Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Bažnyčia  >  2014-07-25 16:40:03
A+ A- print this pagePranciškaus žinia Argentinos sostinės šv. Pantaleono šventovės jubiliejuiPopiežius Pranciškus pasiuntė sveikinimo žinią savo tautiečiams Argentinos sostinės šv. Pantaleono šventovės įkūrimo penktojo dešimtmečio sukakties proga. Buenos Airių tikinčiųjų bendruomenė savo dangiškojo globėjo sukaktį minės šį sekmadienį, liepos 27 dieną. Popiežius žinioje savo buvusios arkivyskupijos tikintiesiems su ilgesiu prisiminė Antrojo amžiaus krikščionių kankinio Pantaleono garbei skirtą šventovę, kurioje dažnai lankydavosi.

Trokštu dvasiškai pabūti kartu su jumis, kad tam tikru būdu galėčiau atgaivinti tas progas, kai liepos 27 dieną nuvykdavau į šventovę padėti kunigams klausytis išpažinčių. Grįždavau į namus dvasiškai sustiprintas tikėjimo liudijimo. Neįsivaizduojate viso gautojo gėrio. Už visa tai trokštu padėkoti. Viešpats teatlygina gausiai, linkėjo Šventasis Tėvas tėvynainiams, kurie šį sekmadienį Buenos Airių priemiesčio Mataderos kvartale dalyvaus šv. Pantaleono šventovės jubiliejinėje iškilmėje.

Popiežius užtikrino, kad meldžiasi už juos, už jų šeimas, už šventovę ir kunigus, paminėjo, jog prisimena daugelį buvusių savo bendradarbių veidus ir vardus, prisimena krikščioniškos vilties kupinų tikinčiųjų gestus eilėje priešais šventojo Pantaleono paveikslą šventovėje. Visi šie pamaldaus tikėjimo liudijimai, pridūrė Romos vyskupas Pranciškus, mane dabar stiprina, man padeda labiau pasitikėti ir daugiau melstis.

Šventovę Mataderoso kvartale, Argentinos sostinės pietvakarių periferijoje, Pranciškus vaizdžiai pavadino šventove, dvasiškai keliaujančia į gyventojų širdis, kvartale, o iš jo – po visą miestą. Šventovė atrodo kaip nepajudinama, kurią tačiau „išjudina“ piligriminė Dievo tauta. Šitaip šventovė jau penkiasdešimt metų „keliauja“ žmonių širdyse, žmonių, atėjusių pagarbinti šventąjį, prašyti sveikatos malonės ir išpažinti savo tikėjimą.

Popiežius palinkėjo kraštiečiams tęsti šią širdies kelionę į visą didmiestį ir paprašė, kad neužmirštų pasimelsti už jį.

Šv. Pantaleono šventovės jubiliejų tikintieji pasitinka po dvasinio pasirengimo novenos šventojo garbei. Liepos 27 šventovė bus atidaryta nuo 5 val. ryto iki vidurnakčio. Jubiliejinės iškilmės dieną šventovėje bus aukojamos iš viso dešimt mišių. Procesija su šventojo paveikslu ir iškilmių užbaigimo Mišios įvyks po savaitės, rugpjūčio 3 dieną. (Vatikano radijas)
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising