Hlavná stránkaVatikánsky rozhlas
Vatikánsky rozhlas   
Iné jazyky  

     Home > Cirkev >  2014-04-11 14:12:03
A+ A- print this pageZamyslenie P. Bubáka ku Kvetnej nedeliZamyslenie pátra Milana Bubáka SVD ku Kvetnej nedeli: Keď dobrí páchajú zlo

Vo všeobecnosti možno povedať, že pán XY bol pokojným, vyváženým a zodpovedným človekom. K svojim úradníckym povinnostiam pristupoval vážne a snažil sa mať vo veciach poriadok. Zvlášť hlbokú úctu prechovával voči systému, pre ktorý pracoval a voči zákonu a poriadku. Bol poslušným, lojálnym, a verným úradníkom veľkého štátu. Svojmu vodcovi a svojej vláde slúžil najlepšie ako mohol.
Avšak práca pána XY nebola bežnou prácou. Jeho úlohou bolo organizovať masové vraždy židov. Svoju úlohu vykonával na 100%. Podarilo sa mu vyhladiť okolo šesť miliónov židov. Jeho skutočné meno bolo Adolf Eichmann. Po skončení vojny sa skrýval. No nakoniec bol vystopovaný a zatknutý a súdený. Čo na tomto človeku najviac prekvapuje, ba priam desí, je to, že bol po kompletnom hlavne psychologickom vyšetrení vyhodnotený ako psychicky úplne zdravý. Ak by nebol, možno by sme ľahšie pochopili to čo robil. V dejinách bolo mnoho bláznov, ktorí vládli národom a vychutnávali páchanie zverstiev – od Nera po Stalina. Ale Eichmann bol perfektne zdravý. Z toho, čo robil necítil ani štipku viny ani nemal problémy so spánkom.

Nie je to desivé, milí priatelia, že psychicky úplne zdraví ľudia sú schopní páchania nielen zla, ale veľkého zla? Poučení dejinami snažíme sa vyberať si za svojich vodcov zdravých jedincov, ktorí by na nás neskúšali veci, ktoré sú nielenže šialené, ale priam deštruktívne. A tu počujeme, že dôverovať nemožno vždy ani zdravým ba že niekedy zdravých sa treba viac než chorých.

Príbeh Eichmannov a jemu podobných nás privádza k ľuďom, ktorí poslali Krista na smrť a ktorí sa na jeho smrti podieľali. Niekedy si myslíme, že to boli nejakí odľudi, s ktorými my nemáme nič spoločného. Lenže toto je omyl. Ježišov príbeh nás učí jednej trpkej pravde: že v každom z nás spí schopnosť k páchaniu temného zla. Stačí príležitosť a naša neschopnosť zvažovať dôsledky svojich rozhodnutí v ich začiatkoch a môžeme sa i my ocitnúť tam, kde nechceme.

Počas nasledujúcej nedele, ktorá sa nazýva aj nedeľou umučenia alebo Kvetnou nedeľou, sa započúvame do pašií, do príbehu umučenia a smrti Ježiša Krista. Bude v nich spomenutých množstvo ľudí, ktorí sa pričinili o smrť Ježišovu. Pozrime sa na niektorých z nich zblízka. Uvidíme, že to neboli zlí ľudia. Ibaže v každom z nich bola akási achillova päta, ktorú použil Zlý k tmu, aby ich získal k páchaniu zla. Oni túto svoju achillovku prehliadli.

Farizeji. Toto boli silne nábožní ľudia, ktorí celú svoju energiu venovali robeniu dobra a štúdiu zákona. Lenže boli presvedčení len o svojej pravde a každý, kto by rozmýšľal inak musel byť eliminovaný. V dejinách majú veľa nasledovníkov. Sú to ľudia, pre ktorých zákon bol viac než človek. Vernosti litere zákona boli schopní obetovať i život. Alebo sem patria ľudia, ktorí sú schopní konať čistky od ľudí s inými názormi. Príkladom je sv. Pavol pred svojím obrátením, alebo inkvizítori, či eštebácki mučitelia z nedávnych čias v našej krajine.

Kajfáš. Bol strážcom nemeniteľnosti náboženského systému, na čele ktorého stál. Tento systém však bol iba dočasný a to Kajfáš – možno úmyselne – prehliadol. Tento systém sa mal skončiť príchodom Mesiáša, kvôli ktorému jestvoval. Kajfáš ale nebol ochotný pripustiť túto dočasnosť a nechať ho odisť zo scény, keď jeho čas dozrel. Jeho hriechom hrešia všetci tí, ktorí nevedia odísť zo scény, keď nastal ich čas a likvidujú tých, ktorí ich majú nahradiť.

Pilát. Vedel, že Ježiš bol nevinný a predsa ho odsúdil. Prečo? Lebo sa bál židovských vodcov, že pôjdu na neho žalovať do Ríma k cisárovi a že on príde o svoje miesto. Pilát bol karierista. Koľkí z nás obetujú svojej túžbe po kariére všetko: vzťahy, peniaze, mravnú integritu ba i životy nevinných. Spomeňme si na mnohé potraty žien, ktorým je počaté dieťa prekážkou v ich kariére a preto sa ho rozhodnú radšej usmrtiť.

Judáš. Jeho hriechom bolo pravdepodobne sklamanie. Ježiš sklamal jeho očakávania a preto ho Judáš pustil k vode. Zradil ho aj napriek tomu, že Ježiš bol jeho oddaným priateľom. Jeho nasledovníkmi sú ľudia, ktorí používajú iných k tomu, aby im splnili ich sny. Keď sa tak nestane, týchto ľudí opúšťajú alebo surovo zrádzajú, aj napriek tomu, že sú im priateľmi. Ich hriech ich však často dobehne. Priateľstvo skôr či neskôr ukáže svoju hodnotu aj v ich živote, ale ich pýcha im nedovolí uznať si svoj hriech a vrátiť sa.

Peter. Bol to dobrý človek, no bol slaboch a zbabelec. Koľkí z nás by ostali verní Ježišovi, keby sme sa ocitli v podobných okolnostiach ako Peter? Petrovou silnou stránkou a záchranou je, že nad svojím správaním plače? Koľkí z nás sú schopní plakať nad svojou zbabelosťou a sa z nej poučiť?

Vojaci. Boli to ľudia, ktorí mali slepo plniť príkazy. Hovorí sa, že pre vojaka je najvyššou povinnosťou slepá poslušnosť príkazom. Koľkí vojaci sa však v dejinách postavili proti nespravodlivým nariadeniam a zákonom a odmietli poslušnosť a stali sa mučeníkmi! Aj napriek týmto svetlým príkladom, väčšina je tých, ktorí sa postupne tíško prispôsobia napríklad totalitárnym režimom a za cenu prežitia počúvnu bez rozmýšľania čokoľvek. Ako si sa ty správal počas minulého režimu v našej krajine? Máš túto kapitolu uzavretú pozitívne?

Dav ľudí. Dav je ako plastelína. Zruční a manipulátorskí demagógovia ho dokážu pretvoriť na čo chcú. Davová psychóza pracuje v ich prospech. Dav nepoužíva hlavu, ale riadi sa výlučne emóciami. Pred rozpáleným davom nemá šancu obstáť nikto. Rozpálený dav je vražedný. Ako ty používaš hlavu, keď sa ocitneš v situácii, kedy sa ťa snaží manipulovať nejaký demagóg? Demagógovia nechýbajú ani v našej dobe, iba ich manipulácia verejnou mienkou a tým aj správaním verejnosti je omnoho sofistikovanejšia.

Milí priatelia, zlo je slizké, zlo je zákerné. Málokedy vystupuje a do našich životov vchádza v jasných farbách. Jeho spôsobom je maska a kamufláž. A tak ak nechceme, aby sme na Ježišovom príbehu, ktorý sa opakuje v toľkých podobách aj v našom svete, nemali podiel aj my, musíme byť špeciálne opatrní. Inak sa schopnosť konať zlo v nás prebudí a my budeme len zírať, čoho všetkého sme schopní.
Ježišove pašie sú príbehom aj o nás. Ktorá postava z nich je tá moja?
Zdieľať


Kto sme Frekvencie Čas vysielania Napíšte nám Produkcia RV Linky Iné jazyky Svätá stolica Mestský štát Vatikán Pápežské slávnosti
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising