Trang nhàĐài Vatican
Đài Vatican   
Ngôn ngữ khác  

     Trang nhà > Giáo Hội >  2014-07-16 18:23:52
A+ A- In trang nàyHỘI ĐỒNG GIÁM MỤC PHILIPPINE CÔNG BỐ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN MỤC VỤ VỀ CÁCH THỨC ÁP DỤNG LUẬT VỀ SỨC KHỎE SINH SẢN.MANILLA: Hội Đồng Giám Mục Philippinbe vừa công bố một tài liệu hướng dẫn mục vụ chi
tiết để giúp các tín hữu công giáo thấu hiểu cách thức áp dụng luật mới về sức khỏe sinh sản, đã được Tối Cao Pháp viện nước này nhìn nhận tính chất hợp hiến ngày 8-4 vừa qua.

Hội Đồng Giám Mục Philippine vừa kết thúc khóa họp khoáng đại trong những ngày này. Tài liệu về sức khỏe sinh sản bị Giáo Hội mạnh mẽ chống đối và đã được thảo luận trong vòng 16 năm dài trước khi chính thức trở thành luật, đề ra các phương thế kế hoạch hóa gia đình nhân tạo như thuốc ngừa thai trong các chương trình sức khỏe công cộng, với mục đích giảm đà gia tăng dân số. Tuy nhiên, khi nhìn nhận tính chất hợp hiến của luật về sức khỏe sinh sản, Tối Cao Pháp Viện Phi cũng công nhận quyền phản kháng lương tâm của các bác sĩ hay các bệnh viện tư. Chính vì thế, các Giám Mục Phi đã soạn thảo và công bố tài liệu nói trên để hướng dẫn các nhân viên làm việc trong các cơ cấu y tế công cũng như tư trong việc bảo vệ lương tâm của mình.

Trước hết bản chỉ dẫn của các Giám Mục Phi nhấn mạnh là Tối Cao pháp viện Phi tái xác nhận là phá thai và các loại thuốc trụy thai bị cấm trong luật sức khỏe sinh sản, vì ”quyền được sống dựa trên luật tự nhiên, vượt quá và đi trước mọi thẩm quyền hay luật lệ của con người. Vì thế, các Giám Mục Phi yêu cầu chính quyền kiểm soát chặt chẽ và đánh giá đúng đắn các loại thuốc ngừa thai, cả những loại thuốc đã có mặt trên thị trường từ lâu, làm sao để biết chắc là các loại thuốc đó không phải là thuốc phá thai. Mặt khác, các nhân viên y tế có thể từ chối không cung cấp thông tin về ngừa thai mà không bị kỳ thị vì lý do lương tâm. Đối với các biện pháp ngừa thai không thể tái phục hồi như cắt ống dẫn tinh hay dẫn trứng, cần phải có sự đồng ý của cả hai vợ chồng thay vì chỉ một mình đương sự mà thôi. Về mặt giáo dục tính dục, các Giám Mục Phi khẳng định rằng các trường học công giáo không bị lệ thuộc quyết định phải quảng bá luật sức khỏe sinh sản, nhưng phải chuẩn bị cho người trẻ biết làm cha làm mẹ có trách nhiệm. Cuối cùng Hôi Đồng Giám Mục Phi mời gọi các giáo phận trong nước tổ chức các cuộc hội thảo đào sâu luật này, hầu giúp các nhân viên y tế hiểu thấu văn bản án lệnh của tối cao pháp viện về luật sức khỏe sinh sản. (SD 14-7-2014)

Mai Anh
Chia


Chúng tôi là ai Thời biểu các chương trình Viết cho ban biên tập Sản phẩm của Đài Vatican Nối với các mạng khác Các ngôn ngữ khác Tòa Thánh Quốc Gia Thành Vatican Các buổi lễ của ĐGH
Tất cả nội dung trên mạng này đều được giữ bản quyền ©. Phụ trách Web / Tín dụng / Các điều kiện pháp lý / Quảng cáo