HONLAPVatikáni Rádió
Vatikáni Rádió   
más nyelvek  

     Honlap > Vatikáni dokumentumok >  2014-04-12 13:30:35
A+ a- print this page"A pápák hangja" - digitalizálták a Vatikáni Rádió archívumát. Hangbéli utazás 1931-től napjainkigRealAudioMP3 Nyolcezer tekercs és lemez, magnószalag és CD anyagát digitalizálta a Vatikáni Rádió: 37 ezer fájllá alakította át a több, mint 23 ezer esemény hanganyagát tartalmazó dokumentum együttest, rajta a teljes pápai hangarchívummal.

A pápák hangja – ez a címe a digitális archívumnak, amelyet április elején mutatott be a sajtó nyilvánossága előtt P. Federico Lombardi SJ, a Vatikáni Rádió főigazgatója. A bemutatón fölszólalt Giovanni Battista Re bíboros, II. János Pál pápa közeli munkatársa, valamint Sandro Piervenanzi mérnök, a Vatikáni Rádió technikai igazgatója, Gian Franco Svidercoschi Vatikán-szakértő, illetve Roncalli és Wojtyła pápa komornyikja, Guido Gusso is.

XI. Piusztól Ferencig, hét pápa hangját őrzi az archívum, a Vatikáni Rádió 1931-es születésétől kezdve napjainkig. Rendkívüli történelmi jelentőségű e hangzó anyag dokumentum együttese, amelynek épsége veszélybe kerülhetne a régebbi típusú hanghordozók kopása miatt – magyarázta P. Lombardi. A Vatikáni Rádió feladata éppen az, hogy megőrizze és kezelje a pápák hangját, azok lelkipásztori jellegének tiszteletben tartásáról és eszmei jogainak védelméről gondoskodjon.

A pápák hangja a Vatikáni Rádió kincse, megfelel a rádió hivatásának, amely nem más, mint terjeszteni és megőrizni hangjukat. Olyan eseményeknél például, mint ez a kettős szentté avatás láthatóvá teszi, hogy a pápák hangja, akiket most szentté nyilvánít az egyház, mindazok rendelkezésére áll, akik szeretnék eredeti hangszínükben újrahallgatni őket, élő hangjukon keresztül megtapasztalva személyiségüket és az egyház iránti szolgálatukat.

A Vatikáni Rádió digitális archívumának sajtóbemutatóján sok kedves történetet idéztek föl a hamarosan szent XXIII. János és II. János Pál pápa személyes életéből és nyilvános tevékenységéből egyaránt. Re bíboros Roncalli pápa kiemelkedő intellektusáról beszélt, akit az emberek a szívükbe zártak jósága, derűs természete miatt. Komornyikja, Guido Gusso fölidézte XXIII. János közvetlen egyszerűségét, mint ahogy azt a csalódást is, amit akkor érzett, amikor éjszaka történ megválasztását követően kinézett a kihalt Szent Péter-térre. Re bíboros szólt Wojtyła pápa mély imádságos lelkületéről, aki – mint fogalmazott: egy misztikus volt, aki két lábbal állt a földön. Nem vált ketté benne a magánember és a közéleti személyiség – tette hozzá az újságíró Svidercoschi, emlékeztetve II. János Pálnak Szicíliában, a maffia ellen mondott beszédére.

XI. Piusz pápa 1931. február 12-én délután fél ötkor felavatta a Vatikáni Rádiót, amelyet maga Marconi, a rádió feltalálója hozott létre. A világon elsőként hangzott fel így az éterben Péter utódának hangja. Latin nyelvű rádióbeszéde történelmi fordulatot hozott az egyház kommunikációjában. Mellette állt Guglielmo Marconi, valamint a következő pápa, Eugenio Pacelli bíboros, és a Vatikáni Rádió jezsuita igazgatója, P. Giuseppe Gianfranceschi.

XI. Pius pápa ezekkel a szavakkal kezdte beszédét:

"Qui arcano Dei consilio succedimus in loco Principis Apostolorum, eorum nempe quorum doctrina et praedicatio iussu divino ad omnes gentes et ad omnem creaturam destinata est…”.
„Isten titokzatos tervéből az apostolok fejedelmének utódaiként, akikre az isteni parancs rábízta a tanítást és az igehirdetést minden ember és teremtmény számára….”.

Javában dúlt a második világháború, amikor 1943. december 24-én XII. Piusz pápa erőteljesen fölemelte szavát a béke érdekében: „Nulla è perduto con la pace! Tutto può esserlo con la guerra!” – “Semmi nem vész el a békével! Minden elveszhet a háborúval!”

A nemsokára a szentek között tisztelt XXIII. János pápa 1962. október 11-én ezekkel a szavakkal nyitotta meg a II. Vatikáni Zsinatot:

„Gaudet Mater Ecclesia quod, singulari Divinae providentiae munere, optatissimus iam dies illuxit, quo, auspice Deipara Virgine, cuius materna dignitas hodie festo ritu recolitur, hic ad Beati Petri sepulchrum Concilium Oecumenicum Vaticanum Secundum sollemniter initium capit”.
„Örvend az Anyaszentegyház, mivel az isteni gondviselés sajátos ajándékaként felvirradt a hőn áhított nap, amelyen ünnepélyesen kezdetét veszi a II. egyetemes vatikáni zsinat Szent Péter sírjánál, Szűz Mária oltalma alatt, épp azon a napon, amelyen isteni anyaságát ünnepeljük”.

1978-ban, amikor a Vörös Brigádok nevű olasz szélsőbaloldali terrorszervezet elrabolta Aldo Moro olasz kereszténydemokrata politikust, VI. Pál személyesen szólalt föl érdekében április 23-án, a Regina Coeli elimádkozásakor:

„Di Aldo Moro? Nessuna altra notizia. Trepidiamo ancora, sempre sperando e pregando che sia risparmiata a Roma, all’Italia, al mondo e specialmente alla famiglia, agli amici la consumazione del criminale annunciato misfatto”.
„Aldo Moro? Semmi új hír róla. Továbbra is aggódunk, folyton reménykedünk és imádkozunk azért, hogy Róma, Olaszország, a világ, de főként a család és a barátok megmeneküljenek a tervezett bűnös gaztett elkövetésétől”.

Habemus papam - Ugyanebben az évben, 1978. augusztus 26-án a következő szavakkal kommentálta megválasztását I. János Pál pápa, aki ezután mindössze 33 napig ült Péter székében: „Tegnap reggel nyugodtan elmentem a Sixtus-kápolnába, hogy szavazzak. Sosem képzeltem volna, hogy mi fog történni”. Az észak-olasz születésű Luciani pápát halljuk:

“Appena è cominciato il pericolo per me, i due colleghi che mi erano vicini mi hanno sussurrato parole di coraggio. Uno ha detto: «Coraggio! Se il Signore dà un peso, dà anche l'aiuto per portarlo”.
„Éppen elkezdődött számomra a veszély, a közelemben lévő két kolléga bátorító szavakat súgott a fülembe. Egyikük azt mondta: Bátorság! Ha az Úr rád ró egy terhet, segítséget is ad hozzá, hogy hordozd”.

Őt követte Péter székében a messziről jött pápa, Karol Wojtyła, akinek megválasztása óriási meglepetést váltott ki világszerte. A 2000-es jubileumi évben végleg szívükbe zárták őt a fiatalok, velük sírt és nevetett, de legfőképpen imádkozott és kereste őket.

„E saluto ancora una volta tutti voi, specialmente quelli che sono più, più dietro, in ombra che non vedono niente. Ma se non potevano vedere, potevano certamente sentire questo chiasso. Questo chiasso ha sentito Roma e non lo dimenticherà mai”.
“Még egyszer üdvözöllek mindannyiótokat, főként azota, akik ott, ott hátrébb vannak az árnyékban és nem látnak semmit. De ha nem láttak is, bizonyára hallhatták ezt a lármát. Hallotta ezt a lármát Róma és sosem fogja elfeledni”.

Történelmi lépésre szánta el magát XVI. Benedek, amikor úgy döntött, hogy lemond a pápaságról és az egyházat imáival akarja tovább szolgálni. 2013. február 28-án szólt utoljára nyilvánosan a hívekhez, a Castel Gandolfo-i nyári rezidencia erkélyéről búcsúzott:

„…Sommo Pontefice della Chiesa cattolica: fino alle otto di sera lo sarò ancora, poi non più. Sono semplicemente un pellegrino che inizia l’ultima tappa del suo pellegrinaggio in questa terra. Ma vorrei ancora, con il mio cuore, con il mio amore, con la mia preghiera, con la mia riflessione, con tutte le mie forze interiori, lavorare per il bene comune e il bene della Chiesa e dell’umanità. E mi sento molto appoggiato dalla vostra simpatia. Andiamo avanti insieme con il Signore per il bene della Chiesa e del mondo”.
„A katolikus egyház pápája este nyolc óráig leszek még, azután többé nem. Egyszerű zarándok vagyok, aki megkezdi földi zarándokútjának utolsó állomását. De szeretnék még szívemmel, szeretetemmel, imámmal, gondolataimmal, minden benső erőmmel a közjó, az egyház és az emberiség javáért dolgozni. Nagy támaszt jelent számomra rokonszenvetek. Haladjunk tovább együtt az Úrral az egyház és a világ javáért!”

Elérkeztünk hangbéli utazásunk utolsó állomásához, amellyel 1931-től napjainkig hét pápa hangját idéztük föl XI. Piustól kezdve a Vatikáni Rádió digitalizált archívuma segítségével. Végül halljuk Ferenc pápát, aki 2013. március 17. az Úrangyala elimádkozásakor a megbocsátásról beszélt, és az alig több, mint egy év alatt napi mint nap tanúságot tett az evangélium örömteli üzenetéről:

„Non dimenticate questo: il Signore mai si stanca di perdonare. Siamo noi che ci stanchiamo di chiedre perdono. Buona domenica e buon pranzo”.
„Ne feledjétek: az Úr sosem fárad el, hogy megbocsásson nekünk. Mi vagyunk azok, akik belefáradunk a bocsánatkérésbe. Szép vasárnapot és jó ebédet”.

(gá)
Megoszt


Bemutatkozás Műsoridők Írjon a szerkesztőségnek Programkészítés a VR-ban Linkek Más nyelvek Szentszék Vatikán Pápai liturgikus szertartások
a weboldal tartalma szerzői jogi védelem alatt áll ©. webmaster / webteam / jogi feltételek / hirdetések