HemsidaVatikanradion
Vatikanradion   
more languages  

     Hemsida > Påvens resor >  2014-05-26 17:18:58
A+ A- Skriv utVid Getsemanes trädgård uppmanade påven ordensfolk, präster och seminarister att leva utan rädsla(26.05.2014) Ordensfolk, präster och seminarister samlades i kyrkan nära Getsemanes trädgård i dag för att träffa påven Franciskus, som uppmanade dem att modigt följa och efterlikna Kristus.

"Herren, genom sin godhet och oändliga nåd, håller oss alltid i handen så att vi inte drunknar i havet av våra rädslor och vår oro. Han är alltid vid vår sida, han överger oss aldrig" försäkrade påven vid platsen där Jesus kom med sina lärjungar, den ödesdigra natten efter den Sista måltiden.

Kyrkan i Getsemane i Jerusalem nära Olivberget var fylld med entusiastiska ordensfolk, präster och seminarister som var ivriga att höra på påvens reflektioner.

"Vi är fullt medvetna om disproportionen mellan storheten i Guds kallelse och vår egen litenhet, mellan det sublima i missionen och vår mänskliga svaghets verklighet" sa påven. Men just därför är "Jesu vänskap med oss, hans trofasthet och hans nåd, en ovärderlig gåva som uppmuntrar oss att följa honom förtröstansfullt, till trots för våra misslyckanden, våra misstag och svek."

Men påven uppmanade alla att alltid vara medvetna om frestelsernas faror. "Herrens godhet kan inte befria oss från behovet av att vara vaksamma inför frestaren, inför synden, inför det onda och det svek som även kan trädda in i det religiösa och prästerliga livet" varnade han.

Påven uppmanade sedan sina lyssnare att fråga sig själva: "Vem är jag inför min Herres lidanden?" Han hänvisade till Getsemanes trädgård där lärjungarna övergav Kristus, som ligger strax bortom kyrkan och frågade: "Ser jag mig själv i dom som flydde av rädsla, som övergav mästaren under den mest tragiska timmen av sitt jordiska liv?"

"Finns det kanske ett dubbelspel i mig, som i den mannen som sålde vår Herre för trettio silvermynt?”. "Eller, Gud vare tack, befinner jag mig bland dom som förblev trogna till slutet, som jungfru Maria och aposteln Johannes?"

Vid tidpunkten för Jesu lidande på korset, "verkade allt dystert och allt hopp verkade meningslöst", men "kärleken visade sig vara starkare än döden" reflekterade påven. Han uppmuntrade de närvarande att förbli trogna Kristi kärlek trots livets svårigheter. "Ni, kära bröder och systrar, är kallade att följa Herren med glädje i detta Heliga Land! Det är en gåva och det är ett ansvar." Påven Franciskus försäkrade dem att "er närvaro här är oerhört viktigt; hela kyrkan är tacksam för er och hon upprätthåller er genom hennes böner."

Påven avslutade genom att citera Jesu ord i Johannes evangelium: ”Om någon vill tjäna mig, skall han följa mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara.” "Låt oss efterlikna Jungfru Maria och Johannes och stå trofast vid alla de kors där Jesus fortsätter att vara korsfäst. Detta är hur Herren kallar oss att följa honom" avslutade påven.

Påven planterade sedan ett olivträd utanför kyrkan bredvid det olivträd som Paulus VI planterade när han besökte det Heliga Landet, den 4 januari 1964.
Dela

Vilka är vi? Tider och program Skriv till redaktionen Vatikanradions produktion Länkar Andra språk Heliga Stolen Vatikanstaten Påveceremonier
Innehållet på sidan är under copyright ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Reklam