yra ir Popiežiškosios Pasauliečių Tarybos narė. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti Lietuvos gyventojų tikėjimo praktiką, turinį ir metodus. (Su tyrimo rezultatais galima susipažinti www.bernardinai.lt publikuotame straipsnyje). Po pristatymo kunigai mažesnėse grupėse dalijosi apie tai, kas įsiminė ir pasirodė svarbu, kokios galimos išeitys.

Vėliau arkivyskupas Gintaras Grušas pranešė, jog patvirtinti nauji Kunigų solidarumo fondo nuostatai ir supažindino su įtrauktais pakeitimais. Fondo esmė: kunigai teikia tarpusavio finansinę pagalbą kitiems kunigams. Aptarti kiti ūkiniai klausimai.

Vyskupas Arūnas Poniškaitis pristatė Šeimos metų planą. Ganytojas kvietė sekmadieniais į Visuotinių maldų invokacijų sąrašą įtraukti maldavimą už šeimas, šiomis intencijomis melstis Švč. Sakramento adoracijos metu, švęsti Mišias už besirengiančius santuokai, teikti palaiminimus santuokos jubiliejų progomis, plėtoti paveikslų piligrimystę iš šeimos į šeimą, taip skatinti šeimų maldos gyvenimą, telkti šeimų bendruomenes ir jas lydėti, rengti katekezes šeimos tema, organizuoti šeimų piligrimines keliones, rekolekcijas, iškelti darnių šeimų pavyzdžių, rūpintis krizėse atsidūrusių šeimų sielovada.

Vyskupas kvietė rengti parapijines šeimų šventes, skelbti apie Ekumenines šeimų eitynes birželio 1 d. nuo Seimo iki Arkikatedros Vilniuje ir kviesti jose dalyvauti. Kalbėta apie rengimąsi Arkivyskupijos šeimų šventei, numatomai 2015 metų sausio 10 d. Vilniuje.

Kunigų susirinkimas baigėsi bendrais pietumis drauge su Kunigų seminarijos klierikais. Kitas kunigų susirinkimas numatomas Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje gegužės 7 d.

(vilnius.lcn.lt)
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising