HONLAPVatikáni Rádió
Vatikáni Rádió   
más nyelvek  

     Honlap > Apostoli utazások >  2014-05-28 14:28:46
A+ a- print this pageA pedofília a pápa szerint a szentségtöréshez hasonlítható – P. Lombardi a szentföldi utazás mérlegérőlA pápa szerint a kiskorúak megrontása olyan súlyos bűn, mint a szentségtörés, a fekete mise. A Szentatya a közeljövőben a Vatikánban fog találkozni a visszaélések áldozataival. A Vatikáni Rádió P. Federico Lombardit kérdezte a pápa szentföldi zarándoklatáról és a repülőgépen adott sajtótájékoztatóról.

Hihetetlen mennyiségű és jelentőségű esemény összpontosult ebben a három napban, amelyeket most nyugodtan végig kell gondolnunk, hogy a maga teljességében értékelhessük őket. Természetesen kiemelendő az ökumenikus találkozó Bartolomeosz pátriárkával, ami ennek az útnak az egyik fő célja volt. A zsidó és muzulmán világgal való kapcsolatok a másik szempont, a béke jegyében. Nem telt el hiábavalóan az elmúlt ötven év VI. Pál és Athenagorasz találkozása óta az ökumenizmus ügyének szolgálatában. A Szent Sír bazilikában megtartott közös ima nagyon intenzív lelki mozzanat volt. Ilyen volt a Cenákulumban bemutatott záró szentmise is: azon a helyen, amely az Utolsó Vacsora, vagyis az Eucharisztia és Pünkösd, vagyis a Szentlélek kiáradásának emlékét őrzi. Ezekre a mély és erőteljes spirituális pillanatokra is gondolnunk kell, amikor a szentföldi út mérlegét készítjük.

Újra és újra meglep minket Ferenc pápa, aki rendkívüli nyíltsággal és természetességgel nyilatkozik a legkényesebb kérdésekről is. Hosszasan válaszolt az újságíróknak a Rómába visszafelé tartó repülőúton. Maga Lombardi atya is úgy nyilatkozott, hogy hiába igyekezett időben vagy tematikájában korlátokat szabni a sajtótájékoztatónak, a pápa kifejezett akarata az volt, hogy mindenfajta kérdésre válaszoljon. Ha rajta múlik, még az újságírók rendelkezésére állt volna, de maga az út a Szentföldről Rómába nem tartott túl hosszú ideig.

Az egyik kérdés Jeruzsálem státuszára vonatkozott. A pápa világosan leszögezte, hogy a város területi szuverenitásának kérdése politikai jellegű. Ezért ez nem a Szentszék illetékességi körébe tartozik, mint ahogy annak meghatározása sem, hogy egyik vagy másik állam fővárosa legyen, vagy hol legyenek a határai. Erre az érdekelt feleknek, vagyis Izraelnek és Palesztinának kell kétoldalú tárgyalásokon megoldást találniuk, figyelembe véve az ENSZ határozatokat. A Szentszék már régóta megfogalmazta álláspontját Jeruzsálem sajátos státuszát illetően, melyet elsősorban a vallási dimenzió szempontjából vizsgál, főként az óváros esetében, ahol a szent helyek találhatók keresztények, zsidók és muzulmánok számára egyaránt. A katolikus egyház nemzetközileg biztosított státuszt kíván Jeruzsálem számára, amely megőrzi a szent helyek történelmi, anyagi és vallási jellegét. Garantálja továbbá az ott lakók és a zarándokok szabad bejárását a szent helyekre.

Bejárta a világsajtót a pápának az a mondata, amellyel az egyháziak részéről elkövetett pedofíliát a fekete miséhez hasonlította. P. Lombardi nagyon eredetinek és erősnek nevezte a hasonlatot, amely kicsit Ferenc pápa stílusa. Az emberi élet szent mivolta sérül, az ártatlan kiskorúak élete, amikor szexuálisan visszaélnek velük. A fekete mise pedig szentségtörés, amikor Krisztus testét megsértik és ezzel bűnt követnek el hitünk szempontjából. Rendkívül súlyos bűn ez, Krisztus teste, az Oltáriszentség méltóságának megvetése. Az tehát, hogy a pápa a pedofíliát a fekete miséhez hasonlította, a lehető legradikálisabb elítélése ennek a bűnnek.

Ferenc pápa a repülőgépen tartott sajtótájékoztatón azt is leszögezte, hogy az őszi püspöki szinódus nem az elváltak áldoztatásáról, hanem a család témájáról szól, amit nem lehet erre az egy esetre leszűkíteni. A Szentatya hosszasan taglalta ezt a kérdést, mivel azt szeretné, hogy az idei és a jövő évi szinódust teljes lelkipásztori dimenziójában közelítsék meg. A család témája, küldetése, a keresztény tanúságtétel a családi életben rendkívül szerteágazó, életbevágóan fontos kérdés. Mindezt nem lehet egyetlen pontra leegyszerűsíteni, legyen az bármily kényes és fájdalmas, mint az elváltak áldozása. Ehhez képest óriási szolgálat az egész emberiségnek az, hogy elgondolkodunk a családról, annak természetéről, értékei megőrzéséről, a férfi és nő közti szeretetről – mondta még a püspöki szinódussal kapcsolatban P. Lombardi.

(gá)
Megoszt


Bemutatkozás Műsoridők Írjon a szerkesztőségnek Programkészítés a VR-ban Linkek Más nyelvek Szentszék Vatikán Pápai liturgikus szertartások
a weboldal tartalma szerzői jogi védelem alatt áll ©. webmaster / webteam / jogi feltételek / hirdetések