Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Bažnyčia  >  2014-05-11 12:38:27
A+ A- print this pageGerojo Ganytojo sekmadienis. Popiežius įšventino 13 naujų kunigų. (+video)Ketvirtąjį Velykų sekmadienį, Gerojo Ganytojo sekmadienį, švenčiant kasmetinę Pašaukimų dieną, popiežius Pranciškus aukojo Mišias šv. Petro bazilikoje ir jų metu suteikė kunigystės šventimus 13 diakonų, Romos seminarijų ir kolegijų alumnų.

Homilijoje kalbėdamas apie naujų kunigų pradedamą tarnystę, apie kunigo pašaukimą mokyti Dievo tautą, vesti ją šventumo keliu ir atstovauti Kristui švenčiant sakramentus, Popiežius naujus kunigus karštai ragino su ypatinga meile vykdyti gailestingumo tarnystę. Susitaikinimo sakramente niekada nepavarkite būti gailestingi, - sakė Pranciškus. Prašau, stenkitės būti gailestingi, koks buvo Viešpats. Jei jums kartais atrodytų, kad esate pernelyg atlaidūs, atsiminkite tą šventą kunigą, kuris atsiklaupęs priešais Tabernakulį meldėsi ir sakė: „Viešpatie, atleisk man, jei aš per daug atleidžiu: bet tai juk tu man davei tokį pavyzdį“. Sakau jums, - pridūrė Popiežius, - man labai skaudu kai kartais tenka iš žmonių išgirsti, kad jie neina išpažinties, nes kunigas su jais grubiai pasielgė, aprėkė ir jie pajuto, kad bažnyčios durys prieš juos užtrenkiamos. Prašau jus: niekada to nedarykite! Visada būkite gailestingi! Geras ganytojas visada įeina pro gailestingumo duris, o tos durys – tai Viešpaties žaizdos. Tik šitais jūs būsite geri ganytojai.

Homilijoje popiežius tai pat priminė griežtą šv. Augustino įspėjimą. Vargas tiems ganytojams, kurie nesirūpina Viešpaties kaimene, kuriems avys reikalingos tik tam, kad turėtų maisto puotavimui ir vilnos savo prašmatniems drabužiams. Jūs visada sekite Gerojo Ganytojo pavyzdžiu, kuris atėjo ne kad jam būtų tarnaujama, bet pats tarnauti, kuris atėjo gelbėti prarastųjų, - sakė Pranciškus naujiems kunigams.

Apie Kristų – Gerąjį Ganytoją ir apie bažnytinės bendruomenės ganytojų pašaukimą ir pareigą sekti Jo pavyzdžiu, popiežius Pranciškus kalbėjo ir sekmadienio vidudienį sveikindamas maldininkus, susirinkusius į Šv. Petro aikštę kartu su juo kalbėti velykinio laikotarpio „Regina Caeli“ maldos.

Šį sekmadienį meldžiamės už Bažnyčios ganytojus, už visus vyskupus, taip pat ir Romos vyskupą, už visus kunigus, o ypač Romos vyskupijos kunigus, kuriems suteikiau šventimus šį rytą Šv. Petro bazilikoje, - kreipėsi Šventasis Tėvas į maldininkus. Sekdamas Jėzaus pavyzdžiu kiekvienas Dievo tautos ganytojas „kartais turi žengti pirma, rodydamas tautai kelią bei palaikydamas jos viltį, kartais tiesiog būti tarp visų paprasto bei gailestingo artumo dvasia, o kai kada eiti tautai iš paskos, padėdamas atsilikusiesiems“ (EG 31), - sakė Popiežius, primindamas ką rašė savo Apaštališkajame paraginime „Evangelii gaudium“.

Šiandien švęsdami Pasaulinę maldų už pašaukimus dieną, prašykime Viešpatį, kad ir šias mūsų laikais, kai taip dažnai kyla grėsmė, kad Viešpaties balsas bus nustelbtas daugybės kitų balsų, visi pakrikštytieji, šeimos, parapijos, tikinčiųjų judėjimai sąmoningiau ir uoliau imtųsi atsakomybės už pašaukimų ugdymą. Melskimės už Viešpaties šaukiamą jaunimą, už jaunuolius, kurių galbūt yra ir šioje aikštėje, - sakė Popiežius, - kad išgirstų pašaukimą ir į jį atsilieptų.

Po Vidudienio maldos Popiežius taip pat priminė daugelyje šalių šį sekmadienį minėtą Motinos dieną ir paragino melstis už mamas. (Vatikano radijas)Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising