Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Bažnyčia  >  2014-05-06 08:35:10
A+ A- print this pageMonografijos apie Šiluvą pristatymas ŠiauliuoseGegužės 5 d. popietę Šiaulių vyskupijos Pastoracinio centro salėje pristatyta Vigmanto Butkaus knyga „Stebuklo horizontai. Šiluva ir jos legenda lietuvių literatūroje“. Renginyje dalyvavo autorius – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, Naujosios literatūros skyriaus vedėjas doc. dr. Vigmantas Butkus, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, autoriaus tėveliai Elvyra ir Edmundas Butkai, kolegos filologai, kiti mokslininkai, studentai, Lietuvos katalikių moterų draugijos narės, kiti tikintieji. Monografijos pristatymą moderavo Šiaulių universiteto doc. dr. Dalia Jakaitė, kuri pristatė autorių kaip turintį pastovų ir gausų skaitytojų ratą. Iš tiesų Šiaulių akademinei bendruomenei autorius gerai žinomas: nuo 1988 m. dirbo Šiaulių universitete Humanitariniame fakultete, buvo Lietuvių literatūros katedros vedėjas, yra išleidęs daug mokslinių straipsnių, 4 knygas (mokslines ir eseistines), yra kelių knygų sudarytojas, aktyvus mokslininkas.

Vigmantas Butkus teigė, kad knygos gimimą lėmė 2 priežastys: mokslinis interesas, atsiliepiant į besiplečiančią literatūros topografijos nagrinėjimo tradiciją; ir giminės nuotrauka, lydėjusi nuo vaikystės. Nuotraukoje – maldininkai Šiluvoje per Šilinių atlaidus1948 m. Tarp jų – ir autoriau mama Elvyra Butkienė. Nuo šios nuotraukos prasidėjo asmeninis autoriaus susidomėjimas tema.

Pradžioje planuota parašyti nedidelę knygutę. Tačiau, tekstų vis daugėjo, „supratau, kad nuskriausiu Šiluvą, jei parašysiu tik mažą knygutę“, – sakė autorius. Knygą sudaro 230 psl., tačiau, anot V. Butkaus, vis tiek daug kas liko už knygos borto.

Mokslinėje monografijoje pateikta literatūrologinė analizė. Tačiau šiam darbui prireikė ir istorinių, teologinių, bažnytinės istorijos žinių. Autorius pristatymo metu džiaugėsi bendradarbiavimu su minėtos srities specialistais, pav. istoriku Liudu Jovaiša, istoriku, filologu, religijos gyvenimo apžvalgininku Pauliumi V. Subačiumi, kurie vėliau recenzavo monografiją. Tad knyga, anot prelegento, išaugo iš istorijos, teologijos, literatūros susidūrimo.

Monografijoje nagrinėti įvairūs lietuvių literatūros kūriniai: giesmės, eilėraščiai, dramos, apysakos ir kt. Pristatyti seniausi rasti tekstai: nuorašas 1661 m. dokumento, kuriame pirmą kartą aprašytas Švč. Mergelės Marijos pasirodymas Šiluvoje ir įvykiai po jo (lenkų k.); pirmoji 1786 m. datuojama giesmė Šiluvos Marijai ir kt.

Kai kuriuos tekstus, kaip pasakojo autorius, teko iš naujo perskaityti, atsisakius įprastinio požiūrio. Pavyzdžiui, Žemaitės kūriniai vertinami kaip satyriški. Tačiau V. Butkus pastebėjo, kad, perėjus prie sakralių dalykų, Žemaitės kūryboje ironija dingsta. Netgi priešingai, pasmerkiami tie, kurie ironiją apeigų atžvilgiu išlaiko.

Autoriaus dėmesio sulaukė ne tik pripažintų autorių (M. Valančiaus, K. Bradūno, L. Dovydėno, J. Griniaus ir kt.) kūriniai. Monografijoje aptarti ir nedidelio meniškumo, tačiau ypatingi savo nuoširdumu ir turintys didesnę auditoriją eilėraščiai.

Aptartas ir Šiluvos vargonininko muzikologo Juozo Kavaliausko indėlis. Jis savą suliteratūrintą Marijos Šiluviškės apsireiškimo versiją rašė Sovietinės Lietuvos antišiluviškos ateistinės propagandos laikais. J. Kavaliauskas, kaip rašoma V. Butkaus monografijoje, sukūrė apie šimtą giesmių melodijų bei giesmėmis tapusių religinių ir religinio pobūdžio poetinių tekstų, dalis kurių skirta Marijai Šiluviškei. Pasakojama, kad būtent jis paskatino poetą Brazdžionį sukurti giesmę „Marijai Šiluvos Motinai“, kuri ir dabar giedama Šiluvos bažnyčioje.

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, pasidžiaugęs knyga, pirmiausiai padėkojo autoriaus tėveliams ir po to – autoriui, plačiai ir giliai atskleidusiam Šiluvos – nepaprastai brangaus kampelio – savitumą.

Anot literatūrologės Dalios Jakaitės, mokslinė monografija turi ir literatūrinį stilių. Gali būti skaitoma kaip gera drama ar net detektyvas, nes atsiskleidžia konkrečių realijų ieškojimo kelias. Todėl knyga pristatyta ne akademinėje aplinkoje, o visiems, besidomintiems Šiluva ir joje įvykusiu švč. M. Marijos apsireiškimu.

Pristatymas baigėsi aktyvia diskusija ir autografų dalinimu.

Inesė Ratnikaitė

Renginyje dalyvavo autorius – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, Naujosios literatūros skyriaus vedėjas doc. dr. Vigmantas Butkus, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis,, kolegos filologai, kiti mokslininkai, studentai, Lietuvos katalikių moterų draugijos narės, kiti tikintieji.
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising