Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Bažnyčia  >  2014-05-26 13:41:47
A+ A- print this pageDievo tarnaitės Barboros Žagarietės minėjimas ŽagarėjeIki šiol švęsta gruodžio mėnesį, Barboros Žagarietės minėjimo diena, Šiaulių vyskupo dekretu, nuo šių metų perkelta į gegužės 25 dieną. Paminėti Barboros Žagarietės atvyko Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, aukojęs šv. Mišias; kancleris Evaldas Alūza; maldininkų grupė iš Šiaulių; žagariečiai. 10 val. buvo aukojamos šv. Mišios. Pamokslui Šiaulių ganytojas pasirinko sakyklą, ant kurios tebesipuikuoja užrašas: „Viešpatie, paskelbk savo Žodį“. Aiškindamas Evangelijos skaitinį, vyskupas išryškino pasilikimo Dievo meilėje svarbą bei susiejo ją su artėjančia Tėvo diena. „Tėvas šeimoje turi būti ąžuolas, po kurio šakomis galėtų saugiai jaustis visa šeima“, – sakė vyskupas. Meilę, ištikimybę ganytojas pabrėžė ir kalbėdamas apie Barborą Žagarietę: „ji iš tiesų mylėjo Viešpatį taip, kaip nori Kristus“. Vyskupas trumpai aptarė Barboros Žagarietės garbinimo tradiciją, istorines kūno dingimo aplinkybes, taip pat perskaitė kelis liudijimus apie Barboros užtarimu patirtus stebuklus. Liudijimus rinko, surašė ir popiežiui siuntė jau Žemaičių vyskupas Antanas Tiškevičius XVIII a. Šiaulių vyskupas sakydamas pamokslą kaip viena gražiausių pristatė 1909 m. įvykį. Pateikiame jo santrauką:

1909 metais pavogė pusės metukų sūnelį Antaną Visur ieškota pavienių ir su policija, bet jokios žinios. tada vaikučio motina pati viena pėsčia visą šimtą kilometrų nusidavė į Žagarę prašyti Barboros užtarimo. Ir kuo ne po savaitės sugrįžo, besinešdama savo vaiką… Nuėjo gal ir tiesiai, bet grįždama nuo Žeimelio kažkodėl pasuko į Linkuvą, pridėdama sau kelio dar po 20 km., ir kaip tik Linkuvoje išgirdo kalbant apie moteriškę, pagimdžiusią paūgėjusį vaikiuką… Metėsi į tą trobą ir, pqmqčiusi savo vaiką, atpažino, bet atsiimti pavyko tik su policijos pagalba. Kaip tik čia ji matė Barboros Žagarietės užtarimą bei nukreipimą tuo keliu, kur galėjo surasti savo vaiką.

Baigdamas pasakoti apie DT Barborą ir jos užtarimu patirtus stebuklus, vyskupas kreipėsi į susirinkusiuosius, teigdamas, jog visų mūsų užduotis yra melstis ir paskleisti Barboros Žagarietės šventumo garsą kuo plačiau, po visą Lietuvą.

Žagarės Klebonas kun. Marius Dyglys, dėkodamas vyskupui už šv. Mišių auką, pasidalino dideliais ateities planais. Norima iki kitos gegužės 25-osios įrengti parkelį su bronzine Barboros Žagarietės skulptūra prie naujosios Žagarės bažnyčios ir iš čia padaryti piligriminį Barboros Žagarietės taką iki senosios Bažnyčios. O patį minėjimą pradėti parą trunkančia Švč. Sakramento Adoracija.

Inesė Ratnikaitė
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising