Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Bažnyčia  >  2014-05-29 15:59:21
A+ A- print this pageTautų Evangelizavimo kongregacijos prefekto pastoracinis vizitas AfrikojeTautų Evangelizavimo kongregacijos prefektas kard. Fernando Filoni pirmadienį, gegužės 26 dieną pradėjo pastoracinį vizitą vakarinėje Afrikoje. Vienos savaitės kelionėje kardinolas lankysis Kamerūno vyskupijose ir Pusiaujo Gvinėjoje. Pirmoji kelionės stotis buvo tarpdiecezinė Nekaltojo Prasidėjimo Marijos kunigų seminarija Kamerūno sostinėje Jaundė. Prefektas susitikime su seminaristais iškėlė du klausimus: kokiu kunigu norėtum būti? Kokio kunigo nusipelnė Kamerūno ir Afrikos žemyno Bažnyčia? Nuo atsakymo, pasak Tautų evangelizavimo kongregacijos prefekto kard. Ferdinando Filoni, priklausys jų, kaip afrikiečių kunigų, misijos ateitis.

Kunigų seminarija yra vieta, kurioje būsimi žmonių žvejai, t.y. kandidatai į kunigystę, yra pašaukti atlikti formaciją, kad persikeistų į Kristų ir tęstų Jo išganymo darbą, sakė Prefektas. Jis aptarė studijų seminarijoje tikslus: Labai svarbu, kad kandidatas, vos tik pajutęs pašaukimą, gerai išsiaiškintų ką seks ir ko sieks. Prefektas savo mintis dėstė pasitelkdamas popiežių Pranciškaus ir Benedikto XVI kalbas, taip pat cituodamas šv. Jono Pauliaus II Apaštališkąjį paraginimą „Pastores dabo vobis“: Kunigų seminarija yra kelias, leidžiantis pašaukimą išgirdusiems jaunuoliams priartėti prie Jėzaus, kad persimainytų į Jį. Toks kelias, kad ir ilgokai užtrunkantis, yra būtinas, kad būsimas kunigas galėtų asmeniškai atsiliepti į Jėzaus kvietimą, kad apsisprendimas būtų laisvas ir tvirtas.

Kardinolas kalbėjo apie formacijos dvasinę dimensiją, ypač priminė draugystę su Jėzumi, pamatinį ir matomą kiekviename pašaukime į kunigus ir pašvęstą gyvenimą. Tai draugystė, kuri auga maldoje ir klausantis Dievo Žodžio. Formacijai svarbu visavertiškumas tiek žmogiškas, intelektinis, dvasinis ir pastoracinis, sakė kardinolas Filoni, būsimus kunigus kviesdamas būti nuosekliais ir autentiškais. Jis paminėjo tris dalykus, kurie prašosi atidesnio budrumo: emocinė branda, atsiribojimas nuo materialinės gerovės, broliškos bendrystės dvasia. Jūsų misijos vaisingumas labai priklausys nuo jūsų vienybės su Kristumi, nuo vidinio gyvenimo kokybės ir nuo jūsų žmogiškų, moralinių ir dvasinių vertybių, sakė kardinolas Fernando Filoni, linkėdamas, kad seminaristai visuomet sektų pavyzdžiu tų kunigų, kurie pasižymi gyvenimo šventumu ir nepriekaištingumu.

Tautų Evangelizavimo kongregacijos prefektas kard. Filoni tęs pastoracinę kelionę dar vienoje Kamerūno vyskupijoje Bamendoje, kuri švenčia Evangelijos paskelbimo pirmąjį šimtmetį. Iš Kamerūno kardinolas išvyks į kaimyninės Pusiaujo Gvinėjos miestą Mongomo, prie sienos su Gabono Respublika. (Vatikano radijas)
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising