HemsidaVatikanradion
Vatikanradion   
more languages  

     Hemsida > Audienser och angelus >  2014-05-10 16:29:27
A+ A- Skriv utDen Heliga Andens gåvor: 3. Råd(07.05.2014) Lyssna här: RealAudioMP3 Vi har lyssnat till ett stycke ur psaltarpsalm 67 som säger: ” Herren ger mig råd, mitt inre förmanar mig om natten” (Ps 16:7). Detta är också en gåva från den Heliga Anden: rådets gåva. Vi vet att i svåra stunder är det viktigt att få råd från kloka människor som vill oss väl. Genom att ge råd är det Gud själv med sin Ande som upplyser vårt hjärta, så att vi förstår hur vi skall tala, bete oss och vilken väg vi skall gå. Men vad gör denna gåva med oss?

1. När vi tar emot den Heliga Anden i vårt hjärta, börjar den genast göra oss hörsamma för dess röst och styra våra tankar, våra känslor och avsikter enligt Guds hjärta. På samma gång gör den så att vi riktar vår inre blick allt mer mot Jesus, som en förebild för hur vi kan handla och förhålla oss till Gud Fadern och våra syskon. Råd är den gåva med vilken den Heliga Anden hjälper vårt samvete att fatta ett konkret beslut i gemenskap med Gud, enligt Jesu och evangeliets logik. På så sätt låter Anden oss växa inuti, den låter oss växa positivt, den låter oss växa i gemenskapen och hjälper oss att inte falla offer för egoism och vårt eget synsätt. Så hjälper Anden oss att växa och att leva i gemenskap. Det väsentliga villkoret för att bevara denna gåva är bön. Vi återkommer ständigt till samma tema: bönen! Bönen är viktig. Vi kan be med de böner vi lärde oss som barn, men också med våra egna ord. Vi kan be till Herren: “Herre, hjälp mig, ge mig råd, vad skall jag göra nu?” Och med bönen bereder vi plats för att Anden skall komma och hjälpa oss och råda oss vad vi skall göra. Vi får aldrig glömma bönen. Ingen märker om vi ber på bussen eller på gatan. Vi ber tyst med hjärtat. Låt oss utnyttja dessa studer för att be, för att be Anden att ge oss råd.

2. I Guds närhet och i hörsamhet för hans ord lägger vi allt mer ifrån oss vår personliga logik, som ofta betingas av vår instängdhet, våra fördomar och ambitioner. I stället lär vi oss att fråga Herren: vad önskar du? Vad är din vilja? Vad vill du? På så sätt mognar i oss en djup samklang, som nästan har del av Andens natur. Så får man erfara hur sanna Jesu ord är i Matteusevangeliet: “bekymra er inte för hur ni skall tala eller vad ni skall säga. Ty i det ögonblicket kommer det ni skall säga att läggas i er mun, och det är inte ni som talar, utan er faders ande talar genom er” (Matt 10:19-20).

Det är Anden som ger oss råd, men vi måste bereda plats för Anden, för att den skall kunna ge oss råd. Att bereda plats är att be, be att han skall komma och hjälpa oss, alltid.

3. Som alla andra Andens gåvor är råd en skatt för hela den kristna gemenskapen. Herren talar inte till oss bara i vårt hjärta, det gör han, men inte bara där, han talar till oss också genom våra syskons röst och vittnesbörd. Det är verkligen en stor gåva att få möta män och kvinnor med tro, som kan hjälpa oss att tända ett ljus i vårt hjärta för att urskilja Herrens vilja, särskilt i komplicerade och viktiga stunder i vårt liv.

Jag minns en gång i helgedomen i Luján. Jag satt i biktstolen och det var en lång kö. Då kom en modern kille, med örhängen, tatueringar och sådant... Han kom för att tala om för mig vad som höll på att hända honom. Det var ett stort och svårt problem. Han sade: jag har berättat allt detta för min mamma, och min mamma sade: gå till jungfru Maria, och hon skall tala om för dig vad du skall göra. Det var en kvinna som hade rådets gåva. Hon visste inte hur hon skulle lösa sonens problem, men pekade ut rätt väg: gå till jungfru Maria, och hon skall säga vad du skall göra. Detta är rådets gåva. Denna ödmjuka och enkla kvinna gav sin son det sannaste av alla råd. Killen sade: jag har betraktat jungfru Maria, och jag har hört att jag skall göra detta, detta och detta... Jag behövde inte tala, killens mamma och han själv hade redan sagt allt: Detta är rådets gåva. Ni mammor som har denna gåva, be om den för era barn. Gåvan att råda sina barn är en gåva från Gud.

Kära vänner, psaltpsalm 16 inbjuder oss att be med följande ord: “Jag vill prisa Herren, han ger mig råd, mitt inre förmanar mig om natten. Jag har alltid Herren inför mig, när han står vid min sida vacklar jag inte” (vers 7-8). Må Anden alltid ingjuta denna visshet i vårt hjärta och fylla oss med sin tröst och sin frid. Be alltid om rådets gåva.
Dela

Vilka är vi? Tider och program Skriv till redaktionen Vatikanradions produktion Länkar Andra språk Heliga Stolen Vatikanstaten Påveceremonier
Innehållet på sidan är under copyright ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Reklam