Pocetna stranicaRadio Vatikan
Radio Vatikan   
Drugi jezici  

     Početna stranica > Kultura i društvo  >  2014-07-15 17:28:20
A+ A- Ispiši ovu stranicuGovor kard. Parolina na seminaru u MeksikuRješenje problema selilaštva prolazi kroz duboko kulturalno i društveno obraćenje koje omogućuje da se iz 'kulture zatvorenosti' prijeđe u 'kulturu prihvata i susreta' – rekao je Papin državni tajnik kardinal Pietro Parolin, u izlaganju održanom u glavnom meksičkom gradu, na seminaru o selilaštvu. Kardinal je predavanje održao u okviru svojega posjeta Meksiku, na koji je pošao na poziv meksičkoga predsjednika Peñe Nieta, a koji je posebno važan zbog toga što se podudara s humanitarnom krizom koja obuhvaća na tisuće djece-iseljenika koja sama putuju prema Sjedinjenim Državama.
Promicanje ljudskih prava nije bila laka zadaća ni za jednu naprednu demokraciju, pa ni za meksički narod u povijesti posljednjih 200 godina, ali valja priznati da su u posljednje vrijeme ostvareni važni koraci. Stalni rad za jednako dostojanstvo svih ljudi, naime, omogućio je da se poboljša sadašnji meksički normativni prostor – ustvrdio je kardinal Parolin, te se osvrnuo na važnu ulogu kršćanstva u priznavanju dostojanstva i ravnopravnosti svakoga ljudskog bića, stvorenoga na sliku Božju. Pritom je istaknuo da jedino važeće mjerilo za procjenu ispunjava li neka politička zajednica svoj poziv na služenje općemu dobru, jest kvaliteta njezinih usluga koje pruža ljudima, a posebno najsiromašnijima i najranjivijima.
Govoreći potom posebno o selilaštvu, kardinal je spomenuo poruku pape Franje za Svjetski dan selilaca i izbjeglicâ, u kojoj Sveti Otac ističe da su današnja selilačka kretanja najveća kretanja ljudi u povijesti. Stoga – prema kardinalovim riječima – društva koja se trude uključiti doseljenike, daju jasnu poruku jakosti. Zbog toga vas pozivam na izazov pravednijega i solidarnijega društva koje priznaje vrijednost ljudske pokretljivosti, i koje se ne zatvara u sebe nego je spremno za prihvat – rekao je kardinal te dodao – Budućnost možemo promijeniti ako smo sposobni služiti konkretnim ljudima, onima s kojima se susrećemo svakoga dana.
Kardinal je Parolin potom primijetio da je Crkva u Meksiku razvila brojne konkretne pothvate u svrhu gostoljubivoga prihvata doseljenika, te istaknuo da, kada jedna zemlja prihvaća Crkvu, i na području zdrave laičnosti ustanovi pravna sredstva za njezinu zaštitu, te promiče njezino društveno djelovanje u korist općega dobra, ona tako jamči ključni čimbenik za napredak, a to je pouzdanje. Pojava selilaštva se, naime, ne može riješiti samo zakonodavnim sredstvima, koliko god ona bila dobra, a još manje samo sigurnosnim snagama.
Rješenje se migracijskoga problema nalazi u temeljitom kulturalnom i društvenom obraćenju koje omogućuje da se iz 'kulture zatvorenosti' prijeđe u kulturu prihvata i susreta' – istaknuo je kardinal. Stoga je nužno potrebna suradnja među pojedincima, organizacijama građanskoga društva, ustanovama i državama. U tom je kontekstu Crkva uvijek bila, i bit će, vjerna suradnica – napomenuo je kardinal Parolin.
Spomenuvši potom podatke Sjedinjenih Država o selilaštvu djece koja prelaze granicu sama, bez pratnje odraslih, a koji pokazuju da se njihov broj povećava velikom brzinom, kardinal je istaknuo da je hitno potrebno zaštiti tu djecu i pružiti im pomoć. Papin je državni tajnik stoga snažno potaknuo da se, na području pomoći doseljenicima, učini mogućim i ono što izgleda nemoguće.
Podijelite

O nama Raspored programa Pišite nam Proizvodnja RV Linkovi Drugi jezici Vatikanska pocetna stranica Grad Vatikan Liturgijska slavlja s Papom
Sva su autorska prava na ovoj stranici pridržana ©. Administrator / Bodovi / Zakonski uvjeti / Oglašavanje