Hlavná stránkaVatikánsky rozhlas
Vatikánsky rozhlas   
Iné jazyky  

     Home > Cirkev >  2014-07-02 20:10:11
A+ A- print this pageMyšlienky Svätého Otca pre kňazov – 1. časťRealAudioMP3 „Myšlienky Svätého Otca pre kňazov“ je názov nového cyklu, v ktorom si priblížime obsah pozoruhodného dokumentu z pera Jorgeho Maria Bergoglia. Napísal ho v roku 2008 ako arcibiskup Buenos Aires pre kňazov svojej diecézy. Text nadobudol novú váhu, keď ho už ako pápež František rozoslal ako odporúčané čítanie všetkým kňazom jeho terajšej, Rímskej diecézy. Dokument nesie názov „Posolstvo Aparecídy pre kňazov“.

Aká je predstava Svätého Otca Františka o správnom kňazovi? Aký kňaz je potrebný pre dnešnú dobu? „Buďte pastiermi, nie funkcionármi,“ povedal v nedeľu Dobrého pastiera novokňazom, ktorých vo Vatikánskej bazilike vysvätil pre Rímsku diecézu. Buďte prostredníkmi, nie vybavovačmi... Vždy majte pred očami príklad Dobrého Pastiera, ktorý neprišiel, aby ho obsluhovali, ale aby slúžil a zachránil to, čo sa stratilo“ (Homília pri kňazskej vysviacke, 21. apríla 2013).

Boli sme opakovane svedkami toho, akú pozornosť pri pastoračných návštevách venoval pápež František správcom miestnych farností, počnúc prvou návštevou na ostrove Lampedúza, ale aj počas ďalších apoštolských ciest, ako sme to videli pred rokom pri jeho návšteve favely v Riu de Janeiro, či pri každej z pastoračných návštev rímskych farností. Inokedy zas v Ríme neformálnym spôsobom prijal návštevu kňaza, ktorý má misiu na chudobnom predmestí, alebo na Zelený štvrtok sa neformálne naobedoval spolu s rímskymi kňazmi.

Pápež František má ku kňazom veľmi blízko. Ako biskup Ríma, hlava rímskej diecézy, sa stretol so svojimi kňazmi na osobitnom podujatí, zorganizovanom rímskym vikariátom, na čele ktorého stojí kardinál Agostino Vallini. Stretnutie Svätého Otca s kňazmi Rímskej diecézy sa konalo 16. septembra v Lateránskej bazilike. V rámci každoročného pastoračného stretnutia Rímskej diecézy sa stretol s rímskymi kňazmi opäť 16. júna, tentoraz v Aule Pavla VI. vo Vatikáne.


Ako prípravu na prvé veľké stretnutie so svojimi kňazmi pápež František rozoslal prostredníctvom vikára pre Rímsku diecézu kňazom text na uvažovanie. Ide práve o spomínané „Posolstvo Aparecídy pre kňazov“ z 11. septembra 2008, ktorý vtedy ako arcibiskup napísal pre svojich kňazov v Argentíne. Tento text nám pomôže nájsť odpoveď na otázku o kňazovi dneška, položenú v úvode. Zároveň je to pozvanie zoznámiť sa s tým, čo sa označuje ako „duch Aparecídy“.

Ponajprv je treba poznamenať, že tento text nie je určený iba kňazom. Arcibiskup Buenos Aires v úvode vysvetľuje, že text nepredstavuje odbornú štúdiu, ale jeho cieľom je formou náčrtu predstaviť rozličné aspekty k téme ponímania kňazstva v duchu Aparecídy. Ako píše, okrem otázok týkajúcich sa vyslovene kňazov, sa tu kvôli lepšiemu vysvetleniu poukazuje aj na skutočnosti, ktoré sú platné pre všetkých učeníkov misionárov. Slovné spojenie „učeník misionár“ je Svätému Otcovi Františkovi veľmi blízke. V tretej kapitole exhortácie Evangelii gaudium jasne píše, že na základe krstu je učeníkom misionárom každý kresťan.

Pre tých, ktorí majú záujem sledovať jednotlivé citácie v Dokumente z Aparecídy, budeme na našej internetovej stránke zverejňovať texty aj s jednotlivými odkazmi. Samotný Dokument z Aparecídy je dostupný na internete zatiaľ iba v španielskom origináli a v predkladoch do svetových jazykov. Pripomeňme, že tento 300-stranový materiál predstavuje zhrnutie záverov V. generálnej konferencie biskupov Latinskej Ameriky a Karibiku (CELAM), ktorá sa konala 13. - 31. mája 2007 v brazílskej Aparecíde. Vytyčuje spoločné pastoračné priority pre latinskoamerický kontinent. Vychádza z Božieho slova a analýzy náboženskej, kultúrnej a sociálnej situácie kontinentu. Je rozdelený do troch častí podľa metodológie „vidieť, posúdiť, konať“. Jednotlivé časti nesú názvy „Život našich národov“, „Život Ježiša Krista v učeníkoch a misionároch“ a „Život Ježiša Krista pre naše národy“. Cieľ dokumentu vystihujú Kristove slová: „Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie“ (Jn 10,10). Redakčné spracovanie Dokumentu z Aparecídy je výsledkom práce vtedajšieho arcibiskupa Buenos Aires Jorgeho Bergoglia, ktorý k nemu napísal aj predslov. Dokument oficiálne potvrdil pápež Benedikt XVI. 29. júna 2007. -jb-
Zdieľať


Kto sme Frekvencie Čas vysielania Napíšte nám Produkcia RV Linky Iné jazyky Svätá stolica Mestský štát Vatikán Pápežské slávnosti
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising