SākumlapaVatikāna Radio
Vatikāna Radio   
Citas valodas  

     Sākumlapa > Apustuliskie ceļojumi  >  2014-06-21 18:40:56
A+ A- print this pageSvētā tēva vizīte Kalabrijā: Kassano al Jonio apmeklējumsKassano al Jonio katedrālē Francisks tikās ar vietējās diecēzes priesteriem. Viņš uzkavējās ar tiem vienkāršā sarunā, bet savu iepriekš sagatavoto uzrunu iesniedza rakstiskā formā. Pāvests tajā atzīmē, ka dažreiz nav viegli palikt Kunga priekšā, jo priesteri ir aizņemti ar daudzām lietām, ar daudziem cilvēkiem. Dažreiz nav viegli arī tāpēc, ka Jēzus skatiens liek izjust arī zināmu diskomfortu. Taču tas nāk par labu. Lūgšanas klusumā Jēzus liek saskatīt, vai priesteri strādā kā labie strādnieki, vai arī ir kļuvuši par tādiem kā „ierēdņiem”, vai viņi ir atvērti un dāsni kanāli, pa kuriem plūst Jēzus mīlestība, Viņa žēlastība, vai arī centrā ir uzstādījuši paši sevi, un tā vietā, lai būtu atvērti „kanāli”, ir kļuvuši par savstarpējai saziņai aizvērtiem „ekrāniem”, caur kuriem nav iespējams tikties ar Kungu, ar Evaņģēlija gaismu un spēku.

Pāvests ar priesteriem dalās arī brālīguma skaistumā, lai tie būtu priesteri, kas darbojas kopā, lai sekotu Kungam nevis vienatnē, bet gan kopā – ar savu dāvanu un personību lielo dažādību. Pāvests uzsver, ka tieši tas bagātina priesterību, šī izcelsmes, vecuma, talantu dažādība, kas tiek dzīvota kopībā, brālīgumā.

Francisks atzīmē, ka arī tas nav viegli, pirmkārt, jau tāpēc, ka priesteri ir iegrimuši subjektīvajā mūsdienu kultūrā, kas liek izcelt savu „es” līdz pat elkdievības līmenim. Tāpēc uz to ir jāreaģē ar brālīguma izvēli.

Pusstundu pirms Svētās Mises svinībām, pāvests iegriezās arī Kassano al Jonio veco ļaužu mītnē Casa Serena. Pēc sirmgalvju apmeklējuma, ceļā uz Svētās Mises norises vietu Francisks apstājās pie Svētā Jāzepa draudzes baznīcas, kur 3. martā tika nogalināts priesteris Ladzaro Longobardi.

Pulksten 16 brīvā dabā, Marina di Sibari, notika Svētās Mises svinības, uz kuru bija pulcējušies ticīgie no tuvākas un tālākas apkārtnes. Līdz ar to tika ievadīti Vissvētākā Sakramenta svētki, kas Itālijā tiek svinēti svētdienā. Pāvests teica, ka tie ir svētki, kuros pateicamies Kungam par Euharistijas dāvanu. Savukārt, Lielajā Ceturtdienā atceramies tās iestādījumu, jeb aizsākumu Pēdējo Vakariņu laikā. Vissvētākā Sakramenta svētkos par tradicionālu ir kļuvusi procesija, kurā adorējam Jēzu Euharistijā un ejam kopā ar Viņu. Francisks uzsvēra, ka šie divi aspekti ir neatņemama šo svētku sastāvdaļa. Tie atstāj iespaidu uz visu kristīgās tautas dzīvi – tautas, kas pielūdz Dievu un iet kopā ar Viņu. Pāvests teica:

„Pirmkārt, mēs esam tauta, kas pielūdz Dievu. Mēs pielūdzam Dievu, kas ir mīlestība, kas Jēzū Kristū ir devis sevi mūsu dēļ, kas ir upurējies uz krusta, lai izpirktu mūsu grēkus un šīs mīlestības spēkā ir augšāmcēlies no nāves un dzīvo savā Baznīcā. Mums nav cita Dieva kā tikai Viņš! Šodien to atzīstam ar Corpus Domini, ar Altāra Sakramentam pievērstu skatienu. Un šīs ticības dēļ mēs atsakāmies no Sātana un visām Viņa kārdināšanām. Atsakāmies no naudas elkiem, no liekulības, no lepnības un no varas. Mēs, kristieši, nevēlamies pielūgt neko citu un nevienu šai pasaulē, kā tikai Jēzu Kristu, kas ir klātesošs svētajā Euharistijā. Varbūt ne vienmēr mēs līdz galam apzināmies to, ko tas nozīmē, kādas ir šīs mūsu ticības apliecinājuma sekas, vai kādām tām ir jābūt. Šodien lūgsim Kungam, lai Viņš mūs apgaismo un pārveido, lai mēs patiešām pielūgtu tikai Viņu, un atteiktos no ļaunā visās tā formās.”

Pāvests piebilda, ka mūsu ticība reālajai Jēzus Kristus klātbūtnei, patiesajam Dievam un patiesajam Cilvēkam konsakrētajos maizē un vīnā, ir autentiska, ja mēs apņemamies iet aiz Viņa un kopā ar Viņu, cenšoties praksē pielietot Viņa bausli, to, kuru Viņš deva saviem mācekļiem tieši Pēdējo Vakariņu laikā: „Kā es jūs esmu mīlējis, tā arī jūs cits citu mīliet” ( 13, 34).

Pāvests atzīmēja, ka tauta, kas pielūdz Dievu Euharistijā, ir tauta, kas dzīvo tuvākmīlestības garā. Uzrunājot Kalabrijas ticīgos, Svētais tēvs teica, ka viņš ir ieradies ne tikai, lai stiprinātu tos ticībā, bet arī tuvākmīlestībā, lai pavadītu un iedrošinātu viņu gājumu ar Jēzu-Mīlestību. Francisks izteica savu atbalstu bīskapam, priesteriem un diakoniem, Lungro eparhijai, kas turpina bagātīgo grieķu-bizantiešu tradīciju, kā arī civilajām autoritātēm, kuras cenšas kalpot kopējam labumam. Visus klātesošos pāvests mudināja izrādīt konkrētu solidaritāti ar brāļiem, jo īpaši tiem, kuriem ir vajadzīga taisnība, cerība, maigums.

I. Šteinerte/VR
Share


Par mums Raidījumu laiks Rakstīt redakcijai VR produkcija Saites Citas valodas Svētais Krēsls Vatikāns Pāvesta liturģiskie dievkalpojumi
Visas tiesības aizsargātas.© Webmaster / Atsauksmes / Lietošanas noteikumi / Reklāma