Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Teisingumas ir taika >  2014-07-16 18:00:10
A+ A- print this pageTarpreliginė malda už Šventosios Žemės taiką Romoje ir JeruzalėjeRomos vyskupo prašymą su juo toliau karštai melstis už Šventosios Žemės taiką visų pirma išgirdo jo vyskupijos tikintieji. Romos vyskupijos „Caritas“ antradienio vakarą surengė nepaprastą maldos akciją už taiką visuose Romos „Caritas“ centruose. Maldos vigilija prasidėjo tą pačią 19 valandą vyskupijos „Caritas“ valgyklose, globos namuose ir šeimų bendruomenėse, keliose periferijos bažnyčiose, prie kurių glaudžiasi „Caritas“ globotiniai ir, po atviru dangumi, Villa Glori parke.

Maldos vigilija už taiką buvo ekumeninė, į ją buvo pakviesti trijų didžiųjų religijų, pranašo Abraomo dvasinių palikuonių žydų, krikščionių ir musulmonų išpažinėjai. Tarpreligines pamaldas už taiką parėmė asociacija, menanti vyskupijos kunigą, prieš keletą metų nužudytą Turkijoje „Don Andrea Santoro“. Pamaldos surengtos būtent liepos 15 vakarą siekiant nutiesti dvasinį tiltą į Jeruzalę ir į visą Šventąją Žemę, kur tą pačią dieną ir valandą tolygią tarpreliginę maldų už taiką iniciatyvą paskelbė nuosaikių žydų kongregacija Neve Zedek Masorti.

Romos Caritas direktorius mons. Enrico Feroci priminė atsišaukime į vyskupijos tikinčiuosius, kad karštos maldos už Šventosios Žemės taiką paprašė Romos vyskupas Pranciškus. Sekmadienį popiežius be kita ko prisiminė, kad jo malda už taiką Vatikane birželio 8 dieną su patriarchu Baltramiejumi iš Konstantinopolio ir dviem prezidentais, Izraelio ir Palestinos, nebuvo bergždžia, kaip kad kai kas mano. Malda, sakė popiežius, mums padeda neleisti nei, kad nugalėtų blogis, nei kad pasiduotume smurto ir neapykantos iškėlimui aukščiau dialogo ir susitaikymo. Tad raginu suinteresuotas puses ir visus, kurie yra politiškai įpareigoti vietiniu ir tarptautiniu lygiu netaupyti maldos, visomis priemonėmis stengtis sustabdyti prievartą ir laiduoti taiką, trokštamą visų gerovei.

Tarpreliginėmis pamaldomis norėjome paliudyti, kad palaikome brolius Šventojoje Žemėje ir esame arti jų bendroje maldoje prašant Aukščiausiojo ir vienatinio Dievo, kad suteiktų taikos malonę. Tokiuose sunkiuose prievartos ir karo momentuose turime pakelti savo maldą į Dangų taip, kad ten būtų išgirsta, pažymėjo mons. Feroci.

Prelatas visai neseniai lydėjo Romos „Caritas“ piligrimystę į Šventąją Žemę. Apkeliaudami šventąsias vietas, susijusias su Jėzaus mirtimi ir prisikėlimu Jeruzalėje bei kitas ypatingas vietas, Romos vyskupijos tikintieji rado progos susitikti ir su kitų monoteistinių religijų, žydų ir musulmonų, atstovais. Aplankę vincentietes vienuoles, per kurių vienuolyno sodą Betanijoje nutiesta palestiniečius nuo izraeliečių atskirianti užtvara ir tos pačios saugumo sienos atskirtos Betliejaus pediatrinės ligoninės darbuotojus, prie tebestatomos užtvaros surengė procesiją už taiką, sukalbėdami Rožinio maldą ir nueidami iki pagarsėjusio sieninės tapybos paveikslo „Švč. Mergelė, kuri nugriauna mūrus“.

Mūsų malda antradienio vigilijoje suvienys mus su šiais broliais ir seserimis, kurie per artumą su savo kaimynais žydais ir musulmonais, kiekvieną dieną liudiją visų jų troškimą, kad į Šventąją Žemę sugrįžtų taika, pažymėjo Romos Caritas direktorius mons. Enrico Feroci. (Vatikano radijas)
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising