Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Bažnyčia  >  2014-08-10 13:08:49
A+ A- print this pageArtėja Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų iškilmė. Žolinės atlaidai Pivašiūnuose ir KrekenavojePivašiūnai ir Krekenava – tai pagrindinės Kaišiadorių ir Panevėžio vyskupijų šventovės. Jose kasmet vyksta svarbiausi visos Lietuvos mastu Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų, Žolinės, atlaidai. Pivašiūnų šventovė garsėja nuo senų laikų žinomu Dievo Motinos su kūdikiu paveikslu, skleidžiančiu meilę ir ramybę bei guodžiančiu tikinčiųjų širdis. 1988 m. Pivašiūnų Marijos paveikslas buvo vainikuotas popiežiaus Jono Pauliaus II palaimintomis karūnomis, jam suteiktas „Nuliūdusiųjų paguodos“ titulas. Panevėžio vyskupijos Krekenavos bažnyčios ir joje saugomo, malonėmis garsėjančio Dievo Motinos paveikslo istorija siekia penkioliktojo amžiaus pradžią. Prieš trejus metus bažnyčiai Šventasis Sostas suteikė Mažosios bazilikos titulą. Žolinės iškilmė abejose šventovėse švenčiama visą oktavą.

Pivašiūnų atlaidai bus švenčiami rugpjūčio 14-22 dienomis. Jie prasidės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų iškilmės vigilijos Mišiomis, kurios bus aukojamos rugpjūčio 14-osios pavakare, 18 val. Pagrindinės iškilmių Mišios bus aukojamos rugpjūčio 15-ąją, 12 val. Kiekviena atlaidų diena turės savo intenciją. Bus meldžiamasi už jaunimą, už Caritas, už ligonius, slaugytojus ir medicinos darbuotojus, už kunigus ir vienuolius, už žemdirbius ir vyskupijos bendruomenes, už gyvojo Rožinio ir kitas maldos grupes. Trečiadienį, rugpjūčio 20 d. bus minimos Dievo Tarno arkiv. Teofiliaus Matulionio mirties 52-osios metinės ir bus meldžiamasi už jo paskelbimą palamintuoju.

Kiekvieną atlaidų dieną Mišios bus aukojamos 10, 12 ir 18 val. Prieš vidudienio Mišias kasdien vyks Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Prieš rytines ir vakarines Mišias bus kalbamas Rožinis. Kviesdamas į Pivašiūnų atlaidus, parapijos klebonas mons. Vincas Baublys primena, kad atlaidų dienomis Pivašiūnų bažnyčioje tikintieji, išpildę įprastines būtinas sąlygas gali pelnyti visuotinius atlaidus. Atlaidams gauti reikia: būti nenusidėjus sunkia nuodėme arba atlikti išpažintį, sužadinti pasiryžimą vengti kiekvienos, net lengvos nuodėmės, dalyvaujant Šv. Mišiose priimti Šv. Komuniją, pasimelsti Šv. Tėvo intencija. Kiekvieną atlaidų dieną nuo 9 iki 19 val. Pivašiūnų bažnyčioje bus klausoma išpažinčių.

Panevėžio vyskupijos Krekenavos mažojoje bazilikoje Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų iškilmės atlaidai bus švenčiami rugpjūčio 14–21 d. Šiemet bus ypatingai meldžiamasi už šeimas, nes šie metai Lietuvoje paskelbti Šeimos metais. Bus taip pat dėkojama už popiežiaus Jono Pauliaus II paskelbimą šventuoju.

Rugpjūčio 14-osios pavakare, 18 val. Krekenavos šventovėje bus aukojamos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų iškilmės vigilijos Mišios. Rugpjūčio 15-ąją, pagrindinę iškilmių dieną, bus minimos Mažosios bazilikos titulo suteikimo Krekenavos šventovei trečiosios metinės. Ir Krekenavoje kiekviena atlaidų diena turės savo intenciją. Bus meldžiamasi už Caritą ir ligonius, už šeimas, už tėvynės gynėjus, už maldos grupes, už kunigus ir vienuolius, už šeimas. Kiekvieną atlaidų dieną Mišios bus aukojamos 10, 12 ir 18 val. Švenčiausiojo Sakramento adoracija - kasdien po 10 val. šv. Mišių. Šeštadienį, rugpjūčio 16-ąją, 18 val. Mišios bus aukojamos Romos rito ekstraordinarine forma, tai yra taip, kaip būdavo aukojamos prieš Vatikano II Susirinkimą.

(Vatikano radijas)
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising