Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Bažnyčia  >  2014-07-18 18:00:11
A+ A- print this pageKalabrijos vyskupų pareiškimas: mafija yra už Evangelijos, krikščionybės ir Bažnyčios borto.„‘Ndrangheta“ yra Evangelijos išsižadėjimas. Tai ne tik nusikalstama organizacija, kuri kaip daugelis kitų siekia neteisėtais būdais realizuoti neteisėtą verslą, bet panaudodama iškreiptus ir sau pritaikytus religinius ritus tapo tikra išverstos religijos rūšimi, kuriai būdingas ateistinis sakralumas. Taip parašė pareiškime Kalabrijos regiono pietų Italijoje, kuriame neseniai lankėsi popiežius Pranciškus, ganytojai. Jie susirinko liepos 17 dieną Paola mieste pasidalyti popiežiaus apsilankymo įspūdžiais ir aptarti jų pačių rengiamą ganytojišką laišką Kalabrijos tikintiesiems.

Vyskupai susitikimui parinko šv. Pranciškaus Pauliečio šventovę norėdami pagerbti ir atminti pagrindinį savo regiono globėją šv. Pranciškų, gimusį Paoloje, tačiau žinomą visoje vidurio-vakarų Europoje, ypač jo įsteigto Mažiausiųjų Ordino (OM) dėka. Vyskupai pareiškime pažymėjo, kad jų dar rengiamas laiškas bus paskelbtas vėliau, tuo tarpu apžvelgė būsimo laiško gaires.

Kalabrijos ganytojai nuoširdžiai dėkojo popiežiui Pranciškui už Cassano vyskupijos aplankymą ir už žinią, kuria, rašo vyskupai, popiežius nuoširdžiai troško paremti kalinių atsivertimą ir atgimimą, įžiebti viltį jaunimui ir visiems, kurių orumą žeidžia darbo neturėjimas, o ypač norėjo išsakyti Bažnyčios skausmą dėl visų, kurie - šlovindami dievą pinigą ir vykdydami pastovų ir velnišką nusikalstamumą - savo viešu ir nuodėmingu elgesiu patys save iškelia už bažnytinės bendruomenės ribų.

Šventojo Tėvo žodžiai, kuriais Kalabrijoje pasmerkė „‘ndrangheta“ giliai įsirėžė atmintyje. Pasak regiono vyskupų, jie nuskambėjo kaip tikrai pranašiški po kelių žadą atimančių epizodų Kalabrijoje, sukėlusių visuomenės šoką. Kalabrijos vyskupų konferencijos pirmininkas paprašė visų regiono ganytojų aktyviai prisidėti prie būsimo ganytojiško laiško pastabomis apie mafijos Kalabrijoje sukeliamas problemas ir apie tai, koks turėtų būti bažnytinės bendruomenės nusistatymas dėl visuomenę žeminančios žaizdos, kuri jau per ilgai darko kalabriečių gyvenimą.

Nepaneigiamas faktas, jog Kalabrijos katalikų ganytojai aštuntajame dešimtmetyje nedviprasmiškai pasmerkė visas mafijas ir kvietė į evangelinę atgailą ir atsivertimą, pagal šias gaires į savo tikinčiuosius kreipėsi kai kurių vyskupijų ganytojai ir 2007 metais regiono vyskupų konferencija. Tačiau kadangi mafijos klausimas nūdieną įgijo naujų atspalvių, Kalabrijos vyskupai pasisakė esą įsitikinę reikalingumu kur kas aiškesnio ir ryžtingesnio įsikišimo dabar. Istorijos laikrodis, pažymi Kalabrijos vyskupai, rodo valandą kai Bažnyčia jau daugiau nebegali tik kalbėti apie Kristų, o turi būti patikima Kristaus liudytoja, Jo buvimo ir Jo Žodžio vieta. Tai tik dar labiau sustiprina Popiežiaus įspėjimą: mafija krikščionybei visiškai svetima, todėl ji yra už Evangelijos, krikščionybės ir Bažnyčios borto. (Vatikano radijas)
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising