Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Bažnyčia  >  2014-04-19 12:45:11
A+ A- print this pageKryžiaus kelias Klaipėdoje sutraukė minias tikinčiųjųDidžiojo Penktadienio Kryžiaus kelias jau tampa tradicija Klaipėdos mieste. Jau ketvirti metai, kai organizuojant Klaipėdos dekanui, kan. Viliui Viktoravičiui, didžiausios krikščionių bendruomenės – katalikai, stačiatikiai ir liuteronai-evangelikai, sukviečia savo tikinčiuosius viešam tikėjimo liudijimui savo miestui.

Viešpaties kančios valandą susirinkę prie senosios Kristaus Karaliaus bažnytėlės tikintieji pradėjo Kryžiaus kelią. Maldą pradėjo Telšių vyskupas Jonas Boruta, SJ, ragindamas liudyti savo tikėjimą, kaip anuomet Jeruzalės gatvėmis, tai šiandien Klaipėdos gatvėmis einant išgyventi tikėjimą.

Kryžiaus nešimą pradėjo Klaipėdos miesto kunigai kartu su vyskupu J. Boruta, skambi ir darni giesmė aidėjo miesto gatvėmis, vadovaujama Klaipėdos šv. Kazimiero bažnyčios vargonininko Mindaugo Gudžiūno ir didelio būrio parapijų choristų. Didžiulis kryžius tarytum plaukė žmonių jūroje, nešamas klaipėdiečių šeimų, Klaipėdos vaikų, politinių kalinių ir tremtinių, Jūrininkų, Universitetinės ligoninės medikų, tikybos mokytojų, policijos, kariškių, priešgaisrinės apsaugos.

Kaip anuomet Jeruzalės gatvėmis Jėzus nešė kryžių stumdomas ir niekinamas taip ir šiandien Kryžiaus kelias sutraukė minias tikinčiųjų, bet dar daugiau traukė dėmesį skubančių miestiečių ir miesto svečių, kurių vieni, tarsi susigėdę suko galvas šalin, antri skubėjo fotografuoti ir filmuoti, treti piktinosi eismą trukdančia Kryžiaus kelio procesija, ir vos vienas kitas metęs savo bėgimą įsijungė iš skubančių miesto gatvių į Kryžiaus kelią.

Kryžiaus kelias užbaigtas Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje, kur po bendros maldos ir vyskupo Jono Borutos, SJ palaiminimo tikintieji skubėjo į savo parapijų bažnyčias, dalyvauti Didžiojo Penktadienio liturgijoje.

Kun. Saulius Stumbra
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising