Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Bažnyčia  >  2014-07-15 15:12:00
A+ A- print this pageŠkaplierinės atlaidai LinkuvojeLiepos 11-13 dienomis Linkuvoje švęsti Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės atlaidai. Sekmadienį 12.00 val. šv. Mišias Linkuvos bažnyčioje aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Ganytojas, išlipęs iš mašinos ir eidamas link bažnyčios vartų, laimino abipus tako susirinkusius vaikus. Prie bažnyčios vyskupą pasitiko Linkuvos švč. M. Marijos Škaplierinės parapijos klebonas kun. Edvardas Zeidotas bei kiti į atlaidus suvažiavę kunigai. Jau daug metų iš eilės atlaiduose dalyvauja tėvai karmelitai. Šį kartą kartu meldėsi ir bendra švente džiaugėsi t. Johan Hettinga iš Olandijos, t. Felix M. Schandl iš Vokietijos.

Įėjus į bažnyčią, klebonas pasveikino Šiaulių vyskupą su vardadieniu bei septynioliktomis ingreso metinėmis. „1997 m. liepos 13 d. taip pat buvo sekmadienis, kai pasitikome Jus Šiauliuose“, - sakė kun. Edvardas.

Pamokslo metu vyskupas paskatino pažvelgti į Dievo Motiną ir mokytis iš jos tikėjimo. Tikėjimas labai svarbus mūsų žemiškoje kelionėje. Ne kartą ir Šventajame Rašte skaitome: „Tavo tikėjimas išgelbėjo tave“ (Lk 17, 19; Mk 10, 52), „Tavo tikėjimas išgydė tave“ (Mt 9, 22). Tikėjimas auga ir stiprėja jei su meile yra priimamas Dievo žodis, todėl svarbu ateiti į Dievo namus. Ganytojas vardino, koks požiūris gali atitolinti tikinčiuosius nuo Bažnyčios ir kodėl jis yra klaidingas. Yra tokių, kurie sako: ‚aš nuoširdžiai tikiu, tačiau Bažnyčia man nereikalinga. Aš geriau pasimeldžiu būdamas vienas (-a) kur nors gamtoje“. Matome lietuvius, kurie nori atgaivinti tikėjimą į ąžuolą, ugnį, perkūną. Mūsų tikėjimą, kai esame vieni ir galvojame, kad to užtenka, galime palyginti su fotoaparato objektyvu, kuris labai siaurai fotografuoja. Jei paimsime fotoaparatą su plačiakampiu objektyvu, pamatysime visai kitokį vaizdą. Be to, miške niekas neaukoja šv. Mišių aukos ir nedalija Komunijos. Būna, kad žmonės nustoja eiti į Bažnyčią, kai juos papiktina neatsargus kunigo žodis ar elgesys. Tai klaidingas supratimas, nes Bažnyčią sudarome mes visi: ir kunigai, ir tikintieji. Nuo tarpusavio nesklandumų, nesantarvės, užsisklendimo blogyje kai nenorime atleisti gelbėja išpažintis.

Pavyzdžiu vyskupas įvardijo Motiną Mariją. Ji pasitikėjo Viešpačiu, kuris, savo ruožtu, vykdė Tėvo valią. Jie atliko visa, ko buvo reikalaujama to laikmečio šventovėse: nešė aukas, lankė Jeruzalės šventyklą. Be Bažnyčios nėra išganymo, nėra tikro kelio. Popiežius Pranciškus rodo mums tikrąjį kelią Bažnyčioje ir su Bažnyčia. „Tikėjimo šviesa apšvies kai žmogus priims visas sakramentines malones ir žiūrės į Bažnyčią kaip į Motiną“.

Siūlyta prisiminti ir šventuosius. Skaitydami šventųjų istorijas matome, kad jie tapo šventaisiais todėl, kad buvo su Bažnyčia, buvo Bažnyčioje ir iš Jos gaudavo paguodos, tvirtybės, palaimos, drąsos.

Pamokslo pabaigoje Šiaulių ganytojas pasidžiaugė vietos valdžios sprendimu atlaidus švęsti be alkoholio. „Blaiviai gyvendami išgirsime ką tyloje kalba Kristus“, - sakė vyskupas. Po šv. Mišių buvo einama Švč. Sakramento procesija aplink bažnyčią.

Iškilmių pabaigoje Linkuvos seniūnė Kazimiera Bacevičienė, parapijiečiai įteikė gėles Šiaulių vyskupui ir Linkuvos klebonui dėkodami už atlaidus; taip pat vyskupijos kancleriui kun. Evaldui Alūzai artėjančio gimtadienio proga. Nuoširdžiai ganytoją sveikino šeimų būreliai, dėkodami už nuolatinį dėmesį ir globą.

Inesė Ratnikaitė
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising