Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Bažnyčia  >  2014-05-20 16:08:50
A+ A- print this pageŠiauliuose atidaryta paroda šv. Jono Pauliaus II garbeiGegužės 19 d. Šiaulių universiteto bibliotekoje atidaryta paroda, skirta popiežiaus šv. Jono Pauliaus II garbei ir atminimui. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis parodą pavadino unikalia tiek Lietuvoje, tiek Europoje.

Parodoje eksponuojami suvenyriniai vokai, išleisti popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo įvairiose pasaulio šalyse progomis. Juos surinko ir pristatė Žagarės parapijos klebonas kun. Marius Dyglys. Popiežius Jonas Paulius II yra aplankęs 129 valstybes, virš 800 miestų, viso – 104 apaštalinės kelionės po pasaulį.

Ekspozicija sulaukė didelio susidomėjimo. Šiaulių konservatorijos liaudies muzikos instrumentų ansamblis, vadovaujamas Reginos Vaišnorienės, pagrojo šiam renginiui pritaikytas melodijas.

Parodos atidaryme dalyvavęs Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis trumpai papasakojo apie buvusius susitikimus su popiežiumi. Pirmasis buvo Jonui Pauliui II apsilankius Kauno seminarijoje. Vėliau, Romoje, du kartus teko kalbėtis privačiose audiencijose po 15 min. Vyskupas džiaugėsi, kad popiežius domėjosi Lietuva, gerai žinojo jos istoriją. Šiaulių ganytojas dalyvavo ir Jono Pauliaus II beatifikacijos bei kanonizacijos iškilmėse. Gana keistas jausmas, kai dalyvauji kanonizacijoje žmogaus, su kuriuo kalbėjaisi, – sakė vyskupas, pridurdamas, kad kanonizacija yra apvainikavimas viso žemiško gyvenimo ir „paskatinimas mums visiems tapti šventais“.

Parodos kuratorė, vyresnioji bibliotekininkė Daiva Antanaitytė priminė, jog dieną prieš parodos atidarymą, gegužės 18-tą buvo šv. Jono Pauliaus II gimtadienis. Parodos autorius kun. Marius Dyglys tai vadino pribloškiančiu sutapimu.

„Prieš keletą metų studijuodamas Telšių vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijoje buvau įsitikinęs, kad popiežius Jonas Paulius II yra šventasis, jo šventumas jau skleidėsi jam keliaujant po pasaulį“, – prisiminė kun. Marius. Tuo metu, būdamas seminaristu, davė įžadą: jei popiežius bus paskelbtas šventuoju, surinksiu suvenyrinius vokus iš viso pasaulio ir surengsiu parodą brangiausiame mieste. Taip ir padarė. „Šiauliai brangiausias miestas, nes čia formavosi mano kunigystė“, - sakė kun. Marius. Parodoje eksponuojama 13 stendų, kiekviename jų – po 32 vokus. Vokai sudėti chronologine tvarka. Prasideda Santa Dominika, Meksika, Bahamais, kur popiežius lankėsi pirmosios apaštalinės kelionės metu 1979 m. ir baigiasi paskutiniu 2004 m. šventojo aplankytu miestu Lurdu bei kanonizacijos iškilmėms išleistais vokais.

Anot kunigo Mariaus, popiežiaus piligrimysčių tikslas ne visada būdavo šalys, kur gyventojų daugumą sudaro katalikai, todėl parodoje galima pamatyti vokų iš Mongolijos ar Azerbaidžano, kur katalikų tikėjimą išpažįsta nedidelė dalis gyventojų. Suvenyriniuose vokuose užfiksuotos taip pat tarptautinės kelionės, kurių tikslas buvo susitikimas su jaunimu Pasaulinėse jaunimo dienose, kaip kad Buenos Airėse, Santjago de Komposteloje ar Čenstakavoje. Arba pasauliniai šeimos susitikimai, prasidėję 1994 m.

Parodos lankytojai vieni kitiems su džiaugsmu rodė Lietuviškus vokus. Vienas jų – liudijantis Jono Pauliaus II vizitą 1993 m. rugsėjo 4-8 dienomis, kai Lietuva buvo ką tik atgavusi nepriklausomybę. Ypatingai brangus šiauliečiams vokas su besimeldžiančiu popiežiumi Kryžių kalno fone. „Nė vienai asmenybei nėra skirta tiek daug pašto ženklų kaip popiežiui Jonui Pauliui II“, sakė filatelininkas, trumpai pristatydamas vokų bei pašto ženklų kūrimo tradicijas: Pašto ženklams daugeliu atvejų panaudojamos fotografijos. Popiežius matomas Šv. Petro bazilikoje laikantis Mišias, laiminantis tikinčiuosius, per audiencijas, besimeldžiantis ir pavargęs, linksmas ir susimąstęs, geraširdis ir temperamentingas. Dažniausiai stengiamasi popiežių vaizduoti lankomų šalių gamtos fone, to meto įvykių kontekste. Pašto ženkluose atsispindi vieną ar kitą šalį kamuojančios nelaimės, sausros, badas, ligos. Išryškinamas didelis popiežiaus dėmesys ir meilė Švč. M. Marijos šventovėms visame pasaulyje, ypač Čenstakavos ir Vilniaus Aušros vartų Madonoms. Panaudojami Lotynų Amerikos, Azijos šalių šventyklų Švč. Marijos stebuklingieji paveikslai, taip pat ir žinomi pasaulyje meno šedevrai.

Kun. Marius siūlė atkreipti dėmesį ir į simboliką: pradedant šv. Petro raktais, kardinolų bei popiežiaus herbais ir baigiant tikėjimo simboliais: kryžiumi ir Šventąja Dvasia. Popiežiaus herbas vaizduojamas Kanados, Liuksemburgo, Čilės, Lichtenšteino, Austrijos, Zambijos ir kitų valstybių pašto ženkluose. Retai, bet naudojamas ir popiežiaus parašo faksimilės (Vatikano, Belizo, Lenkijos, Pietų Korėjos, Austrijos ir Lesoto ženkluose). Pašto ženklų atspauduose taip pat populiarus pastoralas – ganytojo lazda.

Pristatyta ne tik popiežiaus kelionių, bet ir pašto ženklų su šventuoju popiežiumi rinkimo istorija. Viskas prasidėjo, kai parodos autorius 1991 m. iš Lenkijos gavo pirmąjį voką. Jam tuo metu tebuvo 9-eri. Laišką šiame lemtingu tapusiame voke atsiuntė senelio brolis Johanes Jankovsky, skatindamas kolekcionuoti. Vėliau gauta ir daugiau Lenkijoje išleistų vokų.

Tai jau devintoji autoriaus paroda. Pirmąją, pašto ženklų parodą popiežiaus Jono Pauliaus II atminimui, 2005 m. dar būdamas klieriku Telšių seminarijoje, Marius Dyglys buvo surengęs Telšių K.Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje.

Inesė Ratnikaitė
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising