Hlavná stránkaVatikánsky rozhlas
Vatikánsky rozhlas   
Iné jazyky  

     Home > Spravodlivosť a pokoj >  2014-07-07 19:15:53
A+ A- print this pagePápež František pri omši s obeťami zneužívania: „Prosím o milosť sĺz“Vatikán 7. júla - Dnes ráno v Dome sv. Marty slávil pápež František svätú omšu za prítomnosti niekoľkých z obetí sexuálneho zneužívania a tiež členov Pápežskej komisie na ochranu mladistvých. Použil pri tom liturgický formulár za pokoj a spravodlivosť. Svätý Otec predniesol homíliu, ktorú uvádzame v plnom znení:

„Obraz Petra, ktorý vidí Ježiša vychádzať z toho strašného vyšetrovacieho zasadnutia, Petra, ktorého zrak sa stretáva s Ježišovým a on plače. Tento obraz mi dnes vstupuje do srdca, keď sa stretávam s vašimi pohľadmi, mnohých mužov, žien, malých chlapcov a dievčat; cítim Ježišov pohľad a prosím o milosť jeho sĺz. O milosť, aby Cirkev plakala a konala odčinenie za svojich synov a dcéry, ktorí zradili svoje poslanie, ktorí zneužili nevinné osoby. A ja som vám dnes vďačný za to, že ste sem prišli až sem.

Už dlhšie v srdci cítim hlbokú bolesť, utrpenie, dlhý čas skryté, zastierané v spoluvine márne hľadajúcej vysvetlenie, až kým si ktosi neuvedomil, že Ježiš sa pozerá, a rovnako aj ďalší a ďalší... a odhodlali sa ten pohľad opätovať.

A tí niekoľkí, čo začali plakať, sa dotkli nášho svedomia pre tento zločin a ťažký hriech. Toto je môj žiaľ a bolesť pre skutočnosť, že niektorí kňazi a biskupi zranili nevinnosť mladistvých ako aj svoje vlastné kňazské povolanie tým, že ich sexuálne zneužili. Ide tu o niečo viac než len odsúdeniahodné činy. Je to ako svätokrádež, lebo tieto deti boli zverené kňazskej charizme, aby boli vedené k Bohu, a oni ich obetovali idolu vlastnej žiadostivosti. Znesvätili ten obraz Boha, na ktorého obraz sme boli stvorení. Detstvo, to všetci vieme, je pokladom. Mladé srdce, tak otvorené a plné dôvery, kontempluje tajomstvá Božej lásky a jedinečným spôsobom je pripravené živiť sa z viery. Dnes srdce Cirkvi hľadí do Ježišových očí v týchto chlapcoch a dievčatách a chce plakať. Prosí o milosť plaču pred týmito hanebnými činmi zneužitia, spáchanými proti mladistvým. Pred týmito skutkami, ktoré zanechali jazvy na celý život.

Viem, že vaše rany sú zdrojom hlbokého a často neutíšiteľného emocionálneho a duchovného utrpenia a aj zúfalstva. Mnohí z tých, ktorí utrpeli túto skúsenosť, hľadali kompenzáciu v závislosti. Iní zakúsili vážne narušenia vo vzťahoch s rodičmi, manželským partnerom a deťmi. Utrpenie rodín sa stalo osobitne vážnym vzhľadom na to, že poškodenie spôsobené zneužitím zasahuje tieto životne dôležité vzťahy.

Niektorí utrpeli aj strašnú tragédiu samovraždy drahej osoby. Smrť týchto milovaných Božích detí je mi kameňom na srdci a na svedomí - mojom ako aj celej Cirkvi. Týmto rodinám vyjadrujem svoje city lásky a bolesti. Ježiša po mučení a vypočúvaní s vyžívaním sa v nenávisti vedú na iné miesto a k inej stráži. Pohliadne na jedného zo svojich, na toho, ktorý ho zaprel, a rozplače ho. Prosme si o túto milosť spolu s milosťou odčinenia.

Hriechy sexuálneho zneužitia voči mladistvým zo strany členov kléru majú zdrvujúci vplyv na vieru a nádej v Boha. Niektorí sa zachytili viery, kým u ostatných zrada a opustenie narušili ich vieru v Boha. Vaša prítomnosť tu hovorí o zázraku nádeje, ktorá premáha najhlbšiu temnotu. Bez pochyby je znamením Božieho milosrdenstva to, že máme dnes príležitosť stretnúť sa, adorovať Pána, hľadieť si do očí a hľadať milosť zmierenia.

Pred Bohom a jeho ľudom som hlboko zarmútený pre hriechy a vážne zločiny sexuálneho zneužívania, ktoré spáchali členovia kléru voči vám a pokorne prosím o odpustenie. Prosím o odpustenie aj za hriechy zanedbania zo strany vedúcich cirkevných predstaviteľov, ktorí neodpovedali primeraným spôsobom na oznámenie zneužitia, ktoré ohlásili rodinní príslušníci a tí, ktorí sa stali obeťami tohto zločinu. Toto navyše zanechalo v zneužívaných ďalšie utrpenie a prinieslo ohrozenie ďalších mladistvých, ktorí sa nachádzali v podobne nebezpečných situáciách.

Na druhej strane, odvaha, ktorú ste vy a aj iní preukázali, zasadiac sa za to, aby pravda vyšla najavo, je službou lásky, pretože vniesla svetlo do jednej hrozivo temnej stránky v živote Cirkvi. V službe Cirkvi niet miesta pre tých, ktorí sa dopúšťajú sexuálneho zneužívania, a zaväzujem sa nikomu netolerovať ujmu spôsobenú na mladistvom, nezávisle na jeho klerickom stave. Všetci biskupi musia vykonávať svoju pastiersku službu s maximálnou starostlivosťou o zabezpečenie ochrany mladistvých a budú vydávať počet z tejto svojej zodpovednosti. Pre všetkých nás platí rada, ktorú dáva Ježiš tým, od ktorých pochádza pohoršenie, o mlynskom kameni a mori (porov. Mt 18,6).

Budeme okrem toho ďalej bdieť nad prípravou na kňazstvo. Počítam s členmi Pápežskej komisie pre ochranu mladistvých, všetkých mladistvých, nech patria k akémukoľvek náboženstvu, sú to tí maličkí, na ktorých Pán hľadí s láskou. Žiadam ich o túto pomoc, aby mi pomohli zabezpečiť to, že budeme mať k dispozícii tie najlepšie princípy a postupy v univerzálnej Cirkvi na ochranu mladistvých a pre formáciu cirkevného personálu pri napĺňaní týchto princípov a postupov. Musíme urobiť všetko, aby sme zabezpečili, že sa takéto hriechy v Cirkvi už nikdy viac nebudú opakovať.

Bratia a sestry, keďže sme všetci členmi Božej rodiny, sme povolaní, aby sme vstúpili do dynamiky milosrdenstva. Pán Ježiš, náš Spasiteľ, je najvyšší vzor, nevinný, ktorý vyniesol naše hriechy na kríž. Zmieriť sa je podstatou našej spoločnej totožnosti ako Kristových nasledovníkov. Obrátiac sa k nemu a sprevádzaní našou Presvätou Matkou pri päte kríža, prosme o milosť zmierenia spoločne s celým Božím ľudom. Láskavý príhovor Našej Panej Nežného milosrdenstva je nevyčerpateľným prameňom pomoci na našej ceste uzdravenia.

Vy a všetci tí, ktorí zažili zneužitie zo strany členov kléru, ste milovaní Bohom. Modlím sa, aby následky temnoty, ktorá sa vás dotkla, boli uzdravené objatím Dieťaťa Ježiša, a aby spôsobenú ujmu nahradila viera a obnovená radosť.

Ďakujem za toto stretnutie a prosím vás, modlite sa za mňa, aby oči môjho srdca vždy jasne videli cestu milosrdnej lásky a aby mi Boh udelil odvahu nasledovať túto cestu pre dobro mladistvých.

Ježiš odchádza z nespravodlivého tribunálu, z krutého výsluchu, pozrie sa na Petra a Peter sa rozplače. Prosme, aby sa na nás pozrel, aby sme nechali jeho pohľad na nás dopadnúť a mohli sme zaplakať, a aby nám dal milosť zahanbenia, aby sme mu, tak ako Peter po štyridsiatich dňoch, mohli odpovedať: «Ty vieš, že ťa milujeme» a počuť jeho hlas: «Vráť sa na svoju cestu a pas moje ovce» – a ja dodávam – «a nedovoľ, aby nejaký vlk prenikol do stáda».“ -zk, aj-
Zdieľať


Kto sme Frekvencie Čas vysielania Napíšte nám Produkcia RV Linky Iné jazyky Svätá stolica Mestský štát Vatikán Pápežské slávnosti
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising