HemsidaVatikanradion
Vatikanradion   
more languages  

     Hemsida > Audienser och angelus >  2014-05-09 12:05:03
A+ A- Skriv utDen Heliga Andens gåvor: 2. Förståndets gåva.(30.04.2014) Lyssna här: RealAudioMP3 Efter att ha talat om visheten som den första av den Heliga Andens sju gåvor, tänkte jag idag fästa uppmärksamheten på den andra gåvan: förstånd. Det är här inte fråga om mänskligt förstånd, den intellektuella förmåga som vi kan vara mer eller mindre begåvade med. Det är fråga om en nåd som bara den Heliga Anden kan ingjuta och som ger den kristne förmågan att se bortom verklighetens yttre utseende och undersöka djupet i Guds tanke och i hans frälsningsplan.

När aposteln Paulus skriver till gemenskapen i Korint beskriver han tydligt följderna av denna gåva, alltså vad förståndets gåva gör i oss. Paulus säger: “vad inget öga sett och inget öra hört och ingen människa anat, det som Gud har berett åt dem som älskar honom. Och för oss har Gud uppenbarat det genom Anden” (1 Kor 2:9-10). Det betyder förstås inte att en kristen kan förstå allt och besitta full kunskap om Guds planer. Allt detta skall uppenbaras i hela sin klarhet först när vi skall stå inför Guds åsyn och verkligen vara ett med honom. Men ordet intellekt visar att intellektet, förståndet, låter oss “intus legere”, alltså att “läsa inuti”. Denna gåva låter oss förstå saker och ting så som Gud förstår dem, med Guds förstånd. Det är bra att förstå situationer med mänskligt förstånd och klokhet. Men denna gåva gör att man förstår situationen på djupet, så som Gud förstår den. Jesus ville sända oss den Heliga Anden för att vi skulle få denna gåva, för att vi alla skall kunna förstå så som Gud förstår, med Guds förstånd. Det är en fin gåva som Herren har gett oss. Det är gåvan med vilken den Heliga Anden leder oss in i Guds närhet och gör oss delaktiga av den kärleksplan som han har för oss.

Därför är det klart att förståndets gåva hänger nära ihop med tron. När den Heliga Anden bor i vårt hjärta och lyser upp vårt sinne, låter den oss växa dag för dag i förståelsen av vad Herren har sagt och gjort. Jesus sade själv till sina lärjungar: jag skall sända er den Heliga Anden och han skall låta er förstår allt det som jag har lärt er. Att förstå Jesu undervisning, hans ord, evangeliet, Guds ord. Man kan läsa evangeliet och förstå något av det, men om vi läser evangeliet med denna den Heliga Andens gåva kan vi förstå djupet i Guds ord. Och det är en stor gåva, som vi alla måste be om tillsammans. Herre, ge oss ditt förstånds gåva.

En episod i Lukasevangeliet uttrycker väl hela djupet och kraften hos denna gåva. Efter att ha varit med om Jesu död på korset och hans begravning, lämnar två av hans lärjungar Jerusalem, besvikna och bedrövade, och återvänder till sin hemby, som heter Emmaus. Medan de vandrar längs vägen närmar sig den uppståndne Jesus och börjar tala med dem, men deras ögon är beslöjade av sorg och förtvivlan, och de förmår inte känna igen honom. Jesus vandrar med dem, men de är så bedrövade och förtvivlade att de inte känner igen honom. Men när Herren förklarar Skrifterna för dem, för att de skall förstå varför han måste lida och dö för att sedan återuppstå,då öppnas deras sinne och i deras hjärta tänds hoppet på nytt (jfr Luk 24:13-27). Och detta är vad den Heliga Anden gör med oss: den öppnar vårt sinne, den öppnar oss för att vi skall förstå bättre det som rör Gud, det som rör människor och situationer. Förståndets gåva är viktig för vårt kristna liv. Låt oss be Herren att ge oss alla denna gåva för att förstå vad som händer så som han förstår det, och framför allt för att förstå Guds ord i evangeliet.
Dela

Vilka är vi? Tider och program Skriv till redaktionen Vatikanradions produktion Länkar Andra språk Heliga Stolen Vatikanstaten Påveceremonier
Innehållet på sidan är under copyright ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Reklam