Hlavná stránkaVatikánsky rozhlas
Vatikánsky rozhlas   
Iné jazyky  

     Home > Cirkev >  2014-07-19 20:22:32
A+ A- print this pageZamyslenie P. Bubáka k 12. nedeli v cezročnom obdobíRealAudioMP3 Zamyslenie pátra Milana Bubáka SVD na 12. nedeľu v cezročnom období: Mt 10, 26-33: Zastrašovanie a hodnota

Žiaden človek, žiadna skupina, žiaden národ nemá rád, keď ho niekto do niečoho tlačí. Každý z nás je rád, keď môže prísť k rozhodnutiu sám od seba a nie na základe tlaku alebo dokonca zastrašovania zo strany silnejšieho, ktorý si od nás nasilu alebo manipuláciou vynúti poslušný súhlas. Takéto niečo nás hlboko ponižuje a potupuje. Každý z nás má rád slobodu. A aj v prípade, že sa ukáže, že naše rozhodnutie nebolo správne, predsa dávame prednosť slobode dopustiť sa chýb, na ktorých sa môžeme poučiť, než byť donútení urobiť to, čo je správne, na základe názoru druhých. Čo však v prípade, že niekto stojí pri vašich dverách a dáva vám ponuku a jeho ľudia (niekedy obrazne, niekedy doslova) stoja nenápadne za ním so samopalmi namierenými na vás? Hovorí sa, že takáto ponuka by sa nemala odmietať, bolo by to príliš nebezpečné. No sú ľudia, ktorí odmietnu aj takúto ponuku. A sú to – záleží samozrejme na uhle tvojho pohľadu – buď ľudia strelení alebo mučeníci.

Tento bod je pekne ilustrovaný v príbehu o Filipovi II, ktorý bol kráľom Macedónska okolo polovice 4. storočia pred Kristom. Filip bol panovníkom, ktorý sa rád chválil tým, že čo sa mu nepodarilo získať diplomaciou, získal dobytím. Postupne si podriadil všetky grécke mestské štáty. Všetky okrem jedného: Sparty. Tá zostala tvrdohlavo nezávislá a Filip sa rozhodol, že im urobí ponuku, ktorú nebudú môcť odmietnuť. Jeho posolstvo znelo takto: „Musíte sa mi podriadiť a to bez meškania. Keď dotiahnem so svojou armádou do vašej krajiny, zničím vaše farmy, pozabíjam váš ľud, zmietnem z povrchu zeme vaše mesto.“ Sparťania mu odpovedali jedným slovom, prevzatým z Filipovej vyhrážky: „k“. Nemali najmenšej chuti nechať sa zastrašiť Filipom. A on sa rozhodol nechať ich na pokoji.

Keď sa na ľudí tlačí, ľudia reagujú rozlične. V nedeľnom prvom čítaní z Proroka Jeremiáša budeme počuť, ako prorok Jeremiáš odmietne nechať sa zastrašovať terorom zo všetkých strán. To samozrejme neznamená, že by sa tohto teroru nebol bál – bol človekom a nie robotom. Znamenalo to iba to, že nemal najmenšej chuti teroru dovoliť, aby sa na ňom podpísal, alebo aby mu diktoval, kým je. Za jeho kázanie ho jeho protivníci vrhnú do väzenia a vojenská rada sa mu vyhráža, že ak nezmení svoj tón, že skončí smrťou. No Jeremiáš odmietne nechať sa šikanovať a násilím donútiť k súhlasu. Robí tak preto, lebo je presvedčený, že – citujúc jeho slová - „Pán je so mnou sťa mocný bojovník.“ To, čo udržovalo Jeremiáša pri zdravom rozume uprostred všetkého toho prenasledovania bola jeho hlboká viera, že Boh sa o neho stará. A tiež, povediac to menej duchovne, pevná nádej, že Boh dochytí všetkých týchto jeho nepriateľov v pravú chvíľu a naloží s nimi náležite.

Aj v evanjeliu Ježiš veľmi silne hovorí proti zastrašovaniu. Ani trocha nezakrýva pravdu, že jeho učeníci naisto budú konfrontovaní zo strany tých, ktorí majú tendenciu iných ohrozovať, šikanovať a zastrašovať a to preto, aby si ich dostali do podriadeného súhlasu. Ježišova rada je jasná: nielen že si želá, aby jeho učeníci odmietli podriadiť sa obchodníkom so smrťou, ale dokonca ich vyzýva, aby sa ich ani len nebáli: „Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu“, hovorí.

Nasledovníci Ježišovi budú stáť tvárou tvár terorizmu, budú stáť pred ponukami, dávanými im pod pochybnými podmienkami, o ktorých im bude jasné, že ich nebudú môcť odmietnuť. Ježiš im ale káže odmietnuť ich. Majú na výber: buď sa vzdať Ježiša a jeho lásky, alebo ho vyznať a tým si vybrať istú smrť. To je iste veľmi desná vyhliadka. No Ježiš hovorí: „Nebojte sa!“

Ako je možné pre Ježišovho učeníka nebáť sa? Akú moc majú k dispozícii učeníci, aby boli schopní prekonať strach? Ježiš nás učí, že Otec sa o pravého učeníka intenzívne stará. Ako príklad uvádza vrabca, ktorý bol v jeho dobe pokladaný za najbezcennejšieho vtáčika. Vrabce sa predávali na trhu ako pokrm pre najchudobnejších – dva za halier a päť za dva haliere. Ten piaty teda nestál nič. „A predsa“, hovorí Ježiš, „ani jeden nepadne na zem bez vedomia vášho Otca. ... Nebojte sa teda, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov.“ Ježišova pointa je veľmi dôležitá: neboj sa; ty si cenný. Podľa Ježiša tvoj vlastný pocit vlastnej hodnoty je dosť silný na to, aby si za jeho pomoci prekonal pocit strachu.

Ak si kdesi v hĺbke svojej bytosti presvedčený, že si bezcenný, potom nemáš spôsob, aby si prekonal čokoľvek. Vrabca je schopný vystrašiť každý. Znamená to, že toho, kto na seba hľadí ako na bezcenného, bude schopný vystrašiť ktokoľvek a čokoľvek. No ak si presvedčený, že to, čo si a to, za čo stojíš má cenu, potom budeš schopný s tým, kto znevažuje teba a tvoje hodnoty si to rozdať. Samozrejme v pokore, slušnosti a dôstojnosti. Toto je Ježišova pointa. Tvoja skutočná cena pred Bohom je mocnejšou silou, ako tvoj skutočný strach pred tými, ktorí ťa šikanujú a prenasledujú. Tento tvoj pocit hodnoty bude schopný povzniesť sa nad nenávisť všetkých tvojich prenasledovateľov. To je dôvod, prečo Ježiš, Jeremiáš, a všetci ostatní kresťanskí mučeníci boli schopní postaviť sa zoči-voči svojim prenasledovateľom s odvahou, ktorá v ľuďoch vzbudzovala bázeň: oni všetci vedeli, že ich skutočnú cenu a hodnotu nebude môcť zabiť nikto a nič.

Výzva vyznať meno Ježišovo pre inými je výzvou, ktorá sa predkladá každej jednej generácii a každému jednému kresťanovi. Zastrašovanie, ktoré budeme za to zakusovať alebo ktoré za to už zakusujeme, nemusí mať zrovna podobu teroru alebo otvoreného prenasledovania. No keď budeme trvať na vernosti tomu, čo vyznávame pred tými, ktorí odporujú evanjeliu, zastrašovanie v tej či onej podobe bude možné vždy zacítiť. Keď sa napríklad bude jednať o kresťanské hodnoty, obyčajným znakom zastrašovania veriaceho môžu byť raz ironické poznámky, povýšenecké vysmievanie, hulvátsky smiech, či vylučovanie alebo vytláčanie človeka na okraj spoločnosti alebo spoločenstva. Ironické poznámky a zastrašovanie sa od seba líšia iba stupňom odporu, inak znamenajú to isté.

Tento druh zastrašovania budeme schopní vždy prekonať, avšak iba za podmienky, že budeme poznať svoju cenu pred Bohom. Náš skutočný pocit hodnoty nám pomôže prekonať skutočný pocit strachu. Nebeský Otec nám ponúka svoju večnú a trvalú lásku. Keď budeme túto jeho ponuku mať stále pred svojimi očami, všetky ostatné ponuky začnú vyzerať v porovnaní s ňou naozaj veľmi lacno.

Želám vám, milí priatelia, požehnanú nedeľu.
Zdieľať


Kto sme Frekvencie Čas vysielania Napíšte nám Produkcia RV Linky Iné jazyky Svätá stolica Mestský štát Vatikán Pápežské slávnosti
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising