HemsidaVatikanradion
Vatikanradion   
more languages  

     Hemsida > Audienser och angelus >  2014-07-07 14:13:53
A+ A- Skriv utPåven bad Angelus med de troende: låt oss bära varandras bördor(07.07.2014) Påven Franciskus bad Angelus-bönen tillsammans med de troende på Petersplatsen på söndagen. I sina kommentarer innan den traditionella Maria-bönen, fokuserade påven på söndagens evangelieläsning från Matteus, där Herren förkunnar, "Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt.”

"Jesu invitation" sa påven, "gäller ännu i dag, och når de många bröder och systrar som tyngs ned av dåliga levnadsförhållanden, av svåra livssituationer och ibland av en brist på sunda referenspunkter." Påven Franciskus fortsatte med att säga att människor som lider, till och med till utmattningens yttersta gräns, på grund av att de bär övergivenhetens och likgiltighetens outhärdliga vikt, finns i de fattigaste länderna i världen och även i de rikaste länderna, ofta i periferin och invid de platser där de rikaste lever.

"I samhällets utkanter", sa han, "finns det många män och kvinnor som är nedslitna av fattigdom, men också av missnöje och livsfrustration." Han talade också om de många människor, som av omständigheterna tvingas att emigrera från sina hemländer, ofta med risk för sina liv. Påven fortsatte med att tala om de många andra, som varje dag bär bördan av ett ekonomiskt system som utnyttjar människan, som medför ett outhärdligt ok, som det privilegierade fåtalet föredrar att inte bära. "Till var och en av dessa söner till Fadern som är i himlen" sa påven Franciskus, "säger Jesus: ’Kom till mig.'"

Påven fortsatte med att förklara att Herrens inbjudan är inte bara för de ekonomiskt, politiskt och socialt missgynnade. Den är också för dem, som, även om de "har allt" från en materiell synvinkel, ändå lider av en tomhet i hjärtat. "Jesus lovar att skänka vila till alla", sa han och tillade, "det finns dock också en inbjudan, som är som en befallning: ’Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta.’” Påven förklarade att detta "ok" består i att ta den andres börda på sig själv, genom broderlig kärlek. Påven sa till de troende: "När vi har mottagit Kristi vila, är vi kallade att skänka vila till våra bröder och systrar, genom en mild och ödmjuk attityd, i likhet med Mästaren."
Dela

Vilka är vi? Tider och program Skriv till redaktionen Vatikanradions produktion Länkar Andra språk Heliga Stolen Vatikanstaten Påveceremonier
Innehållet på sidan är under copyright ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Reklam