HemsidaVatikanradion
Vatikanradion   
more languages  

     Hemsida > Kyrka >  2014-07-14 12:31:28
A+ A- Skriv utPedofili, maffian och barnuppfostran var teman under påvens samtal med en italiensk journalist(14.07.2014) I ännu ett samtal med grundaren av den italienska dagstidningen "La Repubblica", Eugenio Scalfari, har påven Franciskus berört en rad frågor, bland annat pedofili inom kyrkan, maffian och ungdomars uppfostran och utbildning.

I en artikel som publicerades den 13 juli i "La Repubblica", påpekar Eugenio Scalfari att det är tredje gången som han har varit på besök i Casa Santa Marta i Vatikanen för ett öppenhjärtigt samtal med påven.

Han rapporterar att påven Franciskus är väldigt känslig för och upprörd över fall av pedofili inom kyrkan. Han skriver att påven Franciskus berättade att vissa har försökt lugna honom genom att påpeka att det bara är en liten andel - 2% - av präster som anklagas för pedofili inom kyrkan, men påven understyrker att även detta tal är ytterst allvarligt och fullständigt oacceptabelt. Påven fördömer alla de som inom kyrkan håller tyst eller kanske straffar förbrytare utan att offentligt fördöma brottet. Han bekräftar också sin avsikt att fortsätta att ta itu, utan kompromisser, med vad han kallar "pedofilins spetälska".

Ett annat tema som upprör påven, skriver Eugenio Scalfari, är maffian, som han kommer att fortsätta att fördöma. Påven uttryckte sin önskan om att bättre kunna lära sig hur maffian tänker och hur maffian utöver sin religion.

Påven hade också mycket att säga vad gäller uppfostran och utbildning och uttryckte sin sorg över det faktum att det i dagens samhälle inte verkar vara föräldrarnas huvudsakliga ansvar längre. Ofta, säger han, verkar föräldrar vara för upptagna med andra frågor och uppgifter, något som han utpekar som en allvarlig brist. Han säger att uppfostran innebär att kärleksfullt ledsaga honom eller henne mot det goda, att ge uppmuntran och stimulans som barnet sedan bygger sin eller hennes personlighet på och sina relationer med andra personer. Påven Franciskus säger att uppfostran är som att omhänderta en blomma, man skyddar den mot dåligt väder och befriar den från parasiter.

Bland andra teman som påven berörde under hans samtal var förlåtelse och försoning. Eugenio Scalfari frågade påven om värdet av ånger och bot i slutet av någons liv, kanske bara av rädsla för möjligheten av ett liv efter döden. Påven svarade: "Gud vet svaret". Han påpekade att vi människor inte kan bedöma om en omvändelse är sann eller falsk, endast Gud känner till sanningen och kan döma. Det är också sant, sa påven, för de som utför onda gärningar i god tro, i tron ​​att de är goda. Herren upprättar sina lagar, påpekade han, inte människan. Vi vet att Gud skapade människan och ingenting är okänt för honom, eftersom det är det som Kristus sa till oss.

Angående ondska och samvetsfrihet sa påven att vi måste studera Bibeln och evangeliet. Han påpekar att de innehåller centrala frågor för teologi men även för den moderna kulturen, som var en av de viktigaste punkterna under det Andra Vatikankonciliet.

Not från pater Lombardi SJ angående artikeln i "La Repubblica"

När det gäller den långa artikeln som publicerades i söndags i "La Repubblica", utgav pater Federico Lombardi SJ, Vatikanens presstalesman, en kommuniké med en rad anmärkningar.

Han påpekade att samtalet mellan påven och Eugenio Scalfari är mycket hjärtlig och vänlig i tonen, den är mycket intressant och innehåller frågor som berör sexuella övergrepp mot minderåriga och kyrkans attityd gentemot maffian.

Pater Lombardi säger att precis som i andra liknande tillfällen citerar Eugenio Scalfari påvens ord med hjälp av citationstecken; Men påpekar han, Eugenio Scalfari förlitar sig enbart på minnet eftersom samtalet inte transkriberas eller spelas in på något sätt, inte heller reviderar påven artikeln innan den publiceras.

Därför, skriver pater Lombardi, får man inte kalla den för en "intervju" i den vanliga bemärkelsen eftersom journalistens frågor och påvens svar inte är nedskrivna "ord för ord". I detta avseende måste man vara särskilt försiktig, fortsätter han, om några "citat" som verkar bekräfta att det finns kardinaler bland pedofilerna och att påven säger att han kommer att hitta lösningar för celibatet.

Pater Lombardi påpekar att genom att läsa artikeln som publicerades i "La Repubblica", är dessa uttalanden tydligt uttryckta av påven, men, märkligt nog, öppnar han citattecken i början av styckena men de stängs aldrig. "Ett minnesfel eller en uttrycklig bekräftelse på att den naiva läsaren manipuleras?"
Dela

Vilka är vi? Tider och program Skriv till redaktionen Vatikanradions produktion Länkar Andra språk Heliga Stolen Vatikanstaten Påveceremonier
Innehållet på sidan är under copyright ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Reklam