Hlavná stránkaVatikánsky rozhlas
Vatikánsky rozhlas   
Iné jazyky  

     Home > Cirkev >  2014-06-22 19:36:50
A+ A- print this pageMons. Ján Babjak: Sv. Ján Pavol II. a gréckokatolíci na Slovensku – 2. časťRealAudioMP3 Druhá návšteva Svätého Otca Jána Pavla II. na Slovensku sa uskutočnila v dňoch 30. júna až 3. júla v roku 1995. Svätý Otec navštívil šesť miest: Bratislavu, Nitru, Šaštín, Košice, Prešov, Levoču a z Popradského letiska odletel späť do Ríma.

V príhovore k mládeži v Nitre Svätý Otec hovoril mladým o viere ako o neoceniteľnom dare, ktorý prijali od Boha. Viera sa nám dostala po dlhej ceste generácií, od čias sv. Cyrila a Metoda. Vyzval mladých, aby ten dar, živú vieru v Boha prijali a usilovne ju zveľaďovali, lebo viera vždy chráni pravú slobodu a odsudzuje fyzické i morálne otroctvo.

Počas svätorečenia troch košických mučeníkov v Košiciach, ktoré bolo vrcholným bodom druhej návštevy Svätého Otca na Slovensku, v príhovore spomenul aj prešovského biskupa Pavla Gojdiča, keď hovoril o vďačnosti Slovenska za nových svätých troch košických mučeníkov.

,,Kriste, takto ti dnes Slovensko mocným hlasom ďakuje za všetkých svätých, ktorí vtlačili svetlé stopy do cesty dejín v tejto krajine. Velebí ťa za svätých Marka Križina, Štefana Pongrácza a Melichera Grodeckého. Chváli ťa za biskupa Jána Vojtaššáka zo Spiša a za prešovského biskupa Pavla Gojdiča. Oslavuje ťa aj za všetkých iných synov a dcéry z rôznych kresťanských vierovyznaní tejto krajiny, ktorí vydali hrdinské svedectvo o Kristovi až po najvyššiu obetu života.“

Po modlitbe Akatistu sa Svätý Otec prihovoril ku gréckokatolíkom slovami Magnifikatu:
,,Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný a sväté je jeho meno“ (Lk 1, 46). Magnifikat, ktorý odznel v tejto krásnej byzantskej liturgii je radostný chválospev Panny Márie, poníženej Pánovej služobnice, ktorá obdivuje veľké veci, ktoré jej urobil Všemohúci. Týmito slovami Panny Márie sa vyjadruje Cirkev, keď ďakuje Pánovi za prijaté dobrodenia. Zvlášť sa nimi vyjadruje Gréckokatolícka cirkev na Slovensku, ktorá môže po rokoch tvrdého útlaku znova slobodne dýchať.

Pri tejto mojej návšteve Slovenska, najmä jeho východnej časti, mohol som osobne poznať zvláštnosti, ktoré charakterizujú náboženský život a tradície tohto kraja. Tu sa západ stretá s východom, latinský obrad s východným. Takmer hmatateľne tu možno cítiť stopy dedičstva a posolstva sv. Cyrila a Metoda, apoštolov Slovanov a spolupatrónov Európy. Buďte hrdí na túto svoju pradávnu tradíciu, uchovajte si jednotu medzi sebou a chráňte ju pred každým zárodkom nesvornosti a rozdelenia. Vašou silou je duchovná jednota, ktorá sa prejavuje vo svornom konaní.

Všetci si pamätáte drastickú situáciu v nedávnej minulosti, keď sily ideológie, ktorá je v rozpore so slobodou a dôstojnosťou človeka, odsúdili vaše cirkevné spoločenstvo na zánik. Ale Boh ,,zosadil mocnárov z trónov a povýšil ponížených“ (Lk 1,52).

Gréckokatolícke spoločenstvo vyšlo z tejto skúšky obnovené a posilnené, aj vďaka svedectvu a krvi početných mučeníkov. Živým dôkazom toho je viera veľkého počtu laikov, rehoľníkov rehoľčok, kňazov a duchovných pastierov. Stačí spomenúť utrpenie biskupa Vasiľa Hopka a mučeníctvo biskupa Pavla Gojdiča. Na prahu tretieho kresťanského tisícročia je to vzácny príspevok, ktorý vaše spoločenstvo dáva do pokladnice Cirkvi a najmä v prospech ekumenizmu...

Bratia a sestry východného obradu, po stáročia ste si zachovali svoju liturgiu a nahromadili bohaté duchovné dedičstvo, ktoré charakterizuje vašu Cirkev. Hovoria o ňom posvätné budovy, ikony, spevy a pobožnosti. Buďte ační Bohu za bohatstvo, ktorým vás obdaroval, a zostaňte verní darom, ktorými vás zahrnul.

Často som od slovenských pútnikov, ktorí prišli do Ríma, počul pozvanie: ,,Svätý Otče, príďte si pozrieť Tatry aj z ich južnej strany!“ Dnes sa napĺňa táto moja i vaša túžba. Tatry, naše spoločné Tatry, také drahé Poliakom i Slovákom, skrývajú v sebe množstvo malých jazier zvaných ,,plesá“. V ich priezračných vodách sa zrkadlí majestátna ,výška končiarov. Tento kraj, jedinečný v rozmanitosti stvorenia, hovorí nám o kráse a dobrote Stvoriteľa.

Od južných svahov Tatier až po zemplínsku rovinu už stáročia žijú popri bratoch a sestrách latinského obradu spoločenstvá východného obradu. Aj ony sú ako malé jazierka - plesá, povolané predstavovať priezračnú a žiarivú Božiu dobrotu. To sám Pán obdarúva svoju Cirkev bohatstvom foriem a jednotlivých tradícií. Preto, kdekoľvek žijú katolíci byzantského obradu medzi veriacimi iného obradu, je povinnosťou všetkých usilovať sa o to, aby sa ani jedno z týchto ,,plies“ neumenšovalo alebo dokonca zmizlo... A Druhý vatikánsky koncil žiadal, aby sa všade dbalo o záchranu a vzrast partikulárnych cirkví východného obradu.“

A na záver spomenul gréckokatolícke mariánske pútnické miesta, ku ktorým má Svätý Otec tak blízko: „Rád by som sa odtiaľto vybral na duchovnú púť po všetkých miestach, kde sa od stáročí schádzajú veriaci tejto eparchie na modlitbu k Panne Márii: do Ľutiny, Klokočova, Krásneho Brodu a Bukovej Hôrky a v duchu sa zastavil v mnohých iných kostoloch zasvätených Panne Márii.“

Aj v Levoči na Mariánskej hore Svätý Otec v homílii spomenul biskupa Gojdiča a svojimi slovami dal jasný impulz k jeho blahorečeniu, ktoré sa v krátkom čase aj realizovalo: ,,Starší z vás sa zaiste pamätajú na úctyhodnú postavu biskupa Jána Vojtaššáka a bratia gréckokatolíci na postavu biskupa Pavla Gojdiča. Obidvaja boli väznení v žalári na základe pseudoprocesov. Dnes si zasluhujú, aby sa konal cirkevný proces ich blahorečenia, pretože vydali svedectvo o vernej službe Cirkvi na Slovensku.“

Gréckokatolíci zo Slovenska sú Svätému Otcovi Jánovi Pavlovi II. vďační za mnohé jeho slová na našu adresu. Sú mu vďační za jeho lásku k Slovensku a k tu žijúcim obyvateľom. Predovšetkým sme mu osobitne vďační za našich novodobých mučeníkov, ktorých vyzdvihol na oltár. Stalo sa to pri dvoch beatifikačných slávnostiach, ktoré viedol sám Svätý Otec.

Prvá beatifikácia sa konala na Námestí sv. Petra v Ríme 4. novembra 200l, kedy pápež blahorečil dvoch gréckokatolíckych mučeníkov: biskupa mučeníka Pavla Petra Gojdiča OSBM a mučeníka rehoľného kňaza Metoda Dominika Trčku CSsR. Obidvaja mučeníci zomreli vo väzení v Leopoldove. Druhá beatifikácia sa konala v Bratislave, v Petržalke 14. septembra 2003, počas tretej návštevy Jána Pavla II. na Slovensku. Počas tejto beatifikácie blahorečil biskupa mučeníka Vasiľa Hopka a rehoľnú sestru z Kongregácie Svätého kríža Zdenku Schelingovú. Hoci bol už vo veľmi zlom zdravotnom stave, predsa prišiel a priniesol nám vzácny dar - dvoch nových blahoslavených.

Svätý Otec Ján Pavol II. je pre Gréckokatolícku cirkev na Slovensku skutočne veľkým prínosom. Ponúkam iba krátky prehľad: v roku 1988 povýšil Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky na našom najväčšom mariánskom pútnickom mieste v Ľutine na baziliku minor; v roku 1989 vymenoval za prešovského biskupa Mons. Jána Hirku; v roku 1992 vymenoval Mons. Milana Chautura CSsR, za pomocného prešovského biskupa; v roku 1997 zriadil Košický apoštolský exarchát a Mons. Chautura vymenoval za košického exarchu; v roku 2003 konsekroval mňa v Bazilike sv. Petra za prešovského biskupa.

Všetci veriaci Slovenska, ale hlavne gréckokatolíci sme vďační Svätému Otcovi Jánovi Pavlovi II. za nový cirkevný sviatok Božieho milosrdenstva, ktorý ustanovil pre celú Cirkev. Slávi sa prvú nedeľu po Veľkej noci, čiže na Tomášovu nedeľu. Vieme, ako ťažko sa rodil, ale o to viac duchovného ovocia teraz prináša celej Cirkvi.

My gréckokatolíci, sme mimoriadne vďační Jánovi Pavlovi II. za Svätyňu Božieho milosrdenstva v Krakove Lagievnikach, ktorú on posvätil, veď to bola to jeho srdcová záležitosť'. Slováci každoročne prichádzajú do svätyne v Lagievnikach, čerpať duchovnú silu zo žriedla Božieho milosrdenstva. Putujú tu súkromne po celý rok, ale predovšetkým v dvoch veľkých púťach. Jednu celoslovenskú púť organizuje katolícke Rádio Lumen a tohto roku sa uskutočnila v poradí už desiata púť. Zúčastňujú sa jej mnohí kňazi zo Slovenska vždy na čele s biskupom a približne 20.000 veriacich. Veriacich aktivizuje a sprevádza Rádio Lumen, ktoré zároveň vysiela v priamom prenose Pontifikálnu sv. omšu s celým programom púte. Zúčastňoval som sa pravidelne tejto púte až do momentu, kedy som sa stal prešovským arcibiskupom a metropolitom. Odvtedy organizujem samostatnú púť Gréckokatolíckej metropolie, ktorú každoročne aj sprevádzam. Spolu so mnou sa púti zúčastňuje približne 100 kňazov, čo je tretina mojich kňazov a od štyroch do sedem tisícov pútnikov.

Záleží od počasia a od aktivity samotných kňazov, ktorých každoročne povzbudzujem, aby dovolili veriacim spoznať toto Sanktuárium a jeho posolstvo Božieho milosrdenstva. Tohto roku to bola piata púť Gréckokatolíckej metropolie. Tvrdím, že kto sa jej raz zúčastní, s radosťou tu bude prichádzať aj po nasledujúce roky. Púť je veľmi obľúbená a vždy veriacich prichádza pozdraviť aj krakovský metropolita Stanislav kardinál Dziwisz, čo si všetci veľmi ceníme. Vidím, že veriaci sú vždy povzbudení touto púťou a pri iných našich púťach cez rok mi pripomínajú pút' v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove v Lagievnikach a s radosťou o nej hovoria.

Veriaci na Slovensku stále spomínajú na pápeža zo susedného Poľska a sú mu skutočne vďační za jeho lásku k slovenskému národu. Tešíme sa, že bol Svätý Otec Ján Pavol II. už svätorečený a mnohí sme sa zúčastnili tejto kanonizácie. Máme v nebi mocného orodovníka, ku ktorému sa vo všetkých krížoch a ťažkostiach budeme s dôverou obracať.


(Prvú časť príspevku Mons. Jána Babjaka SJ odvysielal Vatikánsky rozhlas 18. mája 2014)
Zdieľať


Kto sme Frekvencie Čas vysielania Napíšte nám Produkcia RV Linky Iné jazyky Svätá stolica Mestský štát Vatikán Pápežské slávnosti
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising