HemsidaVatikanradion
Vatikanradion   
more languages  

     Hemsida > Rättvisa och fred >  2014-08-13 10:59:54
A+ A- Skriv utStarkt fördömande av IS metoder från det påvliga rådet för interreligiös dialog(13.08.2014) Det Påvliga Rådet för Interreligiös Dialog har gjort ett uttalande angående jihadisternas illegala framfart och fördömer med en rad punkter deras brottsliga metoder att grunda en ”islamisk stat”, samtidigt som de uppmamar myndigheter och religiösa ledare att göra likaså. Uttalandet lyder:


”Hela världen har bevittnat det som kallas "restaureringen av kalifatet" – vilket avskaffades den 29:e oktober 1923 av Kamal Ataturk, som grundade det moderna Turkiet. Motståndet mot denna "restaurering" av majoriteten av olika religiösa institutioner och muslimska politiker har inte hindrat IS jihadisterna att begå och fortsätta att begå avskyvärda brott.


Det påvliga rådet, tillsammans med alla de engagerade i den interreligiösa dialogen, anhängare av alla religioner och alla män och kvinnor av god vilja, kan endast entydigt anklaga och fördöma dessa metoder, som innebär en skam för mänskligheten:


-massaker på människor endast på grundval av deras religiösa tillhörighet;


-avskyvärd praxis som halshuggning, korsfästelse och att hänga organ på offentliga platser;


-det val som kristna och yezidierna tvingas göra mellan att konvertera till islam, betala en skatt (jizya) eller en påtvingad exil;


-tvångsutvisning av tiotusentals människor, inklusive barn, äldre, gravida och sjuka;


-kidnappandet av flickor och kvinnor som tillhör Yezidi och kristna samfund som krigsbyte (sabaya);


- den barbariska metoden av infibulation;


- förstörelse av kristna och muslimska andakts- och begravningsplatser;


-ockupationen och vanhelgandet av kyrkor och kloster;


-avlägsnandet av krucifix och andra kristna religiösa symboler samt de av andra religiösa samfund;

-förstörelse av ett ovärderligt kristet religiöst och kulturellt arv;


-våld som syftar till att terrorisera människor för att tvinga dem att ge upp och fly.


Ingen anledning, och absolut ingen religion, kan motivera en sådan grymhet. Detta är ett mycket allvarligt brott mot mänskligheten och Gud som är Skaparen, vilket påven Franciskus ofta har påmint om. Vi får inte glömma, att kristna och muslimer har levt tillsammans – visserligen med upp-och nedgångar - genom århundradena, och byggt en kultur av fredlig samexistens och en civilisation som de är stolta över. Dessutom är det på denna grund som det, under de senaste åren, pågår en fortsatt och intensiv dialog mellan kristna och muslimer.


Den dramatiska situationen för kristna, Yezidier och andra religiösa samfund och etniska minoriteter i Irak kräver ett tydligt och modigt ställningstagande hos religiösa ledare, särskilt muslimer, liksom av dem som arbetar med interreligiös dialog, och alla människor av god vilja. Alla måste enhälligt och otvetydigt fördöma dessa brott och fördöma användningen av religionen för att rättfärdiga dem. Vilken trovärdighet skulle religionerna ha om deras anhängare och deras ledare rättfärdigade våldet? Vilken trovärdighet skulle den interreligiösa dialogen som vi tålmodigt har fört under de senaste åren ha?


Vi uppmanar även religiösa ledare att utöva sitt inflytande på myndigheterna för att få ett slut på dessa brott, för att straffa dem som begår dem och för att återupprätta rättsstaten i hela landet, och se till att de som har fördrivit får återvända hem. Samtidigt som de påminner om behovet av att det mänskliga samhället styrs på etiska grunder, får de religiösa ledarna inte undvika att betona att det är moraliskt förkastligt att stödja, finansiera och beväpna terrorismen.


Det Påvliga Rådet för Interreligiös Dialog är tacksamt till alla dem som redan har höjt sina röster för att fördöma terrorismen, särskilt den som rättfärdigar terrorismen med sin religion.


Låt oss därför förena våra röster med påven Franciskus: "Må fridens Gud ge var och en av oss en genuin vilja till dialog och försoning. Våld besegras aldrig med våld. Våld besegras med fred..."
Dela

Vilka är vi? Tider och program Skriv till redaktionen Vatikanradions produktion Länkar Andra språk Heliga Stolen Vatikanstaten Påveceremonier
Innehållet på sidan är under copyright ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Reklam