Hlavná stránkaVatikánsky rozhlas
Vatikánsky rozhlas   
Iné jazyky  

     Home > Charita a solidarita  >  2014-04-18 11:43:14
A+ A- print this pageSvätý Otec slávil pamiatku Pánovej večere v kruhu chorýchVatikán 18. apríla - Svätý Otec František slávil na Zelený štvrtok vo večerných hodinách svätú omšu na pamiatku Pánovej večere v rehabilitačnom zariadení pre telesne postihnutých. Centrum „Santa Maria della Provvidenza“ patrí Nadácii dona Carla Gnocchiho. Tu spolu s pápežom Františkom koncelebrovali predseda nadácie Mons. Angelo Bazzari a kaplán centra don Pasquale Schiavulli. Na eucharistickej slávnosti boli prítomní pacienti, ich rodinní príslušníci, dobrovoľníci, zamestnanci oboch centier Ríma, Santa Maria della Pace a Santa Maria della Providenza. K nim sa pripojili aj delegácie zo všetkých ostatných 27 centier nadácie v Taliansku. Liturgiu sprevádzali spevom pacienti a dobrovoľníci zariadenia. Po čítaniach z Knihy Exodus (Ex 12,1-8.11-14) a z Prvého listu sv. Pavla Korinťanom (1 Kor 11,23-26) nasledoval úryvok z Jánovho evanjelia (Jn 13,1-15) a homília Svätého Otca. Sústredil sa v nej na našu vzájomnú službu inšpirovanú láskou, ako na dedičstvo, ktoré nám zanechal Ježiš:

Počuli sme, čo Ježiš urobil pri poslednej večeri. Bolo to gesto na rozlúčku. Je to ako dedičstvo, ktoré nám zanecháva. On je Boh a stal sa sluhom, naším služobníkom. Toto je to dedičstvo: aj vy si máte navzájom slúžiť. On kráčal touto cestou z lásky: aj vy sa máte navzájom milovať a byť si služobníkmi, a to v láske. Toto je dedičstvo, ktoré nám zanecháva Ježiš. Robí gesto umývania nôh, symbolické gesto. Robievali to otroci, sluhovia pozvaným hosťom, ľuďom, ktorí prichádzali k obedu, k večeri, pretože v tom čase boli cesty iba samá hlina a keď sa vošlo do domu, bolo nevyhnutné umyť si nohy. Ježiš urobil toto gesto, prácu otroka, sluhu. A toto zanecháva ako dedičstvo medzi nami. My jedni druhým máme byť služobníkmi. Preto Cirkev v dnešný deň, keď slávi pamiatku poslednej večere, keď Ježiš ustanovil Eucharistiu, robí aj obrad umývania nôh, ktorý nám pripomína, že aj my máme byť služobníkmi jedni druhým. Teraz ja urobím toto gesto, ale my všetci v našom srdci myslime na druhých a myslime aj na to, ako môžeme lepšie slúžiť druhým ľuďom. Pretože tak to chcel od nás Ježiš.

Počas obradu umývania nôh Svätý Otec umyl nohy klientom centier nadácie bl. dona Gnocchiho. Vo svojej krehkosti a utrpení symbolizovali nevyhnutnú potrebu blízkosti kresťanského spoločenstva, ktoré je pozvané poznať v nich trpiaceho Krista a venovať mu svoju pozornosť, solidaritu a lásku. Išlo o dvanásť osôb s postihnutím trvalým či prechodným, charakteru ortopedického, neurologického a onkologického, vo veku od 16 do 86 rokov, podľa pôvodu Taliani i cudzinci, jeden z nich moslimského vierovyznania.

V závere eucharistickej slávnosti sa Svätému Otcovi za tento jeho prejav blízkosti voči trpiacim poďakoval predseda Nadácie dona Gnocchiho Mons. Angelo Bazzari, ktorý v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas povedal: „Tento dar je určite nežným pohladením pápeža svetu utrpenia, svetu obývanému tými najkrehkejšími a najzraniteľnejšími. Gesto, ktoré chce istotne zasiať nádej, aby sa potom stalo vzorom pre napodobňovanie, bolo kompasom pre orientáciu v nadväznosti nielen na nášho zakladateľa, ale na celé dielo počas tých viac ako 60 rokov života nadácie.“ -jk-
Zdieľať


Kto sme Frekvencie Čas vysielania Napíšte nám Produkcia RV Linky Iné jazyky Svätá stolica Mestský štát Vatikán Pápežské slávnosti
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising