Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Jaunimas >  2014-05-02 17:13:42
A+ A- print this pagePopiežiaus video žinia Buenos Airių jaunimui: „Dievas per mūsų nesėkmes prabyla į mūsų širdis“Balandžio 26 dieną Buenos Airėse vyko „Jaunimo Velykos“, Regioninė jaunimo diena, į kurią susirinko tūkstančiai arkivyskupijos jaunuolių. Susitikimas sušauktas siekiant „atgauti jėgas“, reikalingas nešti tikėjimą į gatves, - sakė vysk. Oscar Ojea, atsakingas už arkivyskupijos jaunimo pastoraciją. Šia proga popiežius Pranciškus pasiuntė jaunuoliams videožinią, kuri buvo transliuojama renginio metu.

Pasveikinęs jaunimą su Šv. Velykomis, popiežius kalbėjo apie kelis jaunuolius, apie kuriuos pasakojama Evangelijoje. Tai jaunimas, kuris sutiko Jėzų ar apie kurį Jis kalbėjo: tai jaunieji apaštalai, jaunas turtuolis, kuris išsiruošė ieškoti naujo gyvenimo pasiėmęs tėvo turtus, miręs berniukas. Kai kurie apaštalai buvo jauni, Jonas – visai jaunutis. Juos patraukė Jėzus, jie jautėsi pakylėti, pilni nuostabos, kuri gimsta susitikus Jėzų, tačiau vėliau kai kurie jo išsigynė ar išdavė, turėjo kovoti, kad liktų ištikimi tam susitikimui.

Popiežius kalbėjo ir apie turtingą jaunuolį, kuris neišdrįso dėl Jėzaus visko atsisakyti ir nuliūdęs pasišalino; apie sūnų, kuris pasiėmęs tėvo turtus, norėjo pats susitvarkyti savo gyvenimą, išleido palikimą išgertuvėms, diskotekoms, ydoms. Viską iššvaistęs, dalyvavęs linksmiausiose šventėse, paragavęs gražaus gyvenimo, jis pajuto tai, ko niekad nebuvo patyręs: alkį. Tačiau Dievas labai geras, sakė popiežius. Jis pasinaudoja mūsų nesėkmėmis, kad prabiltų į mūsų širdis. Dievas jam nepasakė: „Pažiūrėk, ką pridirbai, esi nevykėlis“. Jis priverčia jaunuolį susimąstyti: „Ką aš veikiu šiame gyvenime? Grįšiu pas tėvą ir sakysiu: nusidėjau dangui ir tau“. Ir jis grįžo, o didžiai jo nuostabai tėvas ilgus metus jo laukė. Pasak popiežiaus, šis didysis nusidėjėlis atrado tai, ko niekad nepažino: gailestingumo glėbį. Toliau popiežius kvietė jaunuolius atsakyti sau, kas tu esi: ar entuziastas, kaip apaštalai prieš leisdamiesi į kelią? Tas, kuris nori sekti Jėzų, tačiau yra taip prisirišęs prie daugelio dalykų, prie pasaulio dvasios, kad negali Jo sekti? Ar kaip tas, kuris iššvaistė visą palikimą, tačiau išdrįso grįžti ir pažino gailestingumą? Ar esi miręs? Jei esi miręs, žinok, kad Motina Bažnyčia verkia dėl tavęs, o Jėzus gali tave prikelti. Pasakyk, kas esi? Atsakyk sau ir tai suteiks tau jėgų.

Popiežius kreipėsi į merginas: „Merginos man pasakys, kad aš neteisingas, nes visi pavyzdžiai, kuriuos pateikiau, yra skirti vaikinams. O jums skirta sutvirtinti savo gyvenimais švelnumą ir ištikimybę. Esate tų moterų kelyje, kurios sekė Jėzų ir gerais ir sunkiais laikais. Didysis moters lobis yra tai, kad ji gali dovanoti gyvybę, švelnumą, suteikti ramybę ir džiaugsmą. Jūsų pavyzdys yra Marija: ištikimoji moteris, kuri nesuprasdama kas vyksta, pakluso, kuri bėgo į svetimą šalį, kad išsaugotų sūnaus gyvybę, kuri sekė jį, kai jis ėmė pamokslauti, kuri buvo visuomet šalia jo ir pasakojo jam kitų problemas: „Pažiūrėk, jie nebeturi vyno“. Ta, kuri Kryžiaus akimirką buvo šalia Jo, - sakė popiežius. Moteris gali dovanoti gyvybę ir švelnumą, o mes vyrai neturime šios savybės. Jūs esate Bažnyčios moterys. Tai jūsų vieta: būti Bažnyčia, būti su Bažnyčia, su Jėzumi, dovanoti švelnumą, lydėti, padėti augti. Tegu Marija, meilioji motina, jus lydi šiame kelyje.

Baigdamas kalbą popiežius palinkėjo, kad kiekvienas jaunuolis susitiktų Jėzų, Prisikėlusį Jėzų, pridurdamas: Nebijokite! Žvelkite į Jėzų, žvelkite į Mariją ir eikite į priekį! Jėzus jus telaimina, o Marija teužtaria, baigė popiežius, paprašydamas, kad jaunuoliai nepamirštų už jį melstis. (Vatikano radijas)
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising