HemsidaVatikanradion
Vatikanradion   
more languages  

     Hemsida > Rättvisa och fred >  2014-05-14 12:19:05
A+ A- Skriv utJustitia et Pax i Sverige inför EU-valet(14.05.14) Kommissionen för rättvisa och fred i Stockholms katolska stift uppmanar på sin hemsida till att ”rösta i EU-valet utifrån ett välinformerat samvete”. Med en hänvisning till den europeiska biskopskonferensens uttalande på 8 punkter inför valet, skriver generalsekreterare Sr Madeleine Fredell OP följande tankar:


Rösta för fred och solidaritet i Europa


Den 22 - 25 maj röstar vi fram ledamöter till Europeiska Unionens parlament. Parlamentet är folkets röst i Europeiska Unionen som 1951 började som europeiska Kol- och Stålgemenskapen. Grundarnas målsättning var att binda samman länderna i ett ömsesidigt beroende för att garantera fred och solidaritet. Politiken i och för Europa har vi alla möjlighet att påverka – om vi vill. Hotet mot en europeisk enhet i mångfald och mot en utvecklad demokrati ligger i de rasistiska och högerextremistiska rörelser och partier som växt fram i Europa under de senaste tjugo åren, men som har sina rötter längre tillbaka i tiden.


Justitia et Pax, Kommissionen för Rättvisa och Fred i Stockholms katolska stift, inbjöd till ett seminarium 2 april under rubriken ”Extremhögerns hot mot demokratin i Europa” med Lisa Bjurwald som talare. Extremhögern är delad i en våldsbejakande rörelse som helt valt bort de demokratiska spelreglerna och i en politisk gren som idag finns representerad i ett flertal parlament i Europa. Som exempel kan nämnas Jobbik i Ungern, Front National i Frankrike och Sannfinländarna i Finland. I Sverige representeras de av Sverigedemokraterna. Partierna, som inte är begränsade till de här nämnda, förespråkar en begränsning av invandringen, är ofta anti-muslimska och har även stråk av anti-semitism i sina program eller i sin historia. I Ungern har Jobbik stått bakom lynchningar av romer och hetsat mot judar och i Grekland har Gyllene gryning misshandlat invandrare. Man kan säga att hatets huvudideologier bottnar i och uttrycks som antisemitism, islamofobi och antiziganism.


De högerextremistiska partierna är farliga, inte bara genom sina kopplingar till rena våldsrörelser, utan främst genom de paneuropeiska nätverk som de är del av, och att de tagit sig in i våra demokratiska institutioner. Den största faran ligger också i hur de påverkar vanliga partiers syn på den andre, på invandraren, flyktingen och alla de som utgör minoriteter av något slag. I slutändan påverkar de den allmänna opinionen och gemene mans syn på den person som är annorlunda. Då finns grogrunden för en politiskt gångbar rasism och då är vi tillbaka till 1930-talets totalitära ideologier. De högerextremistiska partier som har tagit sig in i våra parlament använder det demokratiska systemet för att krossa det, menade Lisa Bjurwald i sitt anförande till Justitia et Pax. De är alla fientligt inställda till EU för de vet att deras värsta fiende är människors samarbete och solidaritet sinsemellan.


Dessa partier och rörelser går stick i stäv med katolsk sociallära liksom med kristen tro rent allmänt. Som kristna är vi kallade till syskonskap och ska möta varje människa som en sann syster och broder, som påven Franciskus skrev i sitt budskap för världsböndagen för fred i år, ”Broderskap som grund för och väg till fred”. Här hävdade han att ”utan broderskap är det omöjligt att bygga ett rättfärdigt samhälle och en solid och varaktig fred”. Förra påven, Benediktus XVI, påpekade i sin encyklika Caritas in Veritate att ”globaliseringen gör oss till grannar, men inte nödvändigtvis till bröder (§ 19).”


Vi har en dyrköpt fred i Europa. Såren är fortfarande inte läkta på alla håll. Vi vet att ekonomisk rättvisa och solidaritet med de bröder och systrar som marginaliseras på vår kontinent är vägen till förtroende och en vilja att bygga en hoppfull framtid för den unga generationen idag. Och solidariteten kan inte stoppa vid europeiska unionens gemensamma gräns. Idag sträcker sig det ekonomiska ömsesidiga beroendet över hela världen. Solidariteten gäller alla som kommer hit för att söka skydd undan våld och förföljelse, för att söka möjligheter att försörja sina familjer, som flyr från klimatkatastrofer och krig. Men solidariteten gäller också alla de som inte kan komma hit. Europa får inte fred om människor i andra delar av världen lider.


Kan vi ta på vårt samvete att låta högerextremistiska rörelser och partier slå sönder det samhälle som vi byggt upp i Europa sedan andra världskrigets slut? Hitler kom till makten genom ett demokratiskt val. Det måste stämma oss till eftertanke. De traditionella demokratiska partierna kanske saknar förenklade slogans inför valet. De vet att det är en komplicerade och mödosam process att bygga ett solidariskt samhälle där vi alla kan känna trygghet och hopp inför framtiden. Katolska kyrkan uppmanar sina medlemmar att vara politiskt aktiva och ta sitt samhällsansvar i ett arbete som består av långsiktiga kompromisser istället för snabba men förenklade segrar. Kompassnålen är om vi vill bygga en gemenskap som respekterar varje människas och alla människors värde och värdighet oavsett ursprung, religion, etnicitet, kön och social gruppering.


COMECE, de katolska EU-biskoparnas organ, avslutar sin uppmaning till medborgarna i EU att rösta med följande ord: ”Vi, katolska biskopar, vädjar att det europeiska projektet inte sätts i fara eller överges på grund av de svåra tider vi lever i. Det är viktigt att vi alla, såväl politiker, valbara kandidater som andra intressenter, på ett konstruktivt sätt medverkar till att forma Europas framtid. Det finns för mycket att förlora om det europeiska projektet spårar ur. Det är avgörande att vi alla som europeiska medborgare går och röstar den 22 till 25 maj. Vi biskopar uppmanar att vi alla röstar utifrån ett välinformerat samvete.”


Sr Madeleine Fredell OP
Generalsekreterare
Justitia et Pax

Dela

Vilka är vi? Tider och program Skriv till redaktionen Vatikanradions produktion Länkar Andra språk Heliga Stolen Vatikanstaten Påveceremonier
Innehållet på sidan är under copyright ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Reklam