Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Bažnyčia  >  2014-07-23 18:24:53
A+ A- print this pageDievo tarnas Jonas Paulius I – šventumo kelyje„Positio“ (pozicija) termino paminėjimas šventųjų bylose Romoje paprastai reiškia, kad jau priartėjęs vienas iš svarbiausių bylos sprendimo etapų: „Positio“ yra tarsi bylos gynėjų baigiamosios išvados kongregacijos teismui. Tik jas priėmus gali atsiverti kelias sprendimui dėl kandidato arba kandidatės į šventuosius gyvenimo nepaprastų dorybių buvimo arba jų nebuvimo. Į Dievo tarnus ir tarnaites, kurių herojiškos dorybes pripažintos Kongregacijos dekretu, leidžiama kreiptis vadinant juos Garbingaisiais.

Kardinolas Tarcisio Bertone, buvęs popiežiaus Pranciškaus ir jo pirmtako popiežiaus emerito Valstybės sekretorius neseniai lankydamasis Belluno katedroje paminėjo „positio“ terminą, prisimindamas iš tos vyskupijos kilusį vyskupą ir kardinolą Albino Luciani, kuris 1978 metais išrinktas Romos vyskupu ir popiežiumi pasivadino Jonu Pauliumi I.

Luciani popiežiavo tik trisdešimt tris dienas, nelauktai mirė ir jo mirtis atvėrė kelią dar tais pačiais metais nauju Romos vyskupu išrinkti šv. Karolį Wojtylą, kuris pagerbė pirmtaką pasivadindamas Jonu Pauliumi II.

Romaus būdo Albino Luciani buvo pirmas popiežius, išrinktas po Vatikano II susirinkimo pabaigos ir kaip vietinės Bažnyčios vyskupas dalyvavęs visose Susirinkimo sesijose. Jo kaip vyskupo devizas, kurį vos suspėjo išgarsinti popiežiaudamas, buvo „Humilitas“, lietuviškai „nuolankumas“. Nuolankumo dorybę Bažnyčia pripažįsta kaip vieną iš pamatinių šventumo dorybių. Dabar ši ir kitos Dievo tarno Albino Luciani gyvenimo dorybes bus išsamiai pristatomos ir aptariamos kandidato gynėjų motyvuotame „Positio“ apie jo gyvenimą, asmenybę, darbus ir veikalus, kad būtų galima kelti pavyzdžiu visiems tikintiesiems Dievo tarno dorybėmis grįstą gyvenimą.

Belluno vyskupas pradėjo Dievo tarno Albino Luciani / Jono Pauliaus I kanoninę bylą 2003 metais, kai tik tam pritarė Šventųjų skelbimo kongregacija. Tačiau dar gerokai ankščiau, net tuojau po popiežiaus staigios mirties 1978 metais, daug kur Bažnyčioje buvo pareikštas noras pradėti jo beatifikacijos bylą. Šį prašymą formaliai parėmė pareiškimas, kurį 1990 metais pasirašė net 226 Brazilijos vyskupai. Belluno vyskupija savo uždavinį įvykdė 2006 metais, o Romos kongregacija patvirtino vyskupijos procesą 2008 metais. Tuo metu pietinės Italijos Apulijos regione 2009 metais buvo užbaigtas vietinės vyskupijos tyrimas dėl galimo stebuklingo pagijimo Dievo tarno Jono Pauliaus I užtarimu. Ir šiuos dokumentus Šventųjų skelbimo kongregacija pripažino galiojančiais. 2012 metais kongregaciją pasiekė „Summarium”, t.y. visuose dokumentuose sukauptų liudijimų santrauka. Šis ir dar keli kiti dokumentai sudaro pagrindą, pagal kurį parengiamas „Positio“.

Pasak kardinolo Bertone, jis neseniai sužinojęs, kad Jono Pauliaus I bylos „Positio“ jau parengta ir turėtų pasiekti atitinkamą kongregacijos įstaigą pasibaigus vasaros atostogų laikotarpiui, kada nors rugsėjo mėnesį. (Vatikano radijas)
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising