Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Bažnyčia  >  2014-05-02 14:30:15
A+ A- print this pageKlaipėdos universitete kun. Saulius Stumbra apgynė edukologijos daktaro disertacijąBalandžio 25 d. Klaipėdos universitete Telšių vyskupijos kunigas Saulius Stumbra apgynė edukologijos mokslo krypties daktaro disertaciją tema – „Katalikiškojo religingumo ugdymas ankstyvojoje jaunystėje liaudiškojo pamaldumo praktikomis.

Kandidatas edukologijos daktaro laipsniui įgyti, disertacijos pristatymą pradėjo Šventojo Jono Pauliaus II žodžiais, kurie apibrėžia religingumo sąvoką „Religingumas yra aukščiausia žmogaus asmens išraiška, nes tai yra jo racionalios prigimties viršūnė. Jis plaukia iš pamatinio žmogiškos tiesos siekimo ir tampa pagrindu laisvam ir asmeniškam Dievo ieškojimui“.

Apžvelgus visą disertacijos turinį, reikia pabrėžti, jog autorius taiko originalią tyrimo metodiką bei laikosi nužymėtų strateginių gairių viso tyrimo metu. Teoriniu ir empiriniu lygmenimis autorius įrodo giedamosios raiškos poveikį asmens religingumui. Giesmė, anot autoriaus, tampa religingumo ugdytoja, nes ji – liturginė ar ne liturginė – dalyvauja religiniame veiksme, stiprindama, brandindama asmens religingumą psichiniu, sociokultūriniu ir specifiniu religiniu lygmenimis. Šiandien šio tyrimo tematika lietuvių kalba medžiagos skelbta yra labai simboliškai, tad autorius yra vienas iš jos pionierių.

Apibendrinant tenka pasakyti, kad viena iš pagrindinių kun. Sauliaus Stumbros darbe randamų išvadų – teigiamos pokyčių tendencijos ugdymo projekto metu patvirtina tyrimo hipotezę, kad liaudiškojo pamaldumo praktikos turi teigiamą poveikį katalikiškojo religingumo brandai ankstyvojoje jaunystėje. Tai lemia: tikybos ir muzikos mokomųjų dalykų ugdymo turinio integravimas moduliu „Liaudiškojo pamaldumo praktikos“; liaudiškųjų pamaldumo praktikų pažinimo ir jų religinio turinio įsisąmoninimo skatinimas; liaudiškojo pamaldumo praktikomis puoselėjamų dvasinių-religinių vertybių prasmės įžvalgų gilinimas; muzikinės religinės raiškos, susijusios su liaudiškojo pamaldumo praktikomis, plėtojimas.

Darbo vadovė doc. dr. Stanislava Jareckaitė pasidžiaugė darbu, padėkojo kun. Sauliui Stumbrai už kruopštumą bei kantrybę rengiant disertaciją. Kandidatas atsakė į oponentų (prof. dr. Liudmilos Rupšienės ir prof. habil. dr. Alfonso Motuzo) pateiktus klausimus ir konstruktyviai-dalykiškai diskutavo.

Darbo gynimo pabaigoje disertantas kun. Saulius Stumbra padėkojo oponentams, disertacijos gynimo tarybos nariams, tarp jų gynime dalyvavusiam prof. dr. prelatui Steponui Vytautui Vaičiūnui (Vytauto Didžiojo universitetas), darbo vadovei doc. dr. Stanislavai Jareckaitei, broliams kunigams kurie palaikė kun. Saulių Stumbrą ruošiant šią disertaciją, ir dalyvavo disertacijos gynime, taip pat savo artimiesiems šeimos nariams: mamytei, sesei, o taip pat ir visiems bičiuliams.

Gražina Ribokaitė, Klaipėdos universitetas.
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising