HemsidaVatikanradion
Vatikanradion   
more languages  

     Hemsida > Politik  >  2014-05-29 17:55:58
A+ A- Skriv utEU lägger sitt veto mot pro-life kampanjen ”En Av Oss”(29.05.2014) Pro-life-aktivister har uttryckt sin besvikelse efter att ett lagstiftningsförslag som skulle kräva att Bryssel inte längre finansiera förstörelsen av mänskliga embryon avfärdades.

Aktivisterna menar att varje mänskligt embryo förtjänar respekt för dess värdighet och integritet. Att detta har fastställts av EU-domstolen i fallet Brüstle, som preciserar det mänskliga embryot som början på människans utveckling. För att säkerställa samstämmigheten inom EU:s kompetensområden, där mänskliga embryons liv står på spel, bör EU därför införa ett förbud och stoppa finansieringen av aktiviteter som förutsätter förstörelse av mänskliga embryon, särskilt inom områdena forskning, utvecklingsstöd och folkhälsa.

"En Av Oss / One Of Us" kampanjen överlämnade deras förslag, som hade undertecknats av två miljoner människor, genom det europeiska medborgarinitiativet ”ECI”.

Europeiskt medborgarinitiativ är ett sätt för unionsmedborgare i EU att påverka EU-kommissionensedan den 1 april 2012. Initiativet möjliggör för minst en miljon medborgare att gå samman för att begära att kommissionen ska lägga fram ett förslag inom ett av EU:s befogenhetsområden. Detta gör att medborgarna får samma möjlighet som Europaparlamentet och Europarådet att kräva lagstiftningsförslag från kommissionen. Men kommissionen är aldrig förpliktad att lägga fram ett förslag.

Även om lagstiftningsförslaget stöddes av två miljoner människor lade kommissionen sitt veto mot initiativet, som aktivisterna beskrev som "illegitimt och antidemokratiskt”. ”En Av Oss”-kampanjen har lovat att fortsätta sitt initiativ. Enligt ett officiellt uttalande är proceduren inte över och kommissionens beslut kommer sannolikt att överklagas till EU-domstolen i Luxemburg.
Dela

Vilka är vi? Tider och program Skriv till redaktionen Vatikanradions produktion Länkar Andra språk Heliga Stolen Vatikanstaten Påveceremonier
Innehållet på sidan är under copyright ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Reklam