Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Audiencijos ir vidudienio malda >  2014-07-14 17:28:43
A+ A- print this pageSekmadienio vidudienio malda. Kokia dirva esame? (+ video)Sekmadienio vidudienio maldoje popiežius Pranciškus išsamiai citavo dienos Evangelijos ištrauką, Jėzaus parabolę apie sėjėją, kuris visur beria sėklą. O ši duoda vaisių priklausomai nuo to, kurion dirvon patenka. Jėzaus parabolėje trys dirvos yra nederlingos: pakelė, kurioje sėklas sulesa paukščiai; akmenuota dirva, kurioje sėklos negali sudygti; brūzgynų žemė, kurioje sėklos yra užgožiamos kitų augalų. Tačiau taip pat egzistuoja derlinga dirva, kurioje sėklos sudygsta ir teikia derlių.

Jėzus ne tik pateikia parabolę, bet ir pats ją išaiškina. Sėkla yra Dievo karalystės skelbimas. Pakelės dirva yra tie žmonės, kurie jį girdėjo, bet nepriėmė. Taip pat ir Piktasis stengiasi, kad žmonės nepriimtų Dievo Žodžio. Akmenuota dirva yra tie žmonės, kurie Dievo Žodį priėmė, bet paviršutiniškai, neleisdami jam sudygti. Brūzgynais apaugusi dirva yra tie žmonės, kurie taip pat girdėjo Dievo Žodį, jį priėmė, tačiau juose viršų paėmė žemiški rūpesčiai, turtų ieškojimas. Derlinga dirva yra tie žmonės, kuriuose Dievo Žodis iš tiesų sudygo, buvo priimtas, suprastas ir saugomas. Geriausias tokios geros dirvos pavyzdys yra Mergelė Marija.

Ši parabolė, - sakė Pranciškus, - kalba mums taip, kaip kalbėjo Jėzaus klausytojams prieš du tūkstančius metų. Mums primena, kad esame dirva, kurion Viešpats nenuilstamai beria savo Žodžio ir meilės sėklą. Su kokiu nusiteikimu ją priimame? Galime sau užduoti klausimą - kokia yra mūsų širdis? Į kokią dirvą ji panaši: pakelę, akmenyną, krūmyną? Priklauso nuo mūsų: ar tampame gera dirva be spyglių, akmenų, gerai išpurenta, kad galėtume duoti daug vaisių sau patiems ir mūsų broliams.

Ir taip pat svarbu neužmiršti, kad mes taip pat esame sėjėjai. Dievas sėja gerą sėklą, tad mes turime savęs klausti: kokia sėkla išeina iš mūsų burnų ir mūsų širdžių? Mūsų žodžiai gali padaryti daug gero ir daug blogio, gali gydyti ir gali žeisti, gali drąsinti ir gali paralyžiuoti. Prisiminkite: svarbu ne tai, kas įeina, bet kas išeina iš burnos ir širdies. Tegu Dievo Motina mus moko, savo pavyzdžiu, kaip priimti Žodį, saugoti Jį ir subrandinti derlių, savyje ir kituose, - baigdamas sakė popiežius Pranciškus.

*

Sekmadienio Viešpaties Angelo maldos susitikimo metu Pranciškus priminė kelias svarbias temas Bažnyčioje ir pasaulyje. Jis paminėjo tądien minimą „Jūros sekmadienį“, sakydamas, kad mintimis yra su visais jūreiviais, žvejais ir jų šeimomis, prašydamas pakrančių krikščionių bendruomenių būti atidžioms jų poreikiams, o kapelionus ir savanorius tęsti apaštalavimą jūrose.

Visus patikiu, ypač esančius sunkumuose ir toli nuo namų, Marijos, Jūros Žvaigždės, motiniškai globai, - kalbėjo Šventasis Tėvas.

*

Kitu sveikinimu popiežius perdavė savo palaiminimą tiems ganytojams ir tikintiesiems, kurie dalyvauja Marijos Radijo šeimos piligrimystėje Čenstakavoje.

*

Pranciškus taip pat paminėjo didžio šventojo Kamilio Leliečio, ligoniais besirūpinančios kongregacijos steigėjo, šventę. Pirmadienį sukako 400 metų nuo jo mirties. Ta proga Kamiliečių šeima, dvasiniai šv. Kamilio vaikai, užbaigė specialius jubiliejinius metus. Kviečiu jus, sakė Pranciškus, būti Viešpaties Jėzaus ženklu, pasilenkiant, kaip gerasis samarietis, link kenčiančios žmonijos kūno ir dvasios žaizdų, patepant jas paguodos aliejumi ir vilties vynu. (Vatikano radijas)
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising