Hlavná stránkaVatikánsky rozhlas
Vatikánsky rozhlas   
Iné jazyky  

     Home > Ekumenizmus  >  2014-07-04 13:54:05
A+ A- print this pageV Brazílii pripravili príručku pre Týždeň modlitieb za jednotuBrazília 4. júla - Príručku k budúcemu ročníku Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov pripravili veriaci v Brazílii. Jej motto znie „Daj sa mi napiť“, podľa príbehu z Jánovho evanjelia o stretnutí Ježiša so Samaritánkou (Jn 4,7), ako príkladu lásky, ktorá borí každé rozdelenie spôsobené konfesionálnymi, etnickými či kultúrnymi faktormi. Je vzorom milosrdenstva schopného pretvoriť aj ženu, ktorá mala päť mužov, na zanietenú učeníčku a misionárku.

Text príručky pripravila pracovná skupina Národnej rady kresťanských cirkví Brazílie a upravená bola medzinárodnou komisiou menovanou Ekumenickou radou cirkví a Pápežskou radou na podporu jednoty kresťanov. Medzinárodná komisia pri tejto príležitosti pripomenula zásluhy brazílskeho ekumenického hnutia v boji proti porušovaniu ľudských práv v Brazílii v rokoch 1964 až 1985, počas obdobia vojenskej diktatúry.

Ekumenický týždeň sa už tradične slávi od 18. do 25. januára. Tento termín je všeobecne zaužívaný v Európe a v krajinách severnej pologule. V Južnej Amerike sa však ekumenický týždeň slávi v spojitosti so sviatkom Zoslania Ducha Svätého.

V Brazílii sa ekumenizmus pevnejšie sformoval najmä v poslednej štvrtine 20. storočia. V priebehu dejín vzťahy medzi cirkvami a cirkevnými komunitami v Brazílii postúpili zo stavu otvoreného konfliktu až ku spolužitiu a vzájomnej spolupráci. Od čias portugalskej kolonizácie bolo v Brazílii oficiálnym náboženstvom katolícke náboženstvo, pričom sa tu bránilo prienikom iných vierovyznaní, a to aj násilím. Až v roku 1810 získali protestanti a anglikáni čiastočnú slobodu prejavu a v roku 1890 bol v Brazílii uzákonený cirkevný pluralizmus. Ekumenické snahy medzi protestantskými cirkvami na začiatku 20. storočia mali nezriedka protikatolícke zafabenie. Až v roku 1982 sa zrodila Národná rada kresťanských cirkví Brazílie, ktorej sú dnes členmi katolíci, evanjelici-luteráni, anglikáni, episkopáli, presbyteriáni a pravoslávni kresťania. V roku 2006 sa v Brazílii konalo zhromaždenie Ekumenickej rady cirkví. Silný ekumenický podnet priniesol aj Dokument z Aparecídy, ktorý bol výsledkom generálnej konferencie biskupov Latinskej Ameriky a Karibských ostrovov CELAM v roku 2007 v Brazílii. -zk-
Zdieľať


Kto sme Frekvencie Čas vysielania Napíšte nám Produkcia RV Linky Iné jazyky Svätá stolica Mestský štát Vatikán Pápežské slávnosti
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising