Trang nhàĐài Vatican
Đài Vatican   
Ngôn ngữ khác  

     Trang nhà > Giáo Hội >  2014-05-10 17:50:53
A+ A- In trang nàyĐức Thánh Cha khuyến khích các doanh nhân Công GiáoVATICAN. ĐTC khuyến khích các doanh nhân Công Giáo làm chứng về các giá trị Tin Mừng trong môi trường kinh tế và xã hội ngày này.

Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 10-5-2014, dành cho 400 tham dự viên khóa hội thảo của tổ chức ”Centesimus Annus”, Thông điệp Năm Thứ 100 của Đức Gioan Phaolô 2.

Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, ĐTC ca ngợi chủ đề của khóa họp là tình liên đới. Ngài nhận định rằng ”trong chế độ kinh tế ngày nay và não trạng từ đó mà ra, danh từ ”liên đới” trở thành điều làm cho người ta khó chịu. Cuộc khủng hoảng những năm gần đây có những nguyên nhân sâu xa về luân lý đạo đức, và nó càng làm cho người ta dị ứng đối với những từ như liên đới, phân phối công bằng các tài nguyên, ưu tiên cho lao công. Chính vì thế, người ta không đạt được hoặc không muốn nghiên cứu thực sự vấn đề làm thế nào để các giá trị luân lý đạo đức có thể trở thành những giá trị kinh tế cụ thể, nghĩa là có thể khơi lên những năng động tốt đẹp trong việc sản xuất, trong lao động, thương mai, và cả tài chánh nữa”.

ĐTC cũng nói rằng doanh nhân Công Giáo được mời gọi luôn đối chiếu Tin Mừng với thực tại mình hoạt động trong đó, và Tin Mừng đòi phải đặt con người và công ích lên hàng đầu, thi hành phận sự của mình làm sao để có những cơ hội công ăn việc làm, lao công đứng đáng. Dĩ nhiên họ không thể thi hành công tác này một cách đơn độc, nhưng cộng tác với những người khác, cùng chia sẻ căn bản luân lý đạo đức và tìm cách mở rộng mạng lưới của mình bao nhiêu có thể”. (SD 10-5-2014)

G. Trần Đức Anh OP
Chia


Chúng tôi là ai Thời biểu các chương trình Viết cho ban biên tập Sản phẩm của Đài Vatican Nối với các mạng khác Các ngôn ngữ khác Tòa Thánh Quốc Gia Thành Vatican Các buổi lễ của ĐGH
Tất cả nội dung trên mạng này đều được giữ bản quyền ©. Phụ trách Web / Tín dụng / Các điều kiện pháp lý / Quảng cáo