SākumlapaVatikāna Radio
Vatikāna Radio   
Citas valodas  

     Sākumlapa > Baznīca  >  2014-08-06 13:42:45
A+ A- print this pageKalna svētībās ir ietverts viss Kristus atnestais jauninājumsPēc neliela vasaras pārtraukuma, pāvests Francisks 6. augustā atsāka trešdienu vispārējās audiences. Uzrunājot klātesošos, kuru vidū bija arī daudzie ministrantu svētceļojuma dalībnieki, Francisks runāja par „jauno tautu”. Tā balstās uz Jauno Derību, ko ar savas dzīves dāvanu ir iedibinājis Kungs Jēzus. Pāvests atgādināja, ka iepriekšējās trešdienu katehēzēs ir aplūkots, kā Baznīca veido tautu – tautu, ko pacietīgi un ar mīlestību ir sagatavojis Dievs, kuram visi esam aicināti piederēt. Jauninājums, kas raksturo Dieva tautu, nenoliedz iepriekšējo gājumu, bet gan ved to uz piepildījumu. Pāvests pakavējās pie Jāņa Kristītāja tēla, kurš veido tiltu starp Veco un Jauno Derību:

„Sinoptiskajos Evaņģēlijos viņš ir „priekšgājējs” – tas, kurš sagatavo Kunga atnākšanu, palīdzot tautai pārveidot sirdis un pieņemt jau tik tuvo Dieva mierinājumu. Jāņa Evaņģēlijā Jānis Kristītājs ir „liecinieks”, jo Jēzū viņš palīdz atpazīt To, kurš nāk no augšienes, lai piedotu mūsu grēkus un Dieva tautu salīgtu par savu līgavu, uzsākot jaunu cilvēci. Kā „priekšgājējs” un „liecinieks”, Jānis Kristītājs atklāj centrālo lomu visos Svētajos Rakstos, būdams tilts starp Vecās Derības apsolījumu un tās piepildījumu, starp pravietojumiem un to īstenošanos Jēzū Kristū. Ar savu liecību Jānis mums norāda uz Jēzu, aicina mūs Viņam sekot, un bez aplinkiem saka, ka tas prasa pazemību, grēku nožēlu un atgriešanos.”

Pāvests atgādināja, ka tāpat kā Mozus nodibināja derību ar Dievu uz Sinaja kalna saņemtā Likuma spēkā, tāpat Jēzus no pakalna pie Galilejas ezera saviem mācekļiem un apkārt sanākušajiem ļaudīm dod jaunu mācību, kas sākas ar Svētībām:

„Svētības ir ceļš, uz kuru Dievs norāda kā uz atbildi cilvēkā ierakstītajām ilgām pēc laimes. Tās pilnveido Vecās Derības baušļus. Mēs esam pieraduši iemācīties desmit baušļus, taču ne Svētības! Centīsimies tomēr tās atcerēties un ierakstīt savā sirdī!”

Atkārtojis Kalna Svētības, pāvests Francisks norādīja, ka šais vārdos ir ietverts viss Kristus atnestais jauninājums, ka Svētības, patiesībā ir Jēzus attēls, Viņa dzīves forma. Tās ir arī patiesās laimes ceļš, kuru arī mēs varam iet ar Jēzus dāvāto žēlastību.

Katehēzes noslēgumā pāvests uzsvēra, ka līdz ar jauno likumu, Jēzus mums dod arī „protokolu”, saskaņā ar kuru tiksim tiesāti. Tas ir tas, ko rodam Mateja Evaņģēlija 25. nodaļā:

„Mums nelīdzēs nedz tituli, nedz nopelni, nedz privilēģijas. Kungs mūs atzīs pēc tā, vai mēs Viņu savulaik esam atpazinuši nabadzīgajā, izsalkušajā, nespēcīgajā, atstumtajā, cietējā. Un tikai! Tas ir viens no pamatkritērijiem, pēc kuriem tiks novērtēta mūsu kristīgā dzīve, un saskaņā ar kuru Jēzus mūs aicina dzīvot katru dienu.”

Svētais tēvs uzsvēra, ka Jaunā Derība sastāv tieši tajā, ka sevi atpazīstam Kristū, ka esam Dieva žēlsirdības un līdzjūtības apņemti. Tieši tas ar prieku piepilda mūsu sirdi un tieši tas mūsu dzīvi padara par skaistu un ticamu Dieva mīlestības liecību visiem brāļiem un māsām, kurus satiekam ikdienā.

I. Šteinerte/VR
Share


Par mums Raidījumu laiks Rakstīt redakcijai VR produkcija Saites Citas valodas Svētais Krēsls Vatikāns Pāvesta liturģiskie dievkalpojumi
Visas tiesības aizsargātas.© Webmaster / Atsauksmes / Lietošanas noteikumi / Reklāma