HONLAPVatikáni Rádió
Vatikáni Rádió   
más nyelvek  

     Honlap > Egyház >  2014-07-07 15:23:34
A+ a- print this page„Semmiféle tolerancia a szexuális visszaélések elkövetőivel szemben” – Ferenc pápa hétfő reggeli homíliájaRealAudioMP3 Július 7-én, hétfőn reggel Ferenc pápa szentmisét mutatott be a vatikáni Szent Márta Ház kápolnájában. A szertartáson jelen volt kísérőikkel hat személy, akik ellen a klérus tagjai követtek el szexuális visszaélést. A pápa hangsúlyozta, hogy az egyházban nincs hely azok számára, akik visszaélést követnek el és erőteljesen leszögezte elkötelezettségét : nem tűri ezt a bűntényt.

„Bocsánatot kérek tőletek és sírok értetek” – ezek a szavak jól magukba foglalják a találkozó mélyen megható intenzitását. Ferenc pápa homíliája elején utalt Péterre, akinek tekintete összetalálkozott Jézuséval a halálát megelőző kínvallatás után, és amelynek hatására az apostol sírva fakadt. Ma az egyház szíve, a visszaélést elszenvedett gyermekekben Jézus szemére tekint, és sírni szeretne, kéri a sírás kegyelmét. Sír azokért a fiaiért, akik elárulták küldetésüket és ártatlanokat használtak ki. Ferenc pápa megállapította: „már régóta mély fájdalmat érzek szívemben, amikor a visszaélések áldozatainak szemébe tekintek”. Fájdalmának adott hangot tehát azért a tényért, hogy egyes papok és püspökök erőszakot követtek el kiskorúak ártatlansága és saját papi hivatásuk ellen, amikor szexuálisan kihasználták a gyermekeket. Sokkal többről van szó, mint helytelen cselekedetről. Egyfajta szentségtörő rítus, mert ezeket a kisfiúkat és kislányokat a papi karizmára bízták, hogy vezesse el őket Istenhez. A papok pedig feláldozták őket bujaságuk oltárán. Ezek a visszaélések magának Istennek a képmását gyalázzák meg, amelyre teremtve lettünk. A kiskorúak ellen elkövetett visszaéléseknek ezek a gyűlöletes tettei sebhelyet hagytak egy egész életre.

„Tudom, hogy ezek a sebek mély és gyakran csillapíthatatlan érzelmi és spirituális fájdalmak, sőt kétségbeesés forrását jelentik” – folytatta a pápa, majd az áldozatok hozzátartozóihoz fordult: „Egyeseknek el kellett szenvedniük egy szeretett személy öngyilkosságának rettenetes tragédiáját is”.
„Isten e szeretett gyermekeinek a halála teherként nyomja szívemet és lelkiismeretemet és az egész egyházét. Ezeknek a családoknak felkínálom szeretetem és fájdalmam érzéseit”.

„A klérus által kiskorúak ellen elkövetett szexuális visszaélés bűne robbanásként hat a hitre és az Istenbe vetett reményre. Néhányan a hitbe kapaszkodtak, miközben mások számára az árulás kikezdte Istenbe vetett hitüket. Azonban jelenlétetek ma itt a remény csodájáról szól, amely erősebb, mint a legsűrűbb sötétség. Kétségtelenül Isten irgalmasságának a jele. Ma alkalmunk van arra, hogy találkozzunk az Úrral, imádjuk Őt, szemébe tekintsünk és keressük a kiengesztelődés kegyelmét. Isten és népe előtt mély fájdalmat érzek a klérus tagjai által ellenetek elkövetett szexuális visszaélés súlyos bűntényeiért és bűneiért. Alázatosan bocsánatot kérek. Bocsánatot kérek a mulasztás bűneiért is, amelyeket azok az egyházi vezetők követtek el, akik nem válaszoltak megfelelő módon a családtagok vagy a visszaélések áldozatainak feljelentéseire. Ez további szenvedést jelentett mindazok számára, akik ellen visszaélést követtek el és veszélyeztette a többi kiskorú helyzetét is” – fejtette ki Ferenc pápa.

„A bátorság, amellyel ti és mások felszínre hoztátok az igazságot – szeretetszolgálat volt, mivel rávilágítottatok az egyház életének egy rettenetes sötétségére. Nincs hely az egyházi szolgálatban azok számára, akik szexuális visszaéléseket követnek el; elkötelezem magam arra, hogy nem tűröm senki részéről – függetlenül klerikális helyzetétől - hogy kárt okozzon egy kiskorúnak.

Minden püspök a legnagyobb gonddal gyakorolja főpásztori szolgálatát, és mindnyájan számoljanak ezzel a felelősségükkel. Mindnyájunk számára érvényes az a tanács, amit Jézus ad azoknak, akik botrányt okoznak: a malomkő és a tenger (Aki csak egyet is bűnre csábít a bennem hívő kicsinyek közül, jobban járna, ha malomkövet kötnének a nyakára s a tengerbe dobnák” (Mt 18,6-7).

Ferenc pápa arról biztosította a jelenlévőket, hogy továbbra is nagy figyelemmel kíséri a papképzést, számítva a Kiskorúak Védelmére létrehozott Pápai Bizottság tagjaira is. Minden kiskorú, bármilyen valláshoz is tartozzon, kisgyermek, akire az Úr szeretettel néz. A pápa segítséget kért, hogy az egyetemes egyház jobb politikákkal és eljárásokkal rendelkezzen a kiskorúak védelmét és az egyházi személyek képzését illetően. Mindent meg kell tennünk, hogy biztosítsuk: ilyen bűnök nem ismétlődhetnek meg többé az egyházban.

„Isten szeret benneteket, és mindazokat, akik a klérus tagjai által szenvedtek el visszaéléseket. Imádkozom azért, hogy mindazt, ami a titeket ért sötétségből még fáj, gyógyítsa meg a Gyermek Jézus ölelése és a titeket ért kárt, váltsa fel a hit és a megújult öröm. Köszönöm ezt a találkozást és arra kérlek benneteket, hogy imádkozzatok értem, hogy szívem szeme mindig világosan lássa az irgalmas szeretetet. Isten adja meg nekem a bátorságot, hogy ezt az utat kövessem a gyermekek javára, és ne engedjem, hogy egyetlen farkas is belépjen a nyájba” – mondta hétfő reggeli homíliájában Ferenc pápa.


(vm)
Megoszt


Bemutatkozás Műsoridők Írjon a szerkesztőségnek Programkészítés a VR-ban Linkek Más nyelvek Szentszék Vatikán Pápai liturgikus szertartások
a weboldal tartalma szerzői jogi védelem alatt áll ©. webmaster / webteam / jogi feltételek / hirdetések