HemsidaVatikanradion
Vatikanradion   
more languages  

     Hemsida > Påvens resor >  2014-07-31 16:22:02
A+ A- Skriv utKardinal Tagle: Asien väntar på påven, "Folket i Filippinerna är extatiska!"(31.07.2014) "Påven har inte bara skapat intresse bland katoliker och kristna i Asien men även bland de icke-kristna", säger kardinal Louis Antonio Tagle, ärkebiskop av Manila, i Filippinerna.

Påven Franciskus inleder snart sin första apostoliska resa till Asien när han flyger till Sydkorea den 14 augusti. Dessutom blir hans första utlandsresa under 2015 till Asien då han återvänder till kontinenten, denna gång till Sri Lanka och kardinalens hemland, Filippinerna.

I en intervju med Vatikanradion, säger kardinal Tagle att från början av sitt pontifikat, uttryckte påven Franciskus sin djupa önskan att besöka kyrkorna i Asien; Han talar om hur påven har "tänt en låga" i asiatiska sinnen; om vikten av de Asiatiska Ungdomsdagarna för trosutbildningen; hur Filippinerna förbereder sig för den påvliga besöket i januari 2015 och om hur den kommande familjesynoden inte bara handlar om skilda och omgifta katoliker.

"Påven har skapat intresset inte bara bland katoliker och kristna i Asien men även bland de icke-kristna. De ser hans uppriktighet, hur han förkroppsligar evangeliets sanning på ett sätt som är ädelt, jordnära, så nära och ändå helt transcendent. I Asien älskar folk detta. Samtidigt som vi är mycket respektfulla inför auktoriteter, i våra hjärtan vill vi se denna transcendenta auktoritet i köttet, som kommer till oss, så vi är väldigt fascinerade av detta och den Helige Fadern har tänt en låga i hjärtat och sinnet hos många asiatiska människor".

I Sydkorea kommer påven att delta i firandet av den sjätte Asiatiska Ungdomsdagen. Den Asiatiska Ungdomsdagen sker mellan de två Världsungdomsdagarna (VUD), för att ge ungdomarna i Asien frukterna av VUD och även för att förbereda dem för kommande VUD. ”Den Asiatiska Ungdomsdagen är inte lika stor som VUD. Faktum är att arrangörerna vill behålla de officiella delegaterna till omkring två tusen, så att delegaterna kan uppleva intensiv trosutbildning, intensiva bönestunder, intensivt kommunitetsbyggande. Men på grund av att påven kommer att komma är jag säker på att fler ungdomar kommer att bjudas in och jag vet att unga och inte så unga från Filippinerna planerar att åka till Korea för att se påven".

På frågan hur man i Filippinerna reagerade efter man fick höra att påven skulle besöka dem i januari 2015 svarade Kardinal Tagle: "Folket i Filippinerna är extatiska! Och vilken tillfällighet! För 20 år sedan, i januari, kom påven Johannes Paulus II till Manila för Världsungdomsdagen 1995, det var en ren slump, men hur Gud verkar! Först påven Johannes Paulus II:s historiska besök för att möta världens folk. Nu följer påven Franciskus i hans fotspår. Men han möter inte bara ungdomar. Han kommer framför allt att träffa de människor som drabbats på grund av de tyfoner och jordbävningar som drabbade landet förra året.”

”Omedelbart efter konklaven under ett av våra samtal bjöd jag den Helige Fadern till Asien, i synnerhet till Filippinerna där man har nästan hälften av den kristna befolkningen i hela Asien. Han berättade att han skulle älska att resa till Asien, framför allt på grund av att Benedictus XVI inte kunde utföra ett pastoralt besök till Asien på grund av hans ålder och hälsoskäl. Han upprepade detta för mig i juni förra året - och det var innan tyfonen - jag vill åka till Asien. Så han frågade oss att även börja tänka på ett program. Och eftersom 2014 tillägnades lekmännen i Filippinerna tänkte vi att vi kunde ha detta som ett tema för den Helige Fadern. Sedan kom tyfonen. Besöket har nu fått en ny utformning. Det är inte bara ett allmänt besök, men framför allt för att visa den Helige Faderns solidaritet med offren och överlevande och att be med dessa människor. Och jag hoppas också att han kommer att inspireras av motståndskraften och uthålligheten och den djupa tron bland de människor som har gått igenom hemska tider".

De närmaste månaderna kommer att vara mycket intensiva för den filippinske kardinalen. Inte bara förbereder han sig för det påvliga besöket, men han är också en av de tre ordförandena som utsågs av påven för att presidera över den extra Biskopssynoden om familjen i oktober.

"När det gäller förberedelserna, är denna extra synod kopplad till den ordinarie biskopssynoden som kommer att inledas nästa år - så det är ganska unikt - två på varandra följande synoder förenade i process och tematik. Denna första synod kommer att lägga grunden för ”status quaestionis” och med hjälp av biskopskonferenser, experter och observatörer från hela världen vill vi se över familjesituationen i hela världen.”

”När jag deltog i de förberedande mötena insåg jag också att en del av synodens rikedom är mångfalden av situationer, utmaningar och det är spännande att se hur det enda evangeliet, den enda sanning som vi håller fast vid kunde uttryckas pastoralt på så många olika sätt".

I västvärlden är kanske huvudfrågan inför synoden frågan om frånskilda och omgifta katoliker, men kardinalen påpekar att det finns andra frågor som är viktiga. ”Inte för att minimera vikten av denna fråga” säger kardinalen, ”men till exempel i de flesta asiatiska länder - även de som inte är övervägande kristna länder - har vi inte skilsmässor. Men det finns en annan typ av separation. Inte för att par är trötta på varandra eller inte vill träffas mer eller vill överge familjen. Det finns en separation mellan gifta människor på grund av fattigdom, på grund av krig. Detta är en smärtsam typ av separation. Till exempel här i Filippinerna har vi par som finner arbete utanför landet och de bär smärtan av att skiljas från sina makar och familjer. Men de är villiga att skiljas tack vare deras kärlek. Så fattigdom, fattigdom är ett stort område. Detta leder även till frågan om påtvingad migration, eftersom fattigdom tvingar människor att separera. Här i Asien har man fortfarande många flyktingar och statslösa personer som inte omhändertas, föreställ dig konsekvenserna för familjen. Detta är bara en av de brännande frågorna i Asien.”

”Jag kan nämna ett annat område”, fortsätter Kardinal Tagle, ”familjerna i Asien håller på att bli ett ”locus” för den interreligiösa dialogen. Interreligiös dialog och man tänker genast på teologer och filosofiska skolor osv., men nu sker det i familjen och hur ska vi kunna utrusta den katolska partnern att inleda en seriös interreligiös dialog med sin make och hur kan en familj vara en familj i en inter-religiös atmosfär. Och vi säger att om familjerna kunde upptäcka hemligheten, så kan de kanske förkunna den för samhället i stort, så att mångfald i den religiösa tillhörigheten inte behöver stå i motsättning till fred och enighet".
Dela

Vilka är vi? Tider och program Skriv till redaktionen Vatikanradions produktion Länkar Andra språk Heliga Stolen Vatikanstaten Påveceremonier
Innehållet på sidan är under copyright ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Reklam