HemsidaVatikanradion
Vatikanradion   
more languages  

     Hemsida > Kyrka >  2014-04-19 14:01:47
A+ A- Skriv ut"Judas största synd var att han tvivlade på Kristi barmhärtighet". Pater Cantalamessa i Peterskyrkan på Långfredagen(18.04.2014) Det är en urgammal sed att inte fira Mässan på Långfredagen. Besökarna vid denna gudstjänst slås av tomheten och allvaret då de kliver in genom kyrkporten. Kyrkan är avklädd, inga smyckningar, inga ljusstakar, inga blommor. Alla målningar är övertäckta och tabernaklet står tomt med en vidöppen dörr – som ett tomt hjärta. Guds Son har tagit sitt sista andetag på korset.


I tystnad gick processionen med påven, kardinaler, biskopar, präster i röda skrudar in i Peterskyrkan klockan 17. Gudstjänsten har tre delar, och i den första delen, ordet liturgi, följer vi Jesu sista timmar från Getsemani trädgård till det att han placeras i graven med evangelisten Johannes passionshistoria.


Det var inte påven Franciskus som predikade utan Peterskyrkans hovpredikant pater Cantalamessa, och under en fyra sidor lång predikan talade han om Judas Iskariots roll och historia.


”Judas var inte förrädare från födseln, förklarade pater Cantalamessa. ”Han ’blev det’ (Luk 6,16). Varför blev han det? – Pengar. Det var han som hade hand om kassan, och han stal ur den. Han förrådde Jesus för pengar.


”Detta uppfattas som en banal förklaring, men har det inte alltid varit så i historien”, fortsatte pater Cantalamessa. "Mammon är inte en av många idoler, utan idolen par excellence. Vem är Guds rival på jorden. Satan. Men ingen människa bestämmer sig för att tjäna honom utan anledning. Han förväntar sig något i utbyte. Vem är den andre herren, anti-Gud? Jesus säger det tydligt - ingen kan tjäna två herrar: ”Du kan inte tjäna både Gud och mammon" (Matt 6:24). Pengar är den "synliga avguden”, till skillnad från den sanne Guden som är osynlig.”


"Mammon gör om objektet i de teologiska dygderna tro hopp och kärlek – de placeras inte i Gud, utan i pengarna. Värdena omkastas. "Allt är möjligt för den som tror”, säger Skriften (Mk 9,23). Men världen säger: "Allt är möjligt för den som har pengar."


Pater Cantalamessa påminde om hur pengarna är roten till allt ont i världen: "Vad ligger bakom narkotikahandel, prostitution, maffian, politisk korruption, vapenhandeln, trafficking och försäljning av organ som tagits bort ur barn. Pengar. Den ekonomiska krisen beror på girighet för pengar. Judas började stjäla från den offentliga kassan – påminner detta oss inte om någonting?!"


Pater Cantalamessa sa att ”liksom alla idoler är pengar falska och lögnaktiga. De lovar säkerhet men tar den ifrån oss; de lovar frihet och istället förstör de den.”


"Judas svek fortsätter i historien, och den förrådde fortsätter att vara Jesus. Judas sålde Jesus, hans anhängare säljer Jesu kropp, för de fattiga är del av Kristus. "Allt du har gjort mot en av dessa mina minsta bröder, det har du gjort mot mig" (Matt 25,40). Men det vore bekvämt för oss att tänka att sveket bara fortsätter i ovannämnda sensationella fall, men så är det inte. I alla av oss finns det en Judas.


Pater Cantalamessa avslutade med att påminna om Judas ohyggliga slut, som evangeliet beskriver. Judas ångrade sig när han såg att Jesus var dömd. Han ville lämna tillbaka de 30 silverpenningarna till översteprästerna och de äldste. Han bekände att han har överlämnat oskyldigt blod. Han kastade silverpenningarna i templet och gick och hängde sig" (Mt 27,3-5).


Var Judas i Satans eller Guds händer när repet spändes runt hans hals? Jesus hade sagt till Judas: ”jag skyddade dem, och ingen av dem gick under utom undergångens man”(Joh17,12). Han sa även om Judas att: "Det hade varit bäst för den människan om hon aldrig hade blivit född.” (Mark 14,21). Människornas öde är Guds okränkbara hemlighet. Medan kyrkan försäkrar oss om att en man eller en kvinna är helgon i den eviga saligheten, vet hon inte om någon med säkerhet är i helvetet.


Här är kärnan i vad Judas historia måste driva oss mot: att överlämnat oss till honom som villigt förlåter, att kasta oss i krucifixets öppna armar. Det största i historien om Judas är inte hans svek. Jesus visste vad som pågick i hans hjärta och in i det sista ville han ge honom en chans. När han når Jesus i Getsemane kallar Jesus honom ”min vän” (Mt 26,50).


Vem kommer du att följa, Judas eller Petrus?" frågade pater Cantalamessa. "Petrus ångrade sig efter att ha förnekat Jesus, men även Judas ångrade sig. Var är skillnaden? Det finns bara en skillnad. Petrus hade förtroende för Kristi barmhärtighet, det hade inte Judas. Judas största synd var inte att förråda Jesus, utan att han tvivlade på hans barmhärtighet.”


Efter predikan följde den allmänna förbönen för kyrkan, påven, präster och lekmän, katekumener, för kristen enhet, för judarna, för dem som inte tror på Kristus och för dem som inte tror på Gud, för makthavarna och för de nödlidande.


I den andra delen av gudstjänsten vördas korset, som bars in i Peterskyrkan i procession. "Ecce lignum Crucis” - ”Se korset trä” ekar en ensam stämma och folket svarar ”Kom låt oss tillbedja världens frälsare”. Tre gånger upprepas detta medan korset sakta skyls. Påven knäböjde tyst inför korset i några minuter.


Efter hyllningen av korset följdeutdelningen av kommunionen och i samma stillhet som gudstjänsten började avslutades den och de troende lämnade kyrkan med känslan av att det här är årets längsta dag – långfredagen.
Dela

Vilka är vi? Tider och program Skriv till redaktionen Vatikanradions produktion Länkar Andra språk Heliga Stolen Vatikanstaten Påveceremonier
Innehållet på sidan är under copyright ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Reklam