SākumlapaVatikāna Radio
Vatikāna Radio   
Citas valodas  

     Sākumlapa > Audiences un tikšanās  >  2014-04-30 14:32:19
A+ A- print this pageSaprāta dāvana – spēja izprast visu tā, kā izprot Dievs„Sirsnīgi sveicu visus svētā Jāņa Pāvila II tautiešus. Viņa ticības, cerības, mīlestības un paļāvības uz Dieva Žēlsirdību liecība šajās dienās mūsos ir īpaši dzīva”, ar šiem vārdiem trešdienas vispārējās audiences laikā Francisks vērsās pie poļu ticīgajiem, no kuriem daudzi pēc kanonizācijas svinībām joprojām uzturas Romā. Pāvests novēlēja, lai jaunais svētais ar savu aizbildniecību atbalsta ikviena cilvēka labos nodomus, palīdz visās raizēs un priekos, kā arī pavada Baznīcu un visu poļu sabiedrību attīstības ceļā. Sveicot itāļu valodā runājošos ticīgos, Francisks pieminēja arī Jāņa XXIII kanonizāciju un novēlēja, lai svētceļojums pie apustuļu un pāvestu kapiem palīdz katram padziļināt apziņu par to, ka piederam svētajai Dieva tautai. Katehēžu cikla par Svētā Gara dāvanām ietvarā 30. aprīlī pāvests pievērsās saprāta dāvanai. Varam jautāt, ko tā mums dod? Kāda saprāta dāvanai ir nozīmē mūsu dzīvē?

Francisks paskaidroja, ka šeit nav runa par cilvēcisko saprātu vai intelektuālajām spējām, ar kurām viens varbūt ir mazāk apveltīts, cits vairāk. Saprāta dāvana ir Svētā Gara žēlastība. Tā ir spēja saskatīt vairāk nekā tikai ārējo aspektu, spēja izprast Dieva nodomus un Viņa pestīšanas plānu tā dziļumos. Būt kristietim, protams, vēl nenozīmē izprast Dieva plānu visā pilnībā. Tas paliks apslēpts līdz brīdim, kad skatīsim Viņu vaigu vaigā. Tomēr pateicoties šai dāvanai, mēs varam izprast lietas tā, kā tās izprot Dievs. Tā ir skaista dāvana – atzina Svētais tēvs. Apveltīdams ar šo dāvanu, Svētais Gars ieved mūs dziļā vienotībā ar Dievu un padara mūs par Viņa mīlestības plāna līdzdalībniekiem.

Turpinājumā Francisks norādīja, ka saprāta dāvana ir cieši saistīta ar ticību. „Tad, kad Svētais Gars mājo mūsu sirdī un apgaismo mūsu prātu, mēs no dienas dienā aizvien labāk izprotam to, ko Kungs ir sacījis un darījis”, viņš skaidroja. „Pats Jēzus sacīja saviem mācekļiem: Es jums nosūtīšu Svēto Garu un Viņš jums palīdzēs saprast visu, ko es jums mācīju. Saprast Jēzus mācību, Viņa Vārdu, Viņa Evaņģēliju, saprast Dieva Vārdu. Kāds, lasot Evaņģēliju, kaut ko sapratīs, bet ja mēs to lasīsim ar šo Svētā Gara dāvanu, tad izpratīsim Dieva Vārdu pašos tā dziļumos. Tā ir liela dāvana, ko mums visiem jālūdz, ko jālūdz visiem kopā: Dod mums, Kungs, saprāta dāvanu”.

Šīs dāvanas spēku un dziļumu labi atklāj Lūkasa evaņģēlija fragments par Emmausas mācekļiem – piebilda pāvests. Šie mācekļi ir tik ļoti noskumuši, vīlušies un izmisuši, ka sākotnēji nespēj Jēzu atpazīt. Taču tad, kad Kungs skaidro viņiem Svētos Rakstus, viņu prāts atveras un viņu sirdī iedegas cerība (sal. 24, 13-37). Francisks uzsvēra, ka tieši tāpat Svētais Gars rīkojas arī ar mums. Viņš apgaismo mūsu prātu, lai mēs labāk izprastu Dieva lietas, cilvēciskās lietas, dažādas situācijas utt. Tāpēc saprāta dāvanai mūsu ikdienas dzīvē ir ļoti liela nozīme. Esam aicināti to lūgt no Kunga, lai visu, kas notiek mums visapkārt, un sevišķi pašu Dieva Vārdu mēs izprastu tā, kā to izprot Dievs. Pateicoties šai Svētā Gara dāvanai, mēs saskatīsim, kāda ir Dieva griba mūsu dzīvē, pieaugsim ticībā un katru dienu izdzīvosim kā patiesi piepildītu dienu.

Atgādinām, ka 9. aprīļa vispārējā audiencē pāvests iesāka jaunu katehēžu ciklu par Svētā Gara dāvanām. Baznīca māca, ka ir septiņas Svētā Gara dāvanas: gudrība, saprāts, padoms, spēks, zinību dāvana, dievbijība un Dieva bijāšana. Pirmajā reizē Francisks runāja par gudrību. Tā ir spēja raudzīties uz pasauli, dažādām situācijām, notikumiem, problēmām ar paša Dieva skatienu. Lai iegūtu šo dāvanu, esam aicināti dzīvot ciešās draudzības attiecībās ar Kungu. Tieši saikne ar Kungu ir šīs gudrības avots.

J. Evertovskis / VR

Tekstu izmantošanas gadījumā atsauce uz Vatikāna Radio obligāta
Share


Par mums Raidījumu laiks Rakstīt redakcijai VR produkcija Saites Citas valodas Svētais Krēsls Vatikāns Pāvesta liturģiskie dievkalpojumi
Visas tiesības aizsargātas.© Webmaster / Atsauksmes / Lietošanas noteikumi / Reklāma