Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Bažnyčia  >  2014-07-24 15:23:46
A+ A- print this pageA†A kun. Juozas Dobilaitis (1928-1958-2014)Šiaulių vyskupijos kurija praneša, jog liepos 23 d. mirė kun. jubiliatas mons. Juozas Dobilaitis.

Būsimasis kunigas gimė 1928 m. rugsėjo 18 d. Jurbarko rajone, Vadžgiryje, mokėsi Eržvilko gimnazijoje. 1949–1950 metais dirbo pradinių klasių mokytoju, 1950-1953 metais atliko karinę prievolę sovietinėje kariuomenėje. Grįžęs įstojo į Kauno kunigų seminariją. Kunigo šventimus 1958 m. kovo 23 d. jam suteikė vysk. Julijonas Steponavičius. Nepaisydamas persekiojimų ir įvairių trukdymų, per visą kunigystės laikotarpį kun. Juozas Dobilaitis daug jėgų atidavė sielovados darbui, pastoracinei veiklai, jaunų žmonių rengimui sakramentams.

Kun. Juozas Dobilaitis tarnavo Kauno šv. Juozapo ir Prisikėlimo parapijose, Joniškio, Kėdainių, Kulvos, Skaistgirio, Gasčiūnų, Gruzdžių, Kriukų parapijose. Nuo 2002 m. kaip altarista patarnavo Joniškio parapijoje.

Kun. Juozas Dobilaitis pašarvotas Joniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje. Laidotuvių šv. Mišios vyks šioje bažnyčioje liepos mėn. 25 d., 14 val. Velionio palaikai bus palaidoti bažnyčios šventoriuje.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie!

Šiaulių vyskupijos kurija
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising