Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Bažnyčia  >  2014-08-05 19:26:54
A+ A- print this pageŠventasis Tėvas susitiko su ministrantais iš Vokietijos (+video)Antradienio pavakare Šv. Petro aikštę užpildė ministrantai iš Vokietijos. Penkios dešimtys tūkstančių ministrantų – mokyklinio amžiaus berniukų ir mergaičių, patarnaujančių Mišioms ir aktyviai dalyvaujančių parapijų gyvenime – dalyvauja piligrimystėje į Romą, tema: „Laisvi. Kodėl teisinga daryti gera“. Piligrimystę Romoje jie pradėjo jau pirmadienį. Jos programoje – didžiųjų bazilikų, katakombų, kitų visai Bažnyčiai svarbių vietų Romoje lankymas. Vienas svarbiausių visos piligrimystės įvykių - susitikimas su Šventuoju Tėvu, antradienio vakarą.

Popiežius Pranciškus pasimeldė kartu su vaikais ir jaunuoliais, o taip pat atsakė į keletą klausimų. Popiežiau vadovautoje trumpoje Žodžio liturgijoje buvo skaitoma šv. Pauliaus laiško galatams ištrauka: „Atėjus laiko pilnatvei, Dievas atsiuntė savo Sūnų, gimusį iš moters, ... kad mes įgytume įvaikystę“. Pasiremdamas šiais žodžiai, trumpoje homilijoje, sakytoje vokiečių kalba, Popiežius komentavo ministrantų piligrimystės temą „Laisvi. Kodėl teisinga daryti gera“.

Kad Dievas galėtų įvykdyti savo sumanymą, jam reikėjo žmogaus pagalbos. Tas žmogus tai Mergelė Marija, kuri visiškai laivai, niekieno neverčiama tarė Dievo „taip“. Štai laisvo žmogaus apsisprendusio daryti gera pavyzdys, kuriuo visi turėtume sekti.

Paskui, išklausęs kelių ministrantų liudijimų ir klausimų, popiežius Pranciškus jiems sakė, kad pagrindinis dalykas, kurio bažnytinė bendruomenė laukia iš ministrantų ir, bendrai, iš tikinčio jaunimo, yra liudijimas. Kiekvienas žmogus yra kam nors pašauktas. Vieni visuomenėje rūpinasi maistu, kiti rūbais, dar kiti gydo ligonius, ugdo jaunąją kartą, rūpinasi teisingumu, visuomenė informavimu. Kas tiki Jėzų, tam skirtas dar vienas svarbu pašaukimas – būti „kanalu“, kuriuo teka Jėzaus meilė. Jūs, vaikai ir jaunimas, sakė Popiežius, esate pašaukti šią misiją vykdyti visų pirma tarp savo bendraamžių, ne tik parapijų bendruomenėse, bet ir už jų ribų. Tai labai svarbus pašaukimas, nes jūsų drąsos, entuziazmo, spontaniškumo dėka gali sutikti Jėzų tie, kas jo dar nepažįsta, arba sugrįžti pas jį nutolusieji. Kalbėdamas ministrantams popiežius Pranciškus vėl sugrįžo prie šios jų piligrimystės temos – laisvės daryti gera. Dievas mus sukūrė pagal savo paveikslą. Būdami į Jį panašūs, mes turime brangų turtą – laisvę. Tačiau jei laisve mes naudojamės ne taip kaip Dievas nori, jei gyvename nesuderinamai su mūsų žmogiškuoju orumu, mūsų laisvė gali pavirsti vergyste, vergavimu nuodėmei. Popiežius paminėjo visų žmonių protėvius Adomą ir Ievą, kurie nusidėjo, nes nesugebėjo teisingai naudotis savo laisve. Brangūs berniukai ir mergaitės, ragino Popiežius, išmintingai naudokitės laisve, neiššvaistykite jums padovanoto Dievo vaikų kilnumo. Sekite Jėzumi ir jo Evangelija! Jei gyvensite pagal Dievo valią, jūs būsite pasaulio šviesa ir žemės druska. (Vatikano radijas)Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising