HemsidaVatikanradion
Vatikanradion   
more languages  

     Hemsida > Rättvisa och fred >  2014-05-09 13:58:09
A+ A- Skriv utPåven tar emot FN:s ledning under privat audiens(09.05.2014) Påven Franciskus tog emot FN:s generalsekreterare Ban Ki – Moon, på fredagsförmiddagen under en audiens i Vatikanen. Generalsekreteraren är i Rom för ett årligt möte med alla cheferna för FN:s organ.


Vid flera tidigare tillfällen har FN:s generalsekreterare mött påven, men det som gjorde mötet speciellt den här gången var att Ban Ki-Moon tog med sig hela delegation till mötet med påven Franciskus. Det är ett unikt tillfälle för FN-systemets högste ledare att möta påven Franciskus.


Påven Franciskus började sitt tal till de samlade FN-ledarna med att påminna om de nyligen helgonförklarade påvarna Johannes XXIII och Johannes Paulus II, och om deras arbete för att främja den mänskliga personens integrerade utveckling och förståelsen mellan folken.


Påven tackade FN för de ansträngningar som gjorts ”internationellt till förmån för världsfreden, respekten för mänsklig värdighet och skyddet av personer, särskilt de fattigaste och mest sårbara, och den ekonomiska och sociala utvecklingen harmonisk. Men påven sa att vi ”aldrig får nöja oss vid vad vi har uppnått, utan ständigt se till vad som fortfarande saknas, och fortsätta att utmana alla former av orättvisa”. ”Vi måste motsätta oss varje form av ’ekonomiskt utanförskap’, av ’slit-och-släng kultur’ och dödens kultur’, som annars blir passivt accepterad mentalitet.”


Som den påve han är använde sig påven Franciskus av en evangelisk liknelse för att förklara den nödvändiga attityden: ”När Jesus mötte den rika tullindrivaren Sackaios, räckte det med Jesu blick för att hans samvete skulle väckas till liv, med omedelbara resultat. En blick, ofta utan röst, från den uteslutna övergivna mänskligheten bör ligga påbörja och avsluta varje politisk och ekonomisk handling.”


Påven sa att denna blick kan väcka de politiska och ekonomiska aktörernas samveten, och leda dem att göra generösa och modiga val, och han sa till de samlade ledarna att vi måste fråga oss ”om det är denna solidaritetsanda som driver våra tankar och våra handlingar?”


Påven återkallade kyrkans syn på att ”varje liv är heligt och okränkbart från befruktningen till dess naturliga slut”, och sa att detta måste leda till att vi delar med oss av det vi har, med generositet och överflöd, och som vi kanske orättvist har nekat andra.”


”Historien om Sackaios och Jesus Kristus lär oss att den generösa attityden som ändamålsenligt bemöter andra behov, alltid står ovan ekonomiska system och sociala teorier. Jesus säger inte till Sackaios att byta jobb, eller att avsluta sin verksamhet; utan leder honom till att sätta allt omedelbart och utan diskussion i människornas tjänst”, sa påven och förklarade så varför han är övertygad om att man bara kan nå en rättvis ekonomisk och social utveckling om man förenar vetenskaplig och teknisk kompetensmed ett konstant generöst solidariskt engagemang, utan egenintressen. Både på internationell och statlig nivå, mellan privata företag och civilsamhälle. Detta gagnar jordens alla invånare.”


Påven avslutade med att tacka de samlade FN-ledarna för deras arbete och uppmuntra de att främja en verkligt global mobilisering för etiken, bortom trosskillnader och politik, och han åberopade en gudomlig vägledning för FN:s framtida arbete.
Dela

Vilka är vi? Tider och program Skriv till redaktionen Vatikanradions produktion Länkar Andra språk Heliga Stolen Vatikanstaten Påveceremonier
Innehållet på sidan är under copyright ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Reklam